Tagságaink

Zero Waste Europe (ZWE; Európai Nulla Hulladék Hálózat)

Zero Waste EuropeA ZWE olyan európai civil szervezetek informális hálózata, amelyek számára elsődleges jelentősséggel bír a hulladékmegelőzés és -csökkentés. A helyi önkormányzatok számára a Nulla Hulladék programok a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módok, amelyekkel hozzájárulhatnak a hulladéklerakási gyakorlat során keletkező mérgező anyagok kibocsátásának elkerüléséhez, küzdhetnek a klímaváltozás ellen, zöld munkahelyeket hozhatnak létre és támogathatják a helyi fenntarthatóságot. Az Európai Nulla Hulladék Hálózati alapvető elvei a következők:

 • támogatni a nulla hulladék koncepciót európai, nemzeti és helyi szinten;
 • felkérni a helyi közösségeket és üzleti vállalkozásokat, hogy célként tűzzék ki a nulla hulladékot és tervezzék meg annak elérési módját;
 • elérni a helyi közösségeknél és az informális szektornál a nulla hulladék bevezetését és támogatását;
 • szoros együttműködés az újrahasznosítási iparral és újrahasználati vállalkozásokkal;
 • támogatni a nulla hulladék beszerzési politikákat és programokat;
 • bevonni a vállalkozásokat és intézményeket a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerébe;
 • támogatni a nulla hulladék hatásait a munkahelyteremtésben, a káros kibocsátások csökkentésében és a klímaváltozás elleni küzdelemben;
 • támogatni a nulla hulladék koncepciót, amely képes összeegyeztetni az emberi létezést földünk véges erőforrásaival.

 

break free from plastic logo#breakfreefromplastic (nemzetközi mozgalom a műanyagszennyezés ellen)

A mozgalom a világ legnagyobb környezetvédelmi szervezeteinek összefogásából alakult meg 2016 szeptemberében, melyhez a Humusz 2017 decemberében csatlakozott. Fő célja a műanyagszennyezés visszaszorítása, amelyhez minden szektor összefogására van szükség. Hangsúlyos érdekérvényesítő tevékenységük, amellyel nem csak a döntéshozókat, de a helyi önkormányzatokat, vállalatokat is megszólítják.

Fő elvek:

 • egyszer használatos műanyag eszközök visszaszorítása;
 • műanyagok toxikus tartalmának csökkentése;
 • környezettudatos életmód elterjesztése;
 • hulladékégetés visszaszorítása;
 • hulladékcsökkentés;
 • közösségi akciók, együttműködések támogatása;
 • felelős erőforrás-gazdálkodás.

 

European Environmental Bureau (EEB; Európai Környezetvédelmi Iroda)

eeb logoTevékenységének célja a környezetvédelmi témák Európai Uniós szintű elősegítése és az európai állampolgárok igényeinek képviselete. Rendszeres kapcsolatban áll tagszervezeteivel, melyek munkássága fontos környezetvédelmi kérdésekre összpontosul. Ezeket az igényeket támogatja európai szinten az EEB egy állandó párbeszéd formájában az európai uniós intézményekkel (Európai Bizottság, Európa Parlament és Tanács), valamint Európa-szerte igyekszik tökéletesíteni és védeni a környezettel kapcsolatos törvényeket. Az EEB minőségi információval látja el a közvéleményt, tagszervezeteit és az uniós intézményeket cikkek, jelentések és egyéb dokumentumok formájában. Szakértői megállapításokat, elemzéseket és ajánlásokat készítenek a legfrissebb környezetvédelmi témákban.

 

 

Global Alliance for Incinerator Alternatives(GAIA; Globális Szövetség a Hulladékégetés Alternatíváiért)

Az angol betűszó két név rövidítése is lehet: Globális Szövetség a Hulladékégetés Alternatíváiért (Global Alliance for Incinerator Alternatives), vagy Globális Égetőellenes Szövetség(Global Anti-Incinerator Alliance). E kettős értelmezés egyben kifejezi kettős céljukat is: munkálkodás a hulladékégetés ellen, illetve a biztonságos, fenntartható és ésszerű alternatívákért. Világméretű szövetségük a  kilencvennél is több országban tevékenykedő több mint 650 civil csoportból, non-profit szervezetből és egyénből áll. Munkájuk során információt osztanak meg online és regionális találkozók keretében, összehangolt kampányokat szerveznek közös célok érdekében, stratégiákat vitatnak meg nemzetközi képzéseken és a tudásmegosztást szolgáló rendezvényeken, valamint támogatják a szövetség tagszervezeteit. A hálózati tagok pozitív tevékenységének mobilizálásához technikai segítséget és stratégiai kampánytanácsokat, tapasztalatcsere lehetőségeket, információforrásokat és egyéb eszközöket nyújtanak. Bátorítják a hulladékégető ipar terjeszkedése elleni törekvéseket, támogatják a közösségi akciókat és oktatási célú kampányokat célzott mini-segélyek és kiadványok útján.

 

 

 

RREUSE (Újrahasználati központok európai hálózata)

Európai hálózat az újrahasználattal, javítással és újrahasznosítással foglalkozó társadalmi vállalkozások számára. Támogatja azt a fenntartható modellt, amely a következő három pillért veszi figyelembe: környezetvédelem, társadalmi egyenlőség és gazdasági életképesség. Tagszervezeteinek tevékenysége a következő főbb feladatokból áll:

 • textíliák és ruhaneműk gyűjtése, szétválogatása, újraelosztása;
 • elektromos és elektronikus hulladékok, bútorok és lomok gyűjtése, javítása és újrahasználata;
 • házi és közösségi komposztálási projektek;
 • adományboltok és használt termékeket árusító üzletek működtetése;
 • papír, karton, fa, műanyag, festék, fémek, könyvek és játékok gyűjtése, újrahasznosítása;
 • szemléletformáló kampányok, nemzetközi projektek, a jó gyakorlatok cseréje és vállalkozói támogatás.

 

 

Zero Waste International Alliance (ZWIA; Nemzetközi Nulla Hulladék Szövetség)

A szövetség célja egyrészt, hogy támogassa az ártalmatlanítás pozitív alternatíváit, másrészt a szemléletformálás azon társadalmi és gazdasági előnyöket érintően, melyeket akkor nyerünk, ha a hulladékot erőforrásnak tekintjük. A világon minden közösségben megtalálhatók azok az egyszerű technológiák és módszerek, melyekkel elérhető a nulla hulladék célkitűzés. A ZWIA nemzetközi, nemzeti és helyi szinten működik. A szövetség alaptevékenysége, hogy:

 • kutatásokat és információcserét kezdeményez és segít elő a nulla hulladék ösztönzésére;
 • kapacitást épít a nulla hulladék hatékony megvalósítására;
 • szabványokat állít fel a nulla hulladék alkalmazására.