Játék- és feladattár

  • 2012. április 12.
  • Axi

A Humusz Szövetség hosszú évek óta érvel a hulladék keletkezésének megelőzése, csökkentése mellett, hiszen az egyre nagyobb mennyiségben termelődő szemét - nem csak hazai, de globális szinten is - komoly problémákat jelent.
A hulladékcsökkentés egyik - egyének, háztartások által - egyszerűen kivitelezhető módszere a házi komposztálás. A háztartási szemét jelentős részét (min. mintegy 30-40 százalékát) komposztálható zöld hulladék alkotja. A kertből, konyhából kikerülő szerves anyagok - „zöld javak" - zöme hazánkban jelenleg még a kukákban végzi, pedig számos szempontból jobb lenne, ha visszajutnának az élő környezet körforgásába.

Többek között...

  • ... kevesebb szerves - tehát a növények számára hasznossá alakítható - anyagot nyelnének el az égetők és a lerakók.
  • ... műtrágya helyett természetes tápanyag utánpótláshoz jutnának a növények.
  • ... javulna a talaj minősége, tápanyagtartalma.
  • ... elkerülhető lenne az ősszel tömegesen jelentkező, légszennyező avarégetés jelensége.
  • ... csökkenne a hulladék mennyisége; ebből adódóan kisebb lenne az ártalmatlanítással (égetés, lerakás) járó környezetterhelés; -károsítás.
  • ... hulladékuk csökkentésével csökkenhetne a háztartások szemétdíja is.

A házi komposztálás további előnyei a komposzttelepen történő feldolgozással szemben pl. a kisebb környezetterhelés és olcsóbb kivitelezés (nincs szükség beruházás- és energiaigényes telep és begyűjtő rendszer kialakítására, működtetésére; nincs szállítással járó légszennyezés; nincs háztartásokra terhelt díj, stb.).

Fentiekből kiindulva fontosnak tartjuk, hogy a fiatal generációk minél korábban megismerkedjenek a házi komposztálás előnyeivel; környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból vett jelentőségével, illetve gyakorlati oldalával.

Ezen elvek alapján szerveztük meg a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásával a "Komposztáljunk együtt és zöldítsük a környezetünket!-Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános-és középiskolákban a Humusz szövetséggel" c. projektünket, mely végeztével bízunk abban, hogy a pedagógusok és az iskolai munkatársak segítségével a gyerekek olyan tanulási folyamatban vehetnek részt, amely segíti a környezettudatos szemléletük kialakulását. Annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a szemléletformálás, a hulladékmegelőzés elérése komposztálás keretén belül fontos, hogy a gyerekek napi szinten halljanak a témáról, és a pedagógusok személyében hiteles példa álljon előttük. Ezt csak úgy valósíthatják meg, ha a diákoknak folyamatosan biztosítják a komposztálás lehetőségét az iskola területén.

Készítettünk hát egy rövid összeállítást, melyben az érdeklődők ötleteket találhatnak arra vonatkozólag, hogyan tudnak játékos formában átadni a komposztálással kapcsolatos ismereteket gyerekeknek. Reméljük, az alábbiakban bemutatott feladatok segítségükre lehetnek környezeti nevelési munkájukban.

Amennyiben ide illő játék- vagy módszertani ötletük lenne, és azt szívesen megosztanák másokkal, kérjük, küldjék el nekünk (HuMuSz 1111 Budapest Saru u. 11., [email protected]), hogy közkinccsé tehessük az alábbi  játéktárban.

Az "Komposztáljunk együtt és zöldítsük a környezetünket!-Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános-és középiskolákban a Humusz szövetséggel" c. program keretén belül bemutatott játékok közül néhány:

 

HASZNOS ANYAGOK

Komposzt-kvíz

 

Komposztvizsgálódás

komposztvizsgálódás feladatlap

 

 

 

 

 

 

 

Fotófelismerő játék

 

 

 

 

 

KomposztTOTÓ

KomposztTOTÓ megoldás

komposztos totó

 

KOMPOMATA, a vicces automata

Kompomata kérdések

kompomata

 

Ajánlott szakirodalom

 

 

Hulladékos Bingó

 

Módszertani ötletek

 

KOMPOSZTOS ELŐADÁS ÉS KISFILMEK

Előadás

komposzt előadás

 

 

 

Nulla Hulladék klip - komposztálás

 

 

Komposztálás

 

 

Komposztálás közparkokban

 

 

Komposztálás Várpalotán

 Tárgyaink története

The animals save planet

the animal save the planet

Pettson és Findusz: Ribillió a veteményeskertben

 

 

További kiadványok:

a www.humusz.hu oldalon

 

A program a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásával valósult meg.