Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 15 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nulla Hulladék Hálózat – civil képzés

Év: 
2009
Szám: 
Ősz

A HuMuSz Nulla Hulladék Programjának része, hogy ernyőszervezetként magunk köré gyűjtsük azokat a civil szervezeteket, akik valamilyen szinten foglalkoznak környezetvédelemmel, azon belül is a hulladékcsökkentéssel, hulladékmegelőzéssel. Hálózati együttműködés formájában valósítsunk meg közös programokat, képviseljük közösen a környezeti érdekeket.

  Szerettük volna látni, hogyan is állnak jelenleg a hazai zöld szervezetek, ezért konzorciumi partnerünk, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület (TFF) két kutatást végzett el. Az első egy online kérdőív volt, melyet többnyire kisebb szervezetek képviselői töltöttek ki. A másik egy mélyinterjúkon alapuló kutatás volt olyan meghatározó személyiségekkel, akik évek óta a zöld mozgalomban tevékenykednek.

A kutatások eredményeként végül kialakult egy olyan fejlesztési koncepció, mely reményeink szerint megoldást kínálhat a hazai zöld szervezetek legégetőbb problémáira. Ennek érdekében képzési sorozatot indítunk, amely az alábbi jelenségekre és problémákra koncentrál:

Egy idő után a szervezetek hatékony működéséhez nélkülözhetetlen az intézményesülés, a feladatok felosztása, a felelősségi körök meghatározása. Létkérdés az alternatív források bevonása, hogy ki tudjunk lépni abból a mókuskerékből, amit a pályázati kötöttségek jelentenek. Ne projektvégrehajtó gépezetek legyünk, akik lassan el is felejtik eredeti céljaikat, és akik előbb-utóbb kiégnek, elveszítik lelkesedésüket! Legyenek meghatározott céljaink rövid, közép és hosszú távon is, melyek útjelzőként segítenek, hogy ne kalandozzunk el folyton, ne a pályázati lehetőségek határozzák meg a programjainkat. Figyeljünk a külső és belső kommunikációra, tanuljunk meg a média és a többi szektor nyelvén is beszélni, ugyanakkor legyen tervünk az utánpótlás, az önkéntesek bevonására és megtartására is. Tanuljuk meg kezelni a konfliktusainkat, és gazdálkodjunk úgy az idővel, hogy mindenre jusson, de senki se rokkanjon bele a túlmunkába. Tanuljuk meg használni azokat az informatikai eszközöket, amik segíthetik a munkánkat. Használjuk ki a hálózati együttműködésben rejlő hatalmas potenciált. Osszuk meg egymással tudásunkat, osszuk be egymás közt feladatainkat, osszuk el erőforrásainkat.

A globalizáció, a fenntartható fejlődés divatszavakká váltak. A mögötte rejlő tartalmat azonban sokan, sokféleképpen értelmezik. Meg kell értenünk az alapvető összefüggéseket a természet, a társadalom és a gazdaság között. Komplex módon, holisztikus szemlélettel kell látnunk mindezt, hogy ne csak tüneteket kezeljünk, hanem az alapproblémákat is megértsük, és valódi válaszokat tudjunk adni. Bizony, saját hajunknál fogva kell kihúznunk magunkat abból a mocsárból, amiben most vagyunk. Ráadásul nem elég, ha mi elsajátítjuk ezt a szemléletmódot. Meg kell tanulnunk átadni másoknak is.

Várjuk azon szervezetek jelentkezését, akik szeretnének az elkövetkező egy évben részt venni ingyenes képzéseinken.

Jelentkezni a [email protected] címen lehet. További információ: Mozsár Gabriella

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nulla Hulladék hálózati tagok

Szépen gyarapodik a korábbi számainkban bemutatott informális hulladékos hálózat. Jelenleg több mint 40 civil szervezet és önkormányzat csatlakozott, de a palettát könyvtár és nonprofit kft. is színesíti. Most újabb két tagszervezettel ismerkedhetünk meg.

ÖKO Munkacsoport Alapítvány – Paks

Munkacsoportunk 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy mi, akik elkötelezettséget érzünk környezetünk és annak védelme iránt, szakmai munkaközösséget alkossunk. Kis közösségünk lelkes, elkötelezett emberekből áll, akik városi szinten tevékenykednek, és tenni akarnak környezetük védelméért a maguk eszközével – ez elsősorban a nevelés. 1998-ban alapítványt hoztunk létre, ekkor kaptuk jelenlegi nevünket: Önzetlenül, Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány. Célunk a környezettudatos magatartásforma megalapozása, folyamatos alakítása a gyermekekés a felnőtt lakosság körében. Mert ahogy Werner mondja: A természet tönkretétele és a védelme a fejekben kezdődik.


Tevékenységeink közül:

Idén 12. alkalommal szervezzük meg felnőtteknek szóló környezetvédelmi vetélkedőnket Szeresd, óvd és védd! címmel.

Rendszeresen írunk ki pályázatokat óvodásoknak, diákoknak, felnőtteknek. Ezek között szerepelt a „Nembántja a szemét a szemét?” irodalmi pályázat az „Öröm és bánat térkép” (mi az, amire büszkék vagyunk városunkban mi az, ami miatt szomorúak vagyunk, és mit szégyellünk), valamint tucatnyi rajzpályázat. ”Ültess fát, életfát!” akcióprogramunk keretében (élet) fát ajándékozunk minden szülőnek, akinek kisbabája született. Egyetlen feltételünk, hogy vállalja: olyan felelősséggel neveli a facsemetét, mint gyermekét.

Ebben az évben a Tolna Megyei Önkormányzat támogatásával, a Zöldtárs Alapítvánnyal együttműködve a paksi kistérségben 50 db komposztládát osztottunk ki óvodáknak, iskoláknak és magánszemélyeknek. Ezzel párhuzamosan előadást tartottunk a jelentkezőknek a komposztálással kapcsolatban. Akcióink, rendezvényeink nagy sajtóvisszhang mellett zajlanak. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy támogatóink tábora egyre szélesebb.

Jantnerné Oláh Ilona

ÖKO Munkacsoport Alapítvány Kuratórium elnöke

Érdi Környezetvédő Egyesület

Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása. Stratégiai céljaink közé tartozik a város természeti értékeinek felkarolása. Rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken standdal, szórólapokkal, Öko-játszóházzal (majális, Mezőföldi vásár, gyermeknap, kilométeres utcabál stb.). Tavaly második alkalommal kaptunk lehetőséget Érd város önkormányzatától – pályázat útján –, hogy megszervezzük a megújuló energiákat népszerűsítő kétnapos rendezvényt. Itt többek között sörkollektor-építés is folyt, a fémdobozokból megépített napkollektort tombolán ki is sorsoltuk.

Együttműködünk a város önkormányzatával, rendőrségével, polgárőrségével, közterület-felügyeletével, más civil szervezetekkel.

Most fejeződik be egy nagy programunk, egy évig dolgoztunk rajta: a KvVM-től nyertünk pályázatot a Fundoklia-völgy (természetvédelmi terület) kitakarítására és bekamerázására. Több száz köbméter szemetet és 16 kamion autógumit szedtünk össze civil összefogással. Az egyesület minden tagja fontosnak érzi, hogy egyesületi munkáját nem politikai meggyőződése irányítja, hanem a természet tisztelete, környezetünk megóvása. Munkánk során, kapcsolataink kialakításakor mindig a közös megegyezés elérésére, a város pozitív irányú fejlesztésére törekszünk.

A www.avarosvedo.hu honlap alapján

        

nullahulladek.hu

  Új honlapunk célja az, hogy a hulladékcsökkentéssel kapcsolatos javaslatokat, ismereteket egy helyen, rendszerben lehessen áttekinteni. A rendszerezés alapját az a 9 célcsoport adja, amelyek – jelenlegi elképzeléseink szerint – tehetnek valamit azért, hogy egyre kevesebb legyen a szemét: lakosság, oktatási intézmények, civilszervezetek, önkormányzatok, kormányzat, cégek, kutatási intézmények, média.
A honlapon lehetőség lesz további jó példák és tapasztalatok beküldésére, sőt, kifejezetten kérünk mindenkit, hogy amennyiben tudomása van a környezetében működő, hulladékcsökkenést segítő kezdeményezésekről, akkor értesítsen minket ezekről a [email protected] címen. A legjobbak felkerülnek a nullahulladek.hu-ra is, illetve népszerűsíteni fogjuk egyéb felületeken is. Köszönjük!

HuMuSz

A honlap a Norvég Civil Támogatási Alap valamint az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával jött létre.