Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nulla Hulladék Program Tordason

A TELEPÜLÉSEN VÉGZETT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS ÉRTÉKELÉSE
Év: 
2010
Szám: 
Tavasz

Tordason 51 helyi lakost kerestünk fel, hogy megismerjük a lakosok környezeti problémákkal és hulladékgazdálko- dással kapcsolatos attitűdjét, ismereteit. A kérdőívezés nem reprezentatív, de általa egy általános képet kapha- tunk a tordasi hulladékos helyzetről és a lakosok hozzá- állásáról, amely fontos segítség a Nulla Hulladék terv ki- dolgozásához.

A hulladékprobléma okai

Arra a kérdésre, hogy mi az oka az ilyen nagymértékű hul- ladéktermelésnek, a legtöbben a gyártókon lévő nyomás hiányát nevezték meg. Problémásnak tartják a fogyasztók felelősségvállalását is: a kényelemhez való ragaszkodás és az, hogy hasznos dolgokat is kidobunk, a hulladéktermelés növekedéséhez vezetnek. A lakosság anyagi ösztönzését is sokan kevesellték.

Szelektálás, komposztálás

Annak ellenére, hogy Tordason nem működik szigetes szelektív hulladékgyűjtés, minden második ember szelektíven gyűjt legalább egy típusú hulladékot. Emellett bevallásuk szerint igyekeznek visszaváltani, leadni, amit lehetséges. A legtöbben papírt gyűjtenek, bár ezt az anyagot nagyon sokan azért kezelik külön, hogy aztán elégessék; ez sajnos a PET-palackokra is jellemző, annak ellenére, hogy ez utóbbi folyamat során az egészségre káros anyagok jutnak a levegőbe. A kerti hulladékokat, vagyis a lombot és a gallyakat komposztálás helyett többnyire elégetik a tordasiak, bár az ága-

 

 

kat néhányan legalább fűtésre használják. A komposztálók között jelentős azok aránya, akik a konyhai hulladékokat nem komposztálják, csak a levágott füvet, lombot, és így másnak már nincs hely.

Hulladékmegelőzés, életmód

Arra a kérdésre, hogy milyen intézkedésekre költenék a település pénzét a hulladékprobléma megoldása érdekében, a tordasiak 90%-a a szelektív hulladékgyűjtést választotta. Ennek hátterében az állhat, hogy erről a lehetőségről van a legtöbb ismerete a lakosságnak. Emellett a szemetelés szigorú ellenőrzését és büntetését, szemléletformáló és hulladékcsökkentő programokat is támogatnának. Továbbá többen komposztálási programot is indítanának és felszámolnák az illegális hulladéklerakókat. Igyekeztünk felmérni, hogy a tordasiak mennyire hajlandóak megjavíttatni elromlott eszközeiket, hiszen ez is egy jelentős hulladékmegelőzési lépés. Majdnem megegyező arányban mondták azt a megkérdezettek, hogy inkább újat vesznek (47 %) illetve hogy megjavíttatják elromlott, gyakran használt elektromos berendezésüket (43 %). Sokan nem bíznak a javításban, drágának találják, vagy csak elvből vesznek újat.

Hulladékmegelőző intézkedések

A megkérdezett tordasiak 96 %-a szerint szükséges csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét. Becslésük szerint a településen és háztartásukban is átlagosan harmadával lehetséges csökkenteni a termelődő hulladékot. A hulladék mennyiségével arányos, differenciált szemétdíjat a tordasiak többsége támogatná, mert igazságosabbnak és arányosnak tartják, ami csökkentésre ösztönözné a lakosokat. Néhányan viszont tartanak az illegális hulladéklerakók elterjedésétől. A kérdőív talán egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen hulladékcsökkentő intézkedéseket látnának szívesen településükön a tordasiak. Itt is a szigetes szelektív gyűjtés volt a legnépszerűbb. A háztartási veszélyes hulladékok települé- sen való gyűjtését a megkérdezettek több mint 60%-a támogatná. Emellett sokan szívesen látnának olyan hulladékmegelőző szolgáltatásokat, mint a visszaváltható csomagolású termékek bevezetése, a használt tárgyak leadásának vagy cseréjének lehetősége vagy az otthoni komposztálás elterjesztése. A hulladékokról és gyűjtésükről is sokan szeretnének további információkat kapni.

A kiértékelést készítette:

Sáfián Fanni

A felmérésben tordasi fiata-

lok és budapesti egyetemisták vet-

tek részt önkéntes alapon, összesen

tízen, akiknek ezúton is köszön-

jük alapos munkájukat és az arra

szánt időt.