Megelőzés

Zöld disco

 

    A Nulla Hulladék lakossági kampányunk keretében az ősszel, két kategóriában (7-8. osztály és 9-12. osztály) ötletpályáza- tot hirdettünk diákoknak. A kiírásban arra kértük a pályázókat, hogy hulladékos szemmel nézzenek rá az iskolai tevékenységeik- re. A példaértékű programokat és ötleteket a közeljövőben be- mutatjuk honlapunkon (nullahulladek.hu) és a KukaBúvár ha- sábjain. Az ebesi Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Ál- talános Iskola 7-8. osztályosokból álló vegyes csapattal indult a pályázaton. A részletesen kidolgozott és megvalósított ötletük a zöld disco volt.

Nulla Hulladék Program Tordason

Tordason 51 helyi lakost kerestünk fel, hogy megismerjük a lakosok környezeti problémákkal és hulladékgazdálko- dással kapcsolatos attitűdjét, ismereteit. A kérdőívezés nem reprezentatív, de általa egy általános képet kapha- tunk a tordasi hulladékos helyzetről és a lakosok hozzá- állásáról, amely fontos segítség a Nulla Hulladék terv ki- dolgozásához.

Oldalak