Gyakran Ismételt Kérdések

Komposztálás (6)

A www.komposztalj.hu oldalon sok hasznos információ, esettanulmány található a házi komposztálás témakörében. Itt gyűjtöttük össze az általunk ismert komposztkeret beszerzési forrásokat is: http://humusz.hu/komp/beszerzes


Komposztálás során alapvetően a természetben lejátszódó folyamatokat használjuk fel, alakítjuk kissé igényeinkhez. Emiatt legalább néhány négyzetméter szabad földterületre, élő talajra mindenképpen szükség van a folyamathoz, az erkélyen sajnos nem megoldható a komposztálás. Ennek fő oka, hogy a zöldjavak lebontását, majd ezekből az "alapanyagokból" a bonyolultabb humuszanyagok felépítését talajlakó élőlények (gombák, baktériumok, ászkák, százlábúak, földigiliszták, stb.) végzik, s ezek betelepüléséhez nélkülözhetetlen a közvetlen kapcsolat a talajfelszínnel. Más jellegű problémák is jelentkeznek, pl. egy bizonyos méret alatt a komposzthalmunk nem tud annyira felmelegedni, hogy biztosítva legyen a szükséges 40-50-60 celsius fokos hőmérséklet.

Természetesen mi is hallottunk már azokról az időről időre felbukkanó "csodakomposztálókról", amelyek drága berendezések és különleges adalékanyagok révén tökéletes lebomlást ígérnek teljesen zárt rendszerben (lásd pl. effektív mikroorganizmusok, EM), ezek a megoldások azonban a természetes korhadási folyamatoktól eltérően oxigén kizásárásval megvalósuló rothadási folyamatok, s semmi esetre sem tekinthetőek komposztálásnak.

Az érett komposztot felhasználás előtt érdemes átrostálni. Ezzel a művelettel eltávolíthatjuk az esetleges szennyezőanyagokat (fémdrót, kavics, stb.), illetve a nem komposztálódott növényi részeket, melyeket az új komposzthalom alapanyagához tudunk keverni. Kertbarátok által kipróbált - és jól működő! - megoldás azok számára, akik nem túl nagy mennyiségű komposztot akarnak átrosálni: piacokon kidobott, műanyag rekeszek (kis méretű, egyszer használatos, általában déligyümölcsöt tartanak benne) szitaként történő használata. Rostáláshoz nekünk továbbá a kőműves-felszerelésként árusított, homok-illetve kavicssziták váltak be, melyeket pl. az alábbi helyeken szerezhetünk be:

 • Főkert Zrt. Budapest X. ker. Keresztúri u. 130. Telefon: 261-8425
  Ezen a komposzttelepen a budapesti lakosság számára 100 kg-ig ingyenesen adható le zöldhulladék (cégektől 1280 Ft + ÁFA/m3-es áron veszik át). A telep nyitvatartása: H - CS 7.00 - 15.00 P 7.00 - 12.30 Behozható max. 25-30 cm törzsátmérőjű gally, ág is. A telepen forgalmazási engedéllyel rendelkező komposzt is kapható kimérve.
 • COMPOSTAL Kft. Tárnok 2461, Pusztazámori u. Hrsz 0207/6. Telefon: 06-23/711-064,
  www.compostal.hu,
  [email protected], Domaföldi Zsolt 06-30/9416-233.
  Minden típusú komposztálható hulladékot befogadnak, illetve ömlesztett kivitelben forgalmaznak minőségi, rostált komposztot. Az árakról telefonon adnak felvilágosítást.
 • A Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. 2007. áprilisában indította el Budapest zöldövezetes kerületeiben a kerti zöldhulladék begyűjtését. A zöldhulladékot külön erre a célra rendszeresített hulladékzsákba gyűjtik, majd a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba szállítják komposztálás céljából. További részletek itt.

A kukába kerülő háztartási hulladék egyharmada olyan alapanyag, amelyből minden különösebb fáradság nélkül, a kerti- és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyag; komposzt készíthető. Házi komposztáláshoz nyújt segítséget a Szike Egyesület a (1) 409-04-49-es, illetve a Humusz lakossági tanácsadó irodája a (1) 386-26-48-as telefonszámon. Amennyiben a kertben képződött zöldhulladékot el szeretné szállíttatni, az alábbi megoldások közül választhat:

 • Elsősorban a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatónál érdemes rákérdezni a zöldhulladék elszállítás módjáról, napjairól.
 • Budapesten a kerti zöld hulladék elszállítását az FKF végzi, erről bővebb információk itt találhatóak.
 • vidéki településeken a helyi közszolgáltatónál lehet érdeklődni a zöldhulladék elszállításának lehetőségeiről
 • Bálint és Orbán Kft. vállalja  kertészeti hulladék elszállítását (gally, lomb, tuskó, fagyökér, különböző zöldhulladék, zöldség, gyümölcs, stb.). Bérmunkában gallydarálást, aprítást és komposzt termőföld rostálást is vállalnak. Telefonszám: 30/311-0929; 30/350-2292
 • Hepi-trans Bt. kerti zöldhulladék (falevél, gally) konténeres elszállítását vállalja.
 • Zöldhulladék fuvarozás: mindenféle biológiailag lebomló kerti hulladék rakodása, elszállítása Budapesten és környékén.
 • 4x4 Szállítás: ágdarálás, aprítékolás, zöldhulladék elszállítás Budapest II. és III. kerületében, illetve a környező településeken (Budakeszi, Budaörs, Solymár, Pilisvörösvár, Üröm, Pilisborosjenő, Nagykovácsi, Remeteszőlős). Telefonszám: 70/566-4866
 • Zöldhulladék elszállítás Budapesten és Pest megyében, valamint ágaprítás szolgáltatás: http://www.zoldhulladekelszallitas.hu

Általános (12)

 • A tűzoltóság (105) vagy rendőrség (107) segítségét kérhetjük.
 • Forduljunk a megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztályaihoz. A közérdekű bejelentés illetékmentes. Ide vonatkozó jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a 306/2010. kormányrendelet.

Mit tehetünk még?

 • Kerüljük a műanyagok vásárlását, amennyire csak lehetséges. Amit nem tud eladni, azt a kereskedelem előbb-utóbb nem rendeli meg, a gyártás előbb-utóbb visszaszorul.
 • Ha már nem tudtuk elkerülni, hogy pénzt adjunk ki érte, használat után gyűjtsük szelektíven a műanyag hulladékot.
 • Amikor csak lehet, mindig természetes anyagot válasszunk műanyag helyett, élelmiszerben, ruhában, lakberendezésnél, csomagolásnál is.
 • Műanyag palackban forgalmazott, mesterséges anyagokkal színezett, ízesített, tartósított folyadékok helyett fogyasszunk inkább friss csapvizet vagy saját készítésű üdítőitalt igazi gyümölccsel, mézzel, citrommal, valódi fűszerrel, zöld mentalevelekkel.

További információ a témával kapcasolatban:

www.humusz.hu/haziegetes

http://futsokosankampany.hu/

 

 

 

1. A kérdés lényege, hogy a települési szilárd hulladékot kezelő közszolgáltató rákényszeríthető-e, rávehető-e egy olyan díjrendszer alkalmazására, amely figyelembe veszi az ingatlanon élő személyek számát és az ott termelődő hulladék mennyiségét.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a közszolgáltató nem tudja meghatározni a közszolgáltatás díját, mivel az önkormányzati hatáskör (a 2000 évi XLIII.-as törvény alapján). Tehát az önkormányzatnál kell kezdeményezni, hogy a díjak megfelelőbben tükrözzék az egyes különleges helyzeteket, melyek az egyes ingatlantulajdonosoknál előfordulhatnak (ilyen például az üdülőövezetek kérdése). Egy alkotmánybírósági határozat értelmben a „közületi díjmegállapítás (szemétszállításra használt edénytérfogat + gyűjtési gyakoriság) már alkalmas a szemét ténylegesen elszállított és ártalmatlanításra kerülő munkamennyiség, mint szolgáltatás, és az ehhez kapcsolódó díj, mint ellenszolgáltatás arányosságának megállapítására. A közületi szemétszállítási és ártalmatlanítási szolgáltatás díjfizetési kötelezettségének meghatározása, vagyis a szerződött űrtartalmú szeméttároló edénynek a gyűjtési gyakoriságon alapuló szolgáltatási díja okkal vélelmezhetően a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tényleges egyenértékűségének érvényesüléséhez vezet. (...) Mivel a tárolóedények űrtartalma és a szemétszállítás gyakorisága a kibocsátott szemét tényleges mennyiségét tükröző normaszámítási mód, az erre alapított szolgáltatási díj megállapítás tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságát tükrözi". (48/2000. (XII. 18.) AB határozat)

Másrészről viszon az ombudsman kimondta, hogy egyes, az önkormányzatok és a közszolgáltatók között kötött szerződések "visszásságot okoznak az Alkotmányban deklarált jogállamiság és az abból eredő jogbiztonság követelményével és azzal az ugyancsak az Alkotmányban rögzített rendelkezéssel összefüggésben, mely szerint a helyi képviselő-testület rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. Az adott esetben ez azt jelenti, hogy a rendelet azzal, hogy a 110 és 120 literes gyűjtőedény mellett a kevesebb hulladék elszállítását igénylő lakosok számára nem biztosítja a kisebb űrtartalmú szemétgyűjtő edényt, és ezzel az arányos díjfizetés lehetőségét, nem felel meg a magasabb szintű jogszabályokban, így a Hgt.-ben és a kormányrendeletben foglalt, szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága követelményének." (jelentés az OBH 1909/2006. számú ügyben).

2. Ami a kérdés közegészségügyi vonatkozásait illeti, ma Magyarországon hatályban van egy egészségügyi miniszteri rendelet, a 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről. Ennek 5. § (2) bekezdése kimondja: "A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani." Ez abból a vélelemből fakad, hogy a háztartási hulladék tartalmaz bomló szerves anyagot – márpedig ez a feltételezés az esetek túlnyomó részében igaz.

Ennek alapján ha az önkormányzat előnyben kívánja részesíteni azokat, akik kevesebb háztartási hulladékot termelnek, akkor sajnos nem alakíthat ki egy olyan rendszert, amiben a háztartási hulladékot a heti egy alkalomnál ritkábban szállítják el, mivel ez ellentétes lenne a közegészségügyi szabályozással.

A fentiek értelmében a helyi hulladékszállítási rendeletet érdemes áttanulmányozni, és az abban meghatározott legkisebb ürítési gyakoriságot és edényméretet igényelni a közszolgáltatótól. 

 • Agrárminisztérium ügyfélszolgálata: 1/795-2532 e-mail: [email protected]
 • Továbbiakban is a hívás illetékességi körébe tartozó KÖFE ügyfélszolgálatokra kapcsol a volt KVvM Zöld Pont központi szám: 06-80-40-11-11

 Az ürítések számát a ház tudja változtatni, egy írásos igénnyel az FKF felé, éppúgy mint a kukák számát. Csak számolni kell melyik az egyszerűbb, a két megoldás közül az egyik mindig járható.

A "26/2013. (IV.18) Főv. Kgy. rendelet a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról" az ide vonatkozó jogszabályhely, a 29. paragrafusban vannak konkrétumok leírva: "(1) Vegyes települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékot, de legkevesebb 3,9 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni. (2) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát. minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel állapítja meg az ingatlanhasználó által bejelentett várható hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság alapján, melynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlanhasználó igényét is. (3) A vegyes települési hulladék ürítésének minimális gyakorisága az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen lakóterületen heti két alkalom, egyéb (kertvárosi és falusias) lakóterületen heti egy alkalom. A Közszolgáltatóval kötött egyedi megállapodás a fentieknél szigorúbb feltételeket, nagyobb gyakoriságot is meghatározhat. Az ingatlanhasználó indokolt esetben a heti időszakon belül gyűjtési naponként eltérő számú ürítést kérhet. (3a) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjánál történő hulladék ürítésének gyakorisága a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés szerint történik."

A Humusz Szövetségnek több évtizedes tapasztalata van szemléletformáló programok szervezésében, lebonyolításában. Társadalmi vállalkozásunk keretén belül vállaljuk az érdeklődők szemléletformálását hulladékos témákban (hulladékmegelőzés, környezettudatos vásárlás, komposztálás, újrahasználat) játékaink, előadásaink és kézműves programjainkon keresztül.

Érdeklődni a [email protected] címen lehet.

 

Környezeti kár, vagy veszélyeztetés észlelése esetén bejelentés tehető:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 65§ (1) bekezdése valamint a 71/2015. (III.30) Korm.rendelet szerint a települési önkormányzat jegyzője elsőfokú hatósági hatáskört lát el hulladékgazdálkodás, környezetvédelem területén.


A jegyző jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik az elhagyott hulladékokkal kapcsolatos hatósági eljárás, hulladék elszállítására való kötelezés, hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, környezetvédelem területén helyi rendeletben szabályozza a környezethasználati tevékenységeket, és engedélyezi azokat, illetve fellép a környezetkárosításokkal szemben.
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem tárgykörében a hatósági eljárás megindítása történhet hivatalból, illetve bejelentésre. Bejelentés megtételére írásban illetve személyesen van lehetőség. Az eljárás ügyintézési határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33§ (1) bekezdése alapján 30 nap.

 

zold_pontEz a csomagolóanyagon megjelenő jel csupán arra utal, hogy a gyártó-forgalmazó cég bekapcsolódott a hulladékká vált csomagolások visszagyűjtését megszervező hálózatba (megvásárolta a logó használatának jogát), azaz a terméke által keletkező hulladék után díjat fizet. A hálózatot működtető (koordináló) cég kötelezettséget vállal, hogy az adott hulladéktípus kibocsátott mennyiségének jogszabályokban meghatározott hányada újrahasznosításra kerül. Ez a jelzés tehát semmit nem mond a csomagolóanyag környezeti tulajdonságairól, gyártásának, ártalmatlanításának körülményeiről, csupán egy elvi lehetőséget jelez az újrahasznosíthatóságra.

Eljárást lehet indítani az e-mailen kéretlenül érkező reklámok küldői ellen, mivel a kéretlen üzenetek küldése itthon is tilos. A reklámfelügyeleti  eljárást a küldő (cég) székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségen kell megindítani. A bejelentést a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség címére kell eljuttatni.

Ezen kívül a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság honlapján elérhető űrlap kitöltésével tehetünk lépéseket a spamek küldői ellen. Az űrlapot csak ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek küldhetik be. A regisztráció ingyenes, pár percet vesz igénybe, viszont erre az okmányirodában van mód.

A címünkre érkező, kéretlen reklámanyagok ellen is fel lehet lépni. Tanácsokat erre nézve a REFLEX Környezetvédő Egyesület ad. A Reflex Egyesület címe: 9024 Győr Bartók B. u. 7. Telefon: 06-96/316-192 E-mail: [email protected]

 • Termékdíjjal kapcsolatos kérdésekben az Innovációs és Technológiai Minisztérium hívható az alábbi telefonszámokon: 1/795-6766; 1/795-3832; 1/795-8455
 • E-termékdíj.hu Tanácsadó és Szolgáltató Kft: termékdíjas tanácsadás, kötelezettségek felmérése, nyilvántartások vezetése, bevallások elkészítése. Minden, ami termékdíj, hulladékgazdálkodás, környezetvédelmi adminisztráció.

 A „szennyező fizet” elve szerint a hulladékot termelő,a hulladék birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért és a hulladékgazdálkodás költségeinek a megfizetéséért.

Egy adott ingatlanon elhelyezett hulladék kezeléséért, szállításáért az felel, akié a hulladék, vagy akinek a birtokába került. Magyarán, ha sikerül azonosítani pl. a hulladékból, hogy kihez tartozhat, akkor őt lehet felelősségre vonni (mint hulladéktulajdonost), viszont ha nem, akkor bizony az ingatlan használójára (általában tulajdonosára vagy bérlőjére) hárul a felelősség, hiszen ő vált a hulladék birtokosává, amikor bedobták a kertjébe a hulladékot.

 

Hulladékgazdálkodási ügyekben eljáró hatoságok

 • Az elmúlt években az illegálisan lerakott hulladékok problémája a szabályozó oldalán is változásokat eredményezett, 2021. március 16. napján lépett hatályba a 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről („Korm. Rendelet”), melynek 1. § (1) a) pontja a települési jegyzőtől főszabályként a vármegyei kormányhivatalokhoz helyezte át a jogellenesen elhelyezett hulladék ügyében a hatósági eljárásokat.
 • A vármegyei kormányhivatalok felett a minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság gyakorol szakmai irányítást, mely hatóság szerepét jelenleg az energiaügyi miniszter tölti be. A Korm. Rendelet 1. § (3) bekezdése alapján egyes jogszabályban meghatározott esetekben a Pest Vármegyei Kormányhivatal országos illetékességű hulladékgazdálkodási hatóságként jár el.
 • A fentiek értelmében tehát főszabályként a vármegyei kormányhivatalok járnak el a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban valamint a hulladékgazdálkodási hatósági ügyek lefolytatásában, ideértve az illegálisan elhagyott vagy elhelyezett hulladékok felszámolásának ügyében indított eljárásokat is.

 

Hulladékgazdálkodás terén alkalmazandó jogszabályok

 • Magyarországon a hulladékgazdálkodás körébe tartozó legfontosabb tárgyköröket általános igénnyel jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény („Ht.”) szabályozza, ideértve a szemetelésre vonatkozó általános szabályokat is, melyet a Ht. VII. Fejezete tartalmaz, a hulladék jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok címmel.
 • A Ht. rendelkezéseire vonatkozó részletszabályokat jellemzően kormányrendeletek tartalmazzák. Külön kormányrendelet vonatkozik a hulladékgazdálkodási bírság mértékére és megállapítására (271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet), de a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásáról és hatósági engedélyezéséről is külön jogszabály rendelkezik (439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet).
 • Külön megjegyezzük, hogy az elmúlt évek jogszabályváltozásai során nem csak a közigazgatási jog, hanem a büntetőjog terén is jelentősen módosultak a szabályok. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2021. március 1. napjától hatályos 248. § (2) b) pontja alapján aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 • A módosítás azért tekinthető jelentősnek, mert a büntethetőség a hivatkozott szabály alapján már nem függ attól, hogy a jogellenesen elhelyezett hulladék veszélyes hulladék-e, ellenben annak mennyisége a meghatározó.

 

Arra vonatkozóan információnk, hogy mely településen milyen mértékben számít rutingyakorlatnak a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, jelenleg nincs információnk. Általánosságban az kijelenthető, hogy az elmúlt években jelentősen szigorodtak az illegális hulladéklerakásra vonatkozó szankciós szabályok.

A jogszabályi környezet szigorításán túl megemlítendőek még az olyan ösztönző eszközök, mint a HulladékRadar nevű applikáció, melynek segítségével bejelentést lehet tenni a hulladékgazdálkodási hatóság felé amennyiben illegálisan elhelyezett hulladékot fedezünk fel, mely bejelentés alapján a hatóság megindíthatja a vonatkozó eljárást.

Illetve a Hulladékvadász hírportálján lehet még bejelentést tenni.

Hulladékgyűjtő szigetek (8)

(For English, scroll down.)

A zöld színű üveggyűjtő konténerbe a főváros területén az alábbi hulladéktípusokat várják:

 • színes (zöld, barna, sárga) italos (pl. színes boros, sörös és pezsgős üvegek), parfümös üveg.

Kérjük, hogy az üveget mossák el illetve a üvegekről távolítsák el fémkupakot.

Ne dobjunk bele színezetlen, azaz fehér üveget, drótszövetes üveget, katedrálüveget, kerámiát, porcelánt, orvosságos és veszélyes anyagokat tartalmazó üveget.

Segítségünkre lehet a szelektív konténerekkel kapcsolatos táblázat az FKF Zrt. honlapján.


 In the green glass containers the following wastes can be disposed:

- colored (green, brown, yellow) beverage, parfume glasses, jars.

Please rinse the glasses and remove bottle caps before disposal.

Do not throw in: white glass, wired rolled glass, cathedral glass, ceramics, porcelain.

(For English scroll down.)

A fehér színű üveggyűjtő konténerbe a főváros területén (FKF Zrt.) az alábbi hulladéktípusokat várják:

 • tiszta, kiöblített italos és egyéb, a háztartásban már feleslegessé vált színezetlen üvegek – befőttes, parfümös, stb.

Kérjük, hogy az üveget mossák el illetve az üvegekről távolítsák el fémkupakot.

Ne dobjunk bele: színes üveget (pl. zöld, barna üveget), tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neoncsövet.

(szelektív hulladékgyűjtő szigetek)


 The following wastes can be disposed in the white glass containers:

- clean, rinsed beverage and other uncolored glasses e.g. jars, parfume bottles.

Please rinse the glasses and remove the bottle caps before disposal.

Do not put the following in the containers: colored glasses (e.g. green, brown), mirror, window glass, light bulb, eye-glasses, magnifying glass, ceramics, porcelain, neon tubes.

(For English scroll down.)

A kék színű papírgyűjtő konténerbe a főváros területén (FKF Zrt.) az alábbi hulladéktípusokat várják:

 • újságok
 • könyvek
 • hullámpapír
 • csomagolópapír
 • kartondoboz
 • egyéb nem szennyezett papírhulladék (pl. tojástartó, papírzacskó stb.)

A dobozokat hajtsuk össze, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el, s, így minél több papírhulladék férjen a tartályba.

Higiéniás okokból ne dobjuk bele: az élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papírzsebkendőt, szalvétákat stb.

(http://www.fkf.hu)

A lebomlónak, komposztálhatónak címkézett étel- és italtárolók jellemzően NEM dobhatók a papírgyűjtő szelektív kukákba, ugyanis többnyire műanyag bevonatot is tartalmaznak.


 In the blue paper container the following wastes can be disposed:

- newspapers
- books
- cardboard
- paper packaging
- paper boxes
- other clean paper packaging

Please fold the boxes, bigger packaging to take up less place and thus making place for more.

For hygenic reasons do not throw in: contaminated (e.g. by left-overs, chemicals), greasy, oily paper, used tissues, napkin etc. Also, do not throw in "compostable", "biodegradable" beverage and food containers.

 

 

 

 

 

A gyűjtőszigetekkel kapcsolatos RONGÁLÁS, TŰZ vagy egyéb problémák bejelentését az FKF Zrt. a 1/459-6700 telefonszámon várja a nap 24 órájában. Tovább információk a Zrt. zöld számán (ingyenesen hívható): 06 80/ 353-353


 


 

Az 5-6 összepréselt rétegből álló italoskarton-dobozok ún. társított csomagolások. Egy egyliteres tejesdoboz például 20 g papírt, 6 g műanyagot (polietilént) és 1,5 g alumíniumot tatalmaz. Éppen ezért egyes településeken a papír-, míg máshol a műanyaghulladékkal együtt gyűjtik azokat. Erre a helyi szolgáltató hírlevélben, illetve egyre gyakrabban a konténerekre ragasztott matricával hívja fel a figyelmet.

Magyarországon egy átlag fogyasztó 50-60 darab italos kartondobozt dob ki évente, melyek legyártása (egyszeri felhasználásukhoz képest) túlzott környezeti terheléssel és energiafelhasználással jár. Sőt, mivel a begyűjtött tégladobozok feldolgozása hazánkban egyelőre nem gazdaságos, azokat két, speciális technológiával működő külföldi papírgyárba szállítják, további jelentős lég- illetve zajszennyezést okozva. A hasznosítás a doboz papír rétegét érinti (magas hőfokra melegített vízzel áztatják le, majd visszaforgatják a papírgyártásba), az alumínium és műanyag részeket viszont elégetik. Létezik olyan eljárás is, melynek során a dobozok felaprítása után meleg préseléssel a bútorgyártásban illetve az építőiparban felhasználható táblákat gyártanak.

(For English scroll down.)

A szürke színű fémgyűjtő konténerbe a főváros területén az alábbi hulladéktípusokat várják:

 • fém csomagoló-dobozok (üdítős, sörös, konzerves dobozok)
 • háztartási kis fémhulladékok (pl. evőeszköz)

A kutya és macskaeledeles dobozokat kidobás előtt célszerű elöblíteni. 

Ne dobjunk a konténerbe nem csomagolási fémhulladékot, pl. barkácsolásból megmaradt hulladék fémdarabokat, mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. június 9-től fokozatosan Budapest összes kerületében együtt gyűjti a műanyag- és fémhulladékot. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken továbbra is megmarad az öt darab hulladékgyűjtő tartály, csupán annyi lesz a változás, hogy a sárga színű műanyag- és a szürke színű fémkonténerbe egyaránt be lehet dobni a műanyag- és a fémhulladékot. A kétféle hulladékot az ürítést követően különválogatják és újrahasznosítják. Az FKF Zrt. ezzel az intézkedéssel azt szeretné elérni, hogy ne borítsák fel a tartályokat a visszaváltható alumíniumdobozok megszerzése érdekében, és ezáltal nagyobb tisztaság és nyugalom uralkodjék a fővárosban.

(http://www.fkf.hu)


In the grey metal containers the following waste can be disposed:

- metal packaging (for beverage, beer, cans)
- small household metal wastes (e.g. cutlery)

Do not throw in non-packaging metal wastes (e.g. small metal pieces from crafting), beacause their recycling in not yet in operation!

Since 9th June 2011 in Budapest metal and plastics wastes are collected together. All 5 containers will be available at the eco-islands, however, both plastic and metal wastes can be disposed in the yellow and grey containers. The wastes will be sorted and recycled afterwards. FKF Zrt.'s intention is to reduce the pushing over of the containers (as it is usually done to retrieve cans) and maintain a clean and peaceful environment.

 

A fővárosi szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatosan bármilyen kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban az FKF Zrt. ingyenesen hívható zöld számát lehet tárcsázni: 06 80/ 353-353. A fővárosban üzemelő gyűjtőszigetek listája itt található.

(For English scroll down.)

A közterületekre kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése, üzemeltetése és rendszeres ürítése a helyi önkormányzattal szerződésben álló közszolgáltató cégek feladata (lásd a Köztisztasági Egyesülés honlapján - www.koztegy.hu - ). Általánosságban elmondható, hogy a szigeteken azon hulladékfajták szelektív gyűjtése történik, melyeket az adott közszolgáltató másodnyersanyagként értékesíteni tud a hulladékfeldolgozó cégek felé. Azaz a területileg eltérő értékesítési lehetőségek szabják meg, hogy egy adott településen mely hulladékfrakciók szelektív gyűjtése valósulhat meg. Budapest területén például a sárga színű műanyaggyűjtő konténerekbe a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat (www.fkf.hu) a következő hulladékfajtákat várja:

 • üdítős, ásványvizes PET palackok (a flakonokat célszerű összelapítva, "laposra taposva" bedobni, mert így kevesebb helyet foglalnak, és több fér el a konténerben),
 • háztartási flakonok (pl. sampon, habfürdő) és azok kupakjai,
 • tejes, joghurtos poharak, margarinos dobozok (kimosva!), illetve
 • tiszta fóliák (szatyrok, zacskók, csomagoló fóliák)
 • italosdoboz (tetrapak)

 

A flakonokat célszerű összelapítva ("laposra taposva") bedobni, mert így kevesebb helyet foglalnak, és több fér el a konténerben.

Ne dobjunk a konténerbe: zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kiöblített) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot, illetve hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nylonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. június 9-től fokozatosan Budapest összes kerületében együtt gyűjti a műanyag- és fémhulladékot. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken továbbra is megmarad az öt darab hulladékgyűjtő tartály, csupán annyi lesz a változás, hogy a sárga színű műanyag- és a szürke színű fémkonténerbe egyaránt be lehet dobni a műanyag- és a fémhulladékot. A kétféle hulladékot az ürítést követően különválogatják és újrahasznosítják. Az FKF Zrt. ezzel az intézkedéssel azt szeretné elérni, hogy ne borítsák fel a tartályokat a visszaváltható alumíniumdobozok megszerzése érdekében, és ezáltal nagyobb tisztaság és nyugalom uralkodjék a fővárosban.


 In the yellow plastic containers the following wastes can be disposed:

- beverage and water PET bottles (please dispose them flattened as they take up less place and thus more can be collected),
- household bottles as shampoo, lotion and their caps,
- plastic cups of yoghurt and dairy products (rinsed!),
- beverage boxes (TetraPak)
- clean thin plastics as bags, pochues, sachets, packaging covers.

Do not throw in: greasy, oily, contaminated (e.g. by chemicals, left-overs) bottles, packaging and styrofoam, CD/DVD discs, cassettes and cartridges, other plastic wastes as nylon stockings, because their recycling is not yet in operation!

Since 9th June 2011 in Budapest metal and plastics wastes are collected together. All 5 containers will be available at the eco-islands, however, both plastic and metal wastes can be disposed in the yellow and grey containers. The wastes will be sorted and recycled afterwards. FKF Zrt.'s intention is to reduce the pushing over of the containers (as it is usually done to retrieve cans) and maintain a clean and peaceful environment.

 

Hulladékudvarok (1)

Az udvarok listája az FKF Zrt. honlapján folyamatosan frissítve áll az érdeklődők rendelkezésére.

Kerékpár, kerékpár-alkatrész (2)

 • Flotta Sportfelszerelési bizományi áruház: A Főváros legnagyobb sportbizományi áruháza országos szinten is egyedülálló választékot kínál. A 15 éves múlttal rendelkező áruházban minden kategóriában, és árfekvésben található új és használt sportfelszerelés. Várjuk nem csak vásárlóinkat, hanem bizományosi eladóinkat is.
  Cim:
  1112 Budapest XI. kerület, Daróci út 2-4 (a Karolina út-Villányi út találkozásánál)
  Tel.:
  1/361-1161
 • Vagy:
 • https://rokonsport.hu/
 • http://apro.bikemag.hu
 • http://bringapiac.hu
 • http://hercehurca.hu


 • Szerencsére a kerékpár nem túl bonyolult szerkezet, így jól javítható. Ha egy alkatrésze tönkrement, nem kell az egész biciklit kidobni, egy új kerékpár árának töredékéért felújíttathatjuk a régit valamely kerékpár-szervízben. Javítóműhelyes adatbázisunkban megkeresheted a hozzád legközelebb található bicikli szervizt.
 • Cyclonomia kollektív közösségi műhely: http://cyclonomia.org/

Komposztálás (1)

Igen elterjedt "legenda", hogy a diófa levelét nem lehet komposztálni. Az igazság az, hogy a friss diólevélben valóban vannak növekedésgátló anyagok, de ezek a komposztálás során lebomlanak. Tehát nyugodtan eláshatjuk a csatabárdot, és a diólevelet korlátozás nélkül felhasználhatjuk a komposztáláshoz - legfeljebb kicsit több időt kell hagyni az érett komposzt kialakulására. A lombhulladékot elméletileg ugyanúgy belekeverhetjük a kerti és konyhai zöldhulladékok közé, de mivel a gyakorlatban ez a típusú komposztálnivaló általában egyszerre, nagy mennyiségben keletkezik, érdemes külön lombkomposztálót felállítani és a többi zöldhulladéktól elkülönítve komposztálni. (Kapcsolódó kiadványok itt)

A szóróanyagok mellett a legjobb szemléletformáló eszköz természetesen a saját tapasztalat, így egy erre alkalmas közterületen, vagy például a polgármesteri hivatal, könyvtár, vagy templom kertjében érdemes felállítani egy lombkomposztálót, ahol a gyermekeknek, érdeklődőknek be lehet mutatni "működés közben" is a komposztálást.

A témával kapcsolatos előadásokkal, iskolai foglalkozásokkal kapcsolatban érdemes felvenni a kapcsolatot egy helyi zöld szervezettel, vagy a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ) egyik irodájával. 

Bár a jogszabályalkotás önmagában nem megoldás, jó tudni, hogy a település jegyzője helyi rendeletben szabályozhatja, illetve megtilthatja az avarégetést a településen. Egy ilyen rendelet megalkotása, az alternatívák ismertetésével és a lakosság tájékoztatásával összekötve sikeres lehet az avarégetés káros gyakorlatának visszaszorításában.


Környezetbarát háztartás (7)

A mosható pelenkával nem csak a környezetet kíméled, de pénzt is megtakarítasz, sőt még hazai gyártót is támogathatsz. a tudatos vásárlók cikksorozata segít eligazodni a mosható és a lebomló pelenkák világában.

Hazánkban is egyre több tudatos fogyasztó keresi a boltok polcain a környezet- (és egészség) barát alternatívákat, legyen szó akár bioélelmiszerekről, natúrkozmetikumokról, energiatakarékos berendezésekről, vagy természetes összetevőket tartalmazó tisztítószerekről. Ezt a fogyasztói igényt felismerve már számos élelmiszer-lánc és bolthálózat forgalmaz ilyen termékeket, sőt, vannak olyan üzletek, amelyek kifejezetten környezetbarát termékek forgalmazására szakosodtak.

Hogy hol lehet környezetbarát termékeket vásárolni? Tulajdonképpen akár bárhol, ha tudjuk, mit kell keresni. Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy milyen szempontokat vegyünk figyelembe, azonban mivel gyakran kérdezik meg tőlünk, hol érdemes vásárolni, néhány konkrétumot is írunk. A lista nem teljes. Szívesen veszünk további példákat, tapasztalatokat!

Piacok

A legtöbb piacon találkozhatunk helyi termelők termékeivel, illetve nagyobb eséllyel tudunk csomagolásmentesen vásárolni. Kifejezett bio- és/vagy termelői piacok előnyben!

 

Csomagolásmentes üzletek

Jelenleg Magyarországon négy üzletről tudunk, amely kifejezetten a hulladékmentesség jegyében nyitott meg. Budapesten a Ligeti Bolt  két helyen is (XIII., Katona József utca utca 9-11. és XI., Karinthy Frigyes út 14.), valamint a Ne pazarolj a Fő utca 79. alatt, továbbá Debrecenben a Cekker Bolt (Kossuth u. 49.).

 

Hulladékmentes.hu

A webáruházat Kump Edina környezetkutató alapította, aki maga is a hulladékmentes életmód elkötelezettje. A termékek kiválogatásánál különösen ügyel arra, hogy környezeti szempontból a legjobbak legyenek. Miután online áruházról van szó, az ország bármely pontjára rendelhető termék. A csomagolásnál is odafigyelnek, hogy minél kevesebb legyen.

Kuponkód: humusz

A kuponkód felhasználásával 5% kedvezmény jár neked, illetve a Humusz Szövetséget is támogatod!

 

Zöldbolt

10 éve jött létre a Zöldbolt, hogy egy helyen megtalálhatóak legyenek hétköznapi termékek, eszközök környezetbarát alternatívái. Két üzletük van, egy Budapesten (XII., Kiss János altábornagy u. 35.) és egy Veszprémben (Budapest út 58.), valamint házhoz szállítást is vállalnak webáruházukon keresztül.

 

Zöld Zug

Az Ökoszolgálat Alapítvány boltja és webshopja, környezeti tanácsadó irodaként is működik. Budapesten a Nádor utca 34. fsz. 2. szám alatt találhatóak meg.

 

Zöldpolc

A "zöld" minihipermarket 2010-ben jött létre, üzletük Budapesten (XI., Bartók Béla út 98-102) található, illetve házhoz is szállítanak termékeket.

 

Ökokuckó

Alapvetően környezetbarát tisztítószerekkel, mosószerekkel, natúrkozmetikumokkal foglalkoznak. Két üzletük van Budapesten (IV. Bőröndös utca 3.; III. Vízimalom s. 12.), webáruházat is üzemeltetnek.

 

Kenderkóc

Webáruházukban kézműves alapanyagokat lehet elsősorban beszerezni.

 

Mamamibolt

Környezetbarát baba-mama termékekre specializált üzlet (Debrecen, Cegléd u. 16.) és webáruház, de egyéb háztartási termékek is kaphatóak náluk.

Hazánkban naponta 1,3 millió nejlon bevásárló szatyor kerül forgalomba. Ezeket a szatyrokat átlagosan 20 percig használjuk, lebomlásukhoz azonban 300-400 évre van szükség. Hulladékégetőben történő ártalmatlanításuk során  erősen mérgező dioxinok és hidrogén-cianidok keletkeznek. A nejlonszatyrok kiváltására alkalmas többször használható, mosható vászontáskák egyre népszerűbbek a hazai fogyasztók körében is. A teljesség igénye nélkül az alábbi helyeken szerezhetünk be vászon bevásárlótáskákat. Ha megvan a szatyor csak arra kell figyelnünk hogy ne maradjon otthon mikor vásárolni megyünk.

 

Nagyobb mennyiség esetén az alábbi gyártókhoz fordulhatunk:

Oázis kertészetek: Az itt vásárolt élő (cserepes) fenyőket az ünnepek után (január első hetében) a kertészetek visszaveszik. A fenyőfa árának 50 %-át a fenti időszakban az eredeti nyugta bemutatása esetén lehet levásárolni.

A mosószóda (nátrium-karbonát) általános vízlágyító-, áztató-, zsíroldó- és tisztítószer. Igen kis mennyiség is elegendő belőle. Környezetkímélõ, mert olyan körfolyamatban állítják elõ, amelynek nincs káros mellékterméke.
Mosás: Tetszés szerint a mosóporadag harmada-fele helyettesíthetõ mosószódával. Nem veszi ki a textíliák színét, minden puhább, tisztább lesz.
Áztatás: Az erõsen szennyezett, foltos, olajos ruhát mosás elõtt egy éjszakára langyos, enyhén szódás vízben érdemes áztatni. Leégett edények áztatásához 5 liter forró vízhez kb. 1-2 evőkanál mosószódát adjunk.
Általános le- és felmosószer: egy liter forró vízhez három evőkanál mosószóda.

Mosószóda egyes bio-, háztartási- és gazdaboltokban, illetve az alábbi címeken kapható:

Számos országban egyre több, a környezetért aggódó szülő tér vissza a textilpelenka használatához. A mamamibolt kínálatában kedvünkre válogathatunk az ilyen típusú pelenkák közül.

Monapel pelenkák kaphatók továbbá a Zöldboltban és a Zoldpolc.hu internetes áruházban is.

A legfontosabb szempontok egy környezet- és bababarát pelenkánál:
- természetes anyagból készüljön
- kevés festékanyagot tartalmazzon
- ne klórral legyen fehérítve
- kis mértékben vagy ne termeljen hulladékot: vagy teljesen mosható, mint a textil pelenka, vagy cserélhető rész van benne

A "zöld" festékeket gyártó cégek ügyelnek arra, hogy csak természetes alapanyagokat használjanak fel termékeikhez, és az összetevőket csak a szükséges mértékben módosítsák, finomítsák. Előállításuk során nem termelődik a szintetikus festékeknél megszokott nagy mennyiségű környezetszennyező melléktermék.
A természetes alapanyagok újratermelődnek, többnyire növényi, kisebb mértékben állati eredetűek, régóta ismert és felhasznált anyagok. Biológiai úton lebomlanak, a környezetet nem terhelik, nem mérgezik.

ORANGE 6 Kft.
A BIOPIN termékek hivatalos magyar importőre. Festékek, lakkok, lazúrok, olajok, viaszok kizárólag természetes alapanyagokból.
Budapest 1163 Cziráki u. 26-32 T: 1/403-16-83
Viszonteladók listája megtekinthető a Kft. honlapján (www.biofestek.hu)

www.naturillo.hu
A német Kreidezeit Naturfarben GmbH. 1988 óta gyárt természetes felületkezelő szereket, egyre bővülő választékukban valamennyi kül- és beltéri felületkezelési feladatra találunk megfelelő hatású, könnyen alkalmazható terméket.  Honlapjukon érdekes információkat olvashatunk a hagyományos festékek "veszélyeiről", továbbá online megrendelésre is van lehetőség.

Sárgafogó Barkácsbolt

 

Azúr Bagoly Tejfesték

A tejfestéket már évezredekkel ezelőtt is használták, az elmúlt évek során pedig a bútorfestők fedezték fel újra. 100%-ig természetes összetevőinek köszönhetően az Azúr Bagoly Tejfesték használata teljesen biztonságos, akár kisbabák környezetében is alkalmazható; biológiailag lebontható, így abszolút környezetbarát. Az Azúr Bagoly Tejfesték ugyanazokból az alkotóelemekből készül, mint a régen íróból, porrá tört mészkőből és a természetben lelt színezőanyagokból házilag kevert festékek. Megvásárolható az Azúr Bagoly webáruházban, ahol természetes összetevőkből készülő bútorápolók és felületkezelő anyagok is megtalálhatóak.

Mit hol adhatok le? (3)

Az alábbi listánkban budapesti adományboltokat gyűjtöttünk csokorba. Egy-egy adott bolt pontos címe, nyitvatartása és egyéb működési elvei a nevére kattintva megnyíló honlapján vagy facebook oldalán tekinthetőek meg.

 

Karitász Adománybolt

 Kép forrása: index.hu

 

Az adományboltok egyfajta társadalmi vállalkozások. Általában főleg civilek által adományozott használt árukat értékesítenek, és gyakran alkalmaznak önkénteseket. Mivel a termékeket fölajánlás útján, ingyen kapják, az üzlet járulékos költségei pedig alacsonyak, ezért nagyon alacsony áron tudják őket eladni. Miután minden költséget kifizettek, az eladásokból származó maradék bevételt a szervezet által meghatározott jótékony célra fordítják. Az üzleti modell Angliából származik, de mára elterjedt egész Európában. (Forrás: Wikipedia)

 

 1. CSERITI: talán a legnagyobb adománybolt-hálózat, hat üzlettel operálnak Budapest-szerte, többek között Erzsébetvárosban, Óbudán és Csepelen. Ha pedig valami nagyobb tárgyat, például bútort adományoznál, a szállításban is segítséget kaphatsz.
 2. E-CHERRY ADOMÁNYBOLTOK: az E-cherry adományboltokat a főváros három különböző pontján is megtalálhatjuk. A hátrányos helyzetű emberek segítésén kívül fontos számukra a környezettudatosság is, így a megmaradt áru sem vész el, csak (sok esetben) átalakul.
 3. FILANTRÓPIA ADOMÁNYBOLT: Adománybolt egy fiatal, bájos kis üzlet, ami 2015 őszén nyitotta meg kapuit a Kodály köröndhöz közel. A boltot a Profilantrop Egyesület működteti, és azontúl, hogy a mélyszegénységben élőkön segít, egyfajta közösségi térként is funkcionál.
 4. MAGYAR VÖRÖSKERESZT ADOMÁNYBOLTJA: a Vöröskereszt a zuglói adományboltjukból befolyó összeget a széleskörű humanitárius tevékenységeik finanszírozására fordítják. Hasonlóan a többi bolthoz, ők is örömmel fogadják a jó állapotban lévő ruhákat, játékokat, és egyéb használati tárgyakat.
 5. MOZAIK ADOMÁNYBOLT: a Menedékház Alapítvány üzemelteti, akik kifejezetten hajléktalanok segítésével foglalkoznak, így a bolt eladói is fedél nélkül maradt emberek közül kerülnek ki, így biztosítva nekik bevételi forrást.
 6. NARANCSLIGET ADOMÁNYKÖZPONT: a Síp utcában található Narancsliget Adományközpontba bevitt tárgyak több módon is gazdára találhatnak: egyrészt a boltban értékesítik őket, másrészt havonta ruhabazárt rendeznek, majd a megmaradt adományokat segélyszervezeteken keresztül osztják szét.
 7. SZIA ADOMÁNYBOLT: a Szabad Iskoláért Alapítvány által működtetett adománybolt profilja egy kicsit eltér a többi üzletétől, nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra: bevételeikből támogatják a kooperatív pedagógia terjedését, illetve szívesen fogadnak szellemi adományokat.
 8. KÖZ-ép-PONT: adománybolt, alkotóműhely és közösségi tér a Kiss Altábornagy utcában. Az alapítók hangsúlyozottan jó minőségű, még használható tárgyakat, főként az idénynek megfelelő ruhákat, táskákat, cipőket, további háztartási cikkeket, lakberendezési kellékeket várnak az adományozóktól. Ezek egy részét rendkívül olcsón eladásra kínálják, míg a többit rászoruló családokhoz és karitatív szervezetekhez juttatják el. A már nem használható tárgyakat pedig igyekeznek újrahasznosítani az alkotóműhelyükben.
 9. KOCKA ADOMÁNYBOLT: olyan használati tárgyakat gyűjtenek, melyek egyrészt azoknak az embereknek a szükségleteit elégítik ki, akik teljes áron nem jutnának a termékekhez, másrészt lehetőséget adnak arra a típusú tudatos vásárlásra, a 'másárlásra', amely az újrahasznosítás, az újrafelhasználás és a "javítsd meg" fenntartható elvét követi. A felajánlott tárgyak egyrészt olcsón megvásárolhatók, másrészt családsegítő és támogató intézményekkel együttműködve még kedvezményesebb vásárlási lehetőséget biztosít a nehéz körülmények között élő családoknak.

A fenti lista 2019 februárjában készült. A publikálás pillanatában mindegyik felsorolt adománybolt üzemelt.

Források: We Love Budapest / index.hu / Adományboltok Éjszakája 2018

Eladományznád megunt, de megkímélt állapotban lévő bútoraidat, ruháidat, könyveidet és egyéb személyes használati tárgyaidat, csak nem tudod hogyan és hol teheted ezt meg? Először is, nagyon örülünk, hogy ezáltal is kedvezel a környezetvédelem ügyének, hiszen minél tovább használatban maradnak a régi cuccaid, annál kevesebb új tárgy és eszköz kerül legyártásra.

Másodszor is, jó helyen jársz, pont neked írtuk az alábbi listánkat! Ma már az internet adta lehetőségekkel élve aukciós portálokon és a facebookon fellelhető tematikus és lokális adok-veszek csoportokon keresztül is ingyen mások rendelkezésére bocsáthatod a feleslegessé vált holmikat, valamint személyesen is leadhatod számos helyszínen az adományboltoktól kezdve a családsegítő szolgálatokon át az újrahasználati központokig. Igyekeztünk összegyűjteni a lehető legtöbb ötletet, internetes portált és konkrét helyszínt a témában:

 • Túl Sok Cucc - a Humusz online tárgyi adomány portálja. Adomány felajánlásokra és kérésekre (csak regisztrált szervezet számára) is van lehetőség
 • Maradékbazár - a www.tulsokcucc.hu aloldala, ahol maradék anyagokat lehet kreatív újrahasznosítási célokra felajánlani
 • ad6kap6 - Ez az oldal segít neked adni és kapni közvetítők nélkül
 • maradekepitoanyag.hu - hirdetések építkezőknek
 • különböző tematikus és lokális Facebook csoportok pl. Minden Ingyen Budapest
 • aukciós portálok: vatera.hu, teszvesz.hu, jofogas.hu, zsibvasar.hu
 • szeretetotthonok, családsegítők, anyaotthonok, templomok, helyi plébániák, karitatív szervezetek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Katolikus Karitász) – keress rá, hogy a te környékeden milyen a felsoroltakhoz hasonló szervezetek működnek és vedd fel velük a kapcsolatot
 • cserebere börzék, pl. Gardrób Közösségi Vásár – körülbelül kéthetente megrendezésre kerülő közösségi ruhabörze ahol a próbafülkénél gyűjtik az adományozásra felajánlott holmikat és  a Vészhelyzet 2000 Alapítvány segítségével juttatják el a rászorulóknak
 • Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK):  olyan létesítmény, amely egyszerre funkcionál hulladékudvarként, valamint nyugati mintán alapuló Újrahasználati Központként. Itt a szelektíven gyűjtött hulladékok leadása mellett azok a tárgyak, használati eszközök cserélhetnek gazdát, amelyek tulajdonosaik számára már nem képviselnek értéket, ugyanakkor más számára még használhatóak. Jelenleg két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ üzemel Budapesten, a XV. és a XVIII. kerületben, az FKF Zrt. fenntartásában. Részletes információkat ide kattintva olvashatsz róluk.
 • Adományboltok: ezek a boltok egyfajta társadalmi vállalkozásként működnek, sajátos üzleti modellre alapozva. A lényegük abban áll, hogy bárki beviheti adományként megunt, de jó állapotú ruháit, bútorait, tárgyait ezekbe a jótékonysági szervezetekhez tartozó boltokba, ahol azokat alacsony áron adják tovább, a befolyó összeget pedig karitatív célokra fordítják. Ez tehát környezeti és társadalmi felelősségvállalás szempontjából egy tudatos módja annak, hogy megszabaduljunk megunt tárgyainktól. Budapesti adományboltokról készült átfogó listánkat  itt tekintheted meg. Vidéki adományboltokra példaként a Szemem Fénye Alapítvány siklósi, dombóvári és pécsi üzleteit ajánljuk figyelmedbe.

Évente több száz megkeresés érkezik irodánkhoz a legális hulladékelhelyezési lehetőségekkel kapcsolatban. Új adatbázisunkban hulladéktípus és város szerint is lehet keresni a leadópontok között.

A hulladékmegelőzés érdekében tett lépések mellett fontosnak tartjuk, hogy a már megtermelt hulladékok lehetőség szerint hasznosításra, újrafeldolgozásra kerüljenek, illetve az erre nem alkalmas maradék hulladék szakszerű ártalmatlanításra kerüljön. Bár a lakosság számára országszerte számos különféle lehetőség kínálkozik erre (lomtalanítások, veszélyeshulladék-gyűjtések, lakossági hulladékgyűjtő udvarok, hulladékátvevők, gyűjtőszigetek, stb.), ezek pontos helyét, a leadható hulladékok fajtáját, a nyitvatartási időket sokszor nem könnyű kideríteni.

A "Hulladékátvevők országszerte" nevet viselő adatbázisunk reményeink szerint nem csak a környezettudatos civil lakosságnak nyújt segítséget, de a civil szervezetek, állami szervek, önkormányzatok tanácsadó munkáját is segíteni tudja.

Néhány, a legfontosabb kategóriák közül:

Hová vihetem a feleslegessé vált videókazettákat?

A kidobásra szánt videókazetták nem minősülnek veszélyes hulladéknak, ugyanakkor újrahasznosításuk sem megoldott, így azokat nem gyűjtik szelektíven. Amennyiben a kazetták tartalma megengedi, esetleg felajánlhatóak oktatási intézményeknek, családsegítő központoknak, vagy más, adományfogadó szervezeteknek (l. pl. adhat.hu). amennyiben erre nincs mód, a vegyes háztartási hulladék közé helyezhetőek.
Papírhulladék átvételével hazánkban igen sok vállalkozás foglalkozik, az átvételi árak az aktuális piaci helyzet, a szállítási távolság, mennyiség, tisztaság, stb. függvénye, ezért érdemes előzetesen telefonon érdeklődni az egyes átvevőknél. a cégekről adatbázist talál honlapunkon (humusz.hu/hulladekatvevok), vagy a Környezetvédelmi szolgáltatók és Gyártók oldalán (www.kszgysz.hu/xir.htm).

Ökoiskola (1)

Az Ökoiskolával kapcsolatos minden információt ezen a honlapon találhat meg.

Papír (1)

Speciális hulladékáramok (2)

Az építési és bontási hulladékok hasznosítása az építőiparban világszerte terjed, ma már alapvetően nincsenek műszaki-technológiai akadályai a széleskörű hasznosításnak. Ennek eredményeként másodlagos nyersanyagok jelentek meg a piacon, mellyel külföldi tapasztalatok szerint az építési célra felhasznált ásványi anyagok mintegy 5-10 %-át meg lehet takarítani. Az építési és bontási hulladékok hasznosítása a nyersanyagkímélésen túl hulladéklerakó-hely megtakarítással is jár és jelentős ökológiai előnyei vannak. Az építési-bontási hulladékok keletkezésének növekvő tendenciáját, a hulladéklerakóhelyek telítődését, valamint az elsődleges építőipari nyersanyag források egyre korlátozottabb hozzáférhetőségét és növekvő árszintjét tekintve ezen hulladékok környezetkímélő és gazdaságos hasznosítása aktuális feladattá vált hazánkban is.

 • Green-Network: A környezetvédelmi üzletági tevékenységén belül saját – épületek bontása és mélyépítési - tevékenységünből származó és vállalkozók által beszállított inert építési, bontási hulladékok előkezelésével, hasznosításával foglalkoznak. Az inert hulladékok feldolgozása a belvároshoz közel, a Csepel sziget É-i részén található, bérelt telephelyükön történik.
 • A COLAS Hungária mobil törő és osztályozó berendezésével az ország teljes területén újrafelhasználható építőipari alapanyagot állít elő, elsősorban bontott aszfalt, beton és építési hulladékok feldolgozásával.
 • Diamit Zrt.: beton, aszfalt, tégla, cserép, üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyag, valamint vegyes bontási hulladék aprításával, törésével és újrafeldolgozásával foglalkozik.
 • Beton Center Kft.: építési, bontási törmelék aprítása, törése és újrafeldolgozása
 • A Daráló-Aprító Újrahasznosító Kft. fő profilja inert hulladék feldolgozás.

 

A gyártásközi ill. bontásokból származó kábel hulladékokból, vezetékekből többlépcsős aprító, osztályozó eljárással fémréz- és alumínium-granulátum állítható elő, mely a kohászatban másodnyersanyagként újrahasznosítható, míg a másodlagosan keletkező műanyaghulladék ugyancsak az iparban hasznosítható.

Kábelfeldolgozó gépek széles választékát kínálja hazánkban például a Thonauer Kft., az Arcon Environmental és az ICS Magyarország Kft.

Szelektív hulladékgyűjtés (9)

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gyakorlati kérdéseire választ kaphat az alábbi helyeken:

 • A szelektíven gyűjtött hulladékok ingyenesen leadhatóak a lakossági hulladékudvarban.
 • Az FKF Zrt. a főváros teljes területén végez házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, amely során a műanyag, papír és fém frakciók kerülnek begyűjtésre.

 

A lakosságtól történő hulladékbegyűjtés megszervezése minden esetben az adott település jegyzőjének feladata. Az önkormányzat ennek a kötelességének rendszerint egy céggel kötött közszolgálati szerződés keretében tesz eleget, így például Budapesten az FKF Zrt a közszolgáltató (azaz ő végzi a hulladék rendszeres  elszállítását).

A közszolgáltatók által a hulladék szelektív gyűjtésére az ország egész területén a közterületeken elhelyezett gyűjtőszigetek rendszere került kialakításra, de örvendetes hír, hogy a főváros összes kerületében és országszerte is egyre több helyen működik az úgynevezett "házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés". Ha az Ön lakóhelyén még nem érhetők el ezek a szolgáltatások, érdemes a helyi önkormányzatnál érdeklődni a lehetőségekről.

Ezen kívül egyes vállalkozások  szintén jogosulttá válhatnak a lakóházakban gyűjtött műanyag, papír és egyéb komponensek (pl. veszélyes hulladékok) elszállítására. Budapest területén az Avermann Kft, illetve a vele partneri viszonyban levő HuMuSz Recycling Kft  rendelkezik ilyen közszolgáltatói státusszal (a Kft munkatársaival a www.humusz-recycling.hu honlapon található adatlap kitöltésével és elküldésével tudják felvenni a kapcsolatot).

Körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor a szelektív hulladékgyűjtés elkezdődött hazánkban és az első szelektív szigeteket telepítették (A fõvárosban 2003 decemberében jelent meg az elsõ 100 szelektív gyûjtõsziget), sokszor még valóban összeöntésre került  a konténerekben gyűjtött hulladék. Ezen gyűjtési mód elfogadtatása a lakossággal, a begyűjtést koordináló szervezetek felállítása, a jogszabályi háttér kiépítése és a feldolgozóhálózat kiépülése párhuzamosan indult fejlődésnek.

A rendszer a gazdasági-környezetvédelmi környezetnek megfelelően azóta is folyamatosan alakul, változik (jelenleg például a külföldi mintát követve mind több helyen válik elérhetővé az úgynevezett "házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás), de alapját mindig a lakosság által tisztán, szennyeződésmentesen gyűjtött csomagolási hulladék képzi. Amennyiben az így gyűjtött hulladék nem kerülne feldolgozásra, anyagilag sem érné meg működtetni a hálózatot (a begyűjtőjáratok üzemeltetése, a szigetek telepítése, karbantartása jelentős költségekkel jár, melyek csak a hulladék másodnyersanyagként történő felhasználása esetén térül meg). Nem is gondolnánk, milyen sok hétköznapi tárgy (műanyag ruhafogas, kartonpapír, szigetelőanyag, stb.) készül ilyen másodnyersanyagokból! 

A konténerek tartalmának összeöntésével kapcsolatos félreértést az is okozhatja, hogy néhány helyen olyan osztott belső terű gyűjtőautók üzemelnek, melyek egyszerre több különböző típusú hulladék befogadására is alkalmasak - értelemszerűen kívülről úgy látszik, mintha összeborogatnák a különféle hulladékokat. Bátran gyűjtsünk tehát szelektíven továbbra is!

 • Gazdálkodó szervezetek és intézmények számára több szelektív gyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatást is kínál a főváros területén az FKF Zrt. Vidéki településeken is a helyi közszolgáltatónál érdemes érdeklődni a szelektív gyűjtés feltételeiről.
 • Budapest területén és az agglomeráció településein komplex intézményi szelektív hulladékgyűjtési programok teljeskörű szervezését és lebonyolítását vállalja közületek (irodák, kórházak, társasházak, egyéb közintézmények) részére a HuMuSz Recycling Kft.
 • A FEpapir Kft komplex irodai szolgáltatása keretében vállalja PET palackok, rossz, feleslegessé vált elektronikai eszközök, kiürült tintapatronok elszállítását, átadását környezetbarát újrahasznosításra.
 • A jelenlegi törvény szerint állami finanszírozású iskolák szelektív hulladékát a közszolgáltatónak kötelessége díjmentesen elszállítani.
 • Recobin
 • Budafok Recycling Papírhulladék-hasznosító Zrt. Tel.: 06-26-302-942
 • Nagy és Hettich Kft.  Tel.: 1 261 08 02  - papírhulladék felvásárlás
 • Az DTKH Nonprofit Kft. a környezettudatos nevelési irányelvekkel összhangban egész működési területén támogatja az intézményi szelektív hulladékgyűjtést.
 • Az INEST Nonprofit Kft. iskolai papírgyűjtő programokat szervez: papírgyűjtőt helyez el az oktatási intézményekben, melyeket rendszeresen ürít is. Elérhetőség: [email protected], 06-80-911000
 • ANTÓNI POLÍR - Antóni Zsolt egyéni vállalkozó: hulladék pet, pe (műanyag kupak, kanna, rekesz, láda, stb.), alumínium italosdoboz (sörösdoboz, üdítősdoboz, stb.), üveg, papír, textilfelvásárlása, begyűjtése. Oktatási intézmények (óvoda, iskola, egyesületek, stb.), lakóközösségek; gyártók, termelők (termékdíjas befogadói nyilatkozattal); rendezvények, fesztiválok, és kereskedelmi egységek több éve együttműködő partnere.
 • DTKH Nonprofit Kft. működési területén a műanyaghulladék havi rendszerességű elszállítása valósult meg a Kft. cégjelzésével ellátott zsákokban, országszerte mintegy 100 településen.
 • Az FCC Environment által kiszolgált települések közül Hódmezővásárhelyen, Gyálon,Debrecenben és számos további kisebb településen működik már házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
 • A fővárosban a szelektíven gyűjtött hulladék elszállításáért az FKF Zrt. felel.

 

Lakásokba, kisebb irodákba való osztott terű szemeteseket, illetve színkódos hulladékgyűjtőket számos lakberendezési- és barkácsáruház (pl. Praktiker, Obi...), illetve a Humusz Recycling Kft kínálatában találhatunk.

Az alábbi cégek széles választékban forgalmaznak ilyen típusú gyűjtőedényeket:

Veszélyes hulladék (1)

 • A kiömlött higany azonnal párologni kezd, ezért mielőtt nekikezdünk a higany feltakarításának, nyissunk ablakot. Ne engedjünk senkit a szobába. A törött hőmérő környékére mezítláb vagy zokniban ne lépjünk, hiszen így széthordjuk az egész lakásban; legjobb, ha olyan papucsot húzunk, amelyet utána el fogunk tudni dobni. Tilos hozzá érni és igyekezzünk ne közel hajolni a higanycseppekhez, hogy minél kevesebb higanygőzt lélegezzünk be.
 • Húzzunk gumikesztyűt. Egy fehér papírlappal görgessük össze a higanycseppeket (ahogy két csepp találkozik, azonnal eggyé válnak, melyhez következő cseppet görgethetünk) valamint szedjük össze az összetört lázmérő darabjait is, és mindezt gyűjtsük egy zárható edénybe.
 • A legközelebbi patikában vásároljunk kénport (ennek hiányában jó szolgálatot tehet bármilyen kéntartalmú sebhintőpor is). A maradék, szabad szemmel nem látható higanycseppek semlegesítéséhez a kénporral szórjuk be az összetört lázmérő helyét, majd terítsük le újságpapírral és hagyjuk állni egy kis ideig. A higany ekkor a kénnel egyesülve higany-szulfidot alkot, amely már nem veszélyes. Az így keletkező szürkés anyagot seperjük össze, és szintén helyezzük egy zárható edénybe. Legvégül tiszta vízzel mossuk fel. A felmosórongyot szintén dobjuk ki a felmosás után.
 • Pár napig folyamatosan szellőztessünk, és utána is néhány hétig rendszeresen, ez alatt az idő alatt pedig próbáljunk meg ne tartózkodni huzamosabb ideig a helyiségben.
 • Az összegyűjtött higanyt és higany-szulfidot veszélyes hulladékként kell kezelnünk. A lezárt tégelyt ne dobjuk a szemétbe, hanem adjuk le a legközelebbi veszélyes hulladék gyűjtő telepen, vagy a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés alkalmával - már ha befogadják. Sajnos azonban általánosságban nem lehet leadni a veszélyeshulladék-gyűjtés során és a hulladékudvarokban sem! Budapesten például az FKF-nek, elmondásuk alapján "nincs jogosultsága, mivel az olyan típusú veszélyes hulladékot tartalmaz (higany), amelyet veszélyes anyagok átvételére vonatkozó engedéllyel rendelkező cég jogosult kezelni. Javasoljuk, hogy egyéb, az interneten megtalálható, veszélyes hulladékokat ártalmatlanító szakvállalkozások valamelyikét szíveskedjen megkeresni."
 • Budapesten ez a Palota Környezetvédelmi Kft., a fővárosiaknak őket javasoljuk telefonon megkeresni.

Zöldóvoda (1)

A Zöld Óvodával kapcsolatos információk ezen a honlapon találhatók meg.

 

Papír (4)

 

újrapapír füzetA Humusz régi álma volt, hogy hazánkban is elérhetővé váljanak az újrapaprból készült füzetek. Ma már több lehetőség is elérhető, sőt, a Humusz saját tervezésű újrapapír füzetei is elkészültek és megvásárolhatók!

 

A Humusz újrapapír füzeteiről további információk itt találhatók:

https://humusz.hu/kiadvanyok/ujrapapir-fuzet

 

 

Egyéb lehetőségek 

 • Office Depot: A termékek megrendelhetőek az www.officedepot.hu oldalon, illetve megvásárolhatóak az áruházlánc üzleteiben: Budapest, Dunakeszi, Győr.
 • Zöldbolt: újrapapír füzetek

 

 • A Rhenus Office Systems Hungary Kft. főként irattárolással és iratmegsemmisítéssel foglalkozó cég. A megsemmisített anyag újrahasznosításával, és az anyagkörforgásba történő visszavezetésével pl. higiéniai papír formájában, együttesen támogatják a környezetvédelem ügyét és hozzájárulnak a források környezetkímélő használatához.
 • Az Asco Hungária Kft. szelektív papírgyűjtési tevékenységéhez szervesen kapcsolódó szolgáltatás a nagymennyiségű iratmegsemmistés. A cég vállalja a nemzetközi és magyar iratvédelmi szabványnak megfelelően az iratok begyűjtését, szállítását és megsemmisítését. A megsemmisítést követően "Megsemmisítési nyilatkozatot" állítanak ki.
 • A REISSWOLF Budapest Kft. az ügyfelek számára tökéletesen megbízható és ellenőrizhető zárt rendszerben, a vállalatok, intézmények mindennapi életéhez és esztétikai igényeihez legjobban alkalmazkodva gondoskodik a bizalmas iratok és más adathordozók (floppyk, CD-lemezek, mágneskártyák, audio- és videoszalagok, biztonsági okmányok, pecsétek, értékpapírok, adatgyűjtő etikettek, jogsértő termékek stb.) szakszerű és végleges megsemmisítéséről.
 • Az Iron Mountain Magyarország vállalja a selejtezett, illetve bizalmas és belső használatra készített iratanyagok szabályozott keretek közti megsemmisítését, akár közjegyzői jelenléttel is.
 • Az A.S.A. megrendelői számára megtervezi és lebonyolítja a megsemmisítésre szánt hulladékok gyűjtését, szállítását és ellenőrzött, valamint hivatalosan okmányolt megsemmisítését.
 • A FEpapír Kft. mobil megsemmisítőnkkel az ország bármely pontján, rövid határidővel vállalja bizalmas anyagok környezetbarát feldolgozását.
 • A Feparec Kft. a titkos anyagokat telephelyén papírgyári megsemmisítésre átveszi, bálázó géppel tömöríti, és szerződés alapján papírgyári feldolgozást biztosít.
 • Az FKF Zrt. a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben külön megrendelés alapján vállalja az intézményeknél, cégeknél keletkező egyéb, nem szokványos, nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását, mint pl.: különleges kezelést, azonnali égetést igénylő, bizalmasan kezelendő iratok, dokumentációk vagy egyéb, visszaélésre lehetőséget adó, forgalomból kivont vagy lejárt szavatosságú termékek, hamisított márkajelzésű ruházati cikkek, továbbá hatóságilag elkobzott jövedéki termékek, mint pl. kávé, cigaretta, stb.

Fénymásoló papír kisebb mennyiségben kapható:

 • Ökoszolgálat Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda Zöld Boltjában,  tel.: 06-1-3117855 (Bp. V. Nádor u. 34.), [email protected]
 • HuMuSz irodájában (Bp., XI., Saru u. 11)
 • az Ápisz bolthálózat is forgalmaz többféle újrapapírt (Regeno, Xerox, Canon márkák), a boltok igény szerint rendelnek belőle a központi raktárból

Nagyobb mennyiségben kapható, illetve rendelhető:

Újrapapír borítékok beszerezhetőek:

 • Humusz Recycling Kft: Az alapszolgáltatás lényegében szállításszervezés, azaz az intézményben szelektíven gyűjtött hulladék rendszeres elszállítása az épületből. komplex szolgáltatás keretében az intézményből történő szállításszervezésen túl az intézményre szabott, teljes körű és kulcsrakész gyűjtési rendszert alakítunk ki és működtetünk.
 • Feparec Kft.: 500 kg papírhulladék összegyűjtése esetén a FEPAREC Kft. saját költségén gépkocsit küld. A hulladékot beszállítja központi telepére, itt digitális hídmérlegen a hulladék mérlegelésre kerül. Az ellenérték postai úton, vagy átutalással kerül kifizetésre a Társasházak részére.
 • Duna Recycling Bt.: Iskolákban, óvodákban 1,1 köbméteres vagy nagykonténeres gyűjtést szerveznek, míg a lakosságnál 240 literes vagy 1,1 köbméteres konténerbe gyűjtik a papírt, amit a lépcsőházban tárolnak.
 • Budafok Recycling Zrt.: Papírhulladék-gyűjtés óvodák és iskolák részére Szentendre 25 km-es körzetében. Tel.: 26/302-942
 • Nagy és Hettich Kft.: Fő tevékenységük a hulladékpapír-nagykereskedelem, így a  nyomdákban, a különféle ipari, kereskedelmi vállalkozásoknál keletkező, valamint az iskolák, óvodák által begyűjtött papírhulladékot megvásárolva, a telephelyükön  (1103 Budapest, Gyömrői út 128.) válogatás és bálázás után  újrahasznosításra adják át a papírgyáraknak.
 • Duparec Kft.: A Dunapack Rt. leányvállalata megkülönböztetett figyelmet fordít az ifjúság környezettudatos nevelésére, iskolai papírhulladék gyűjtő akciókat, kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat szervez.
 • Asco Hungária Kft.: Lakossági és önkormányzati igények alapján Budapest több kerületében végeznek szelektív papírgyűjtést a cég által kihelyezett gyűjtőedényekbe. A kihelyezett gyűjtőedények száma, mérete az adott lakóházban keletkező papírhulladék mennyiségétől függ.
 • A Papír Guru Kft Kft. (2316 Tököl, Dobó Katica utca 1/a) papírfelvásárlással foglalkozik. ISKOLÁK, INTÉZMÉNYEK FIGYELEM! Ha már nem lehet megmozdulni sem a feleslegessé vált tankönyvek, folyóiratok, fénymásoló papírhulladékok, újságok, napilapok és minden egyéb más jellegű papírhulladékoktól, akkor hívják a 06-20-9314688-as vagy a 06-20-3187903-as telefonszámot.
 • Az INEST Nonprofit Kft. papírgyűjtő programokat szervez: papírgyűjtőt helyez el cégeknél, irodaházakban, oktatási intézményekben, melyeket rendszeresen ürít is. Elérhetőség: [email protected], 06-80-911000.

Üveg (2)

A Humán-Szervíz Kft. (tel.: +36 27 593 510) telephelyein előzetes egyeztetés után van mód a lakásfelújításokból származó tiszta (keret nélküli, festékmaradványoktól, gittől mentes) síküveg leadására magánszemélyek részére is. 5 t felett szállítást is vállalnak.

Székhely: 1214 Budapest, Orion u. 14.
Postacím: 2135 Csörög, Csörögi utca Hrsz. 018.
Telephely: 2135 Csörög, Csörögi utca

Telefon: + 36 27 593 510
Fax: +36 27 593 511
E-mail: [email protected]

 

Katedrálüveg leadása jelenleg nem megoldott. Amennyiben ilyen üvegtől szabadulna meg valaki, javasoljuk az interneten történő ingyenes meghirdetését.

Textilhulladék (1)

 • A textilhulladékok szelektív gyűjtése általában nem megoldott, mivel ezen anyagok újrafeldolgozása hazánkban még nem terjedt el. A három legnagyobb hazai feldolgozó a Textrade Kft.Temaforg Kft. és a Tesa Kft., ők a felvásárolt hulladékból elsősorban fonalat és ipari vattát állítanak elő. Textilgyűjtő konténerekkel hulladékudvarokban, hipermarketek parkolóiban, köztereken lehet találkozni.

 • Abban az esetben, ha még használható ruhákról, ágyneműről van szó, azokat a rászorulóknak lehet adni, adományboltokban leadni. Leadás előtt mindig érdeklődjünk, hogy van-e kapacitás a fogadására!

 • A még jó állapotban lévő ruhákat lehetőség van bevinni a Magyar Vöröskereszt Önhöz legközelebb eső kirendeltségéhez.

 • Textilhulladékot fel lehet ajánlani a kisebb-nagyobb üzemekbe, gyárakba, lakatosműhelyekbe, ahol sokszor szívesen fogadják, mint géprongy.

 • A már nem hordható minőségű farmer ruhákat hazai vállalkozók is újrahasznosítják pl. Réthy Fashion, Old Blue. Az Old Blue számára a Humusz Házban gyűjtünk farmerokat, amiket nyitvatartási időben tudsz leadni.