Legyen a háztartási biohulladék is szelektíven kezelve!

  • 2021. november 05.
  • Gyuri

Ezzel a címmel fordult fordult polgári kezdeményezésben a fővárosi döntéshozókhoz Velázquez Fonseca María Paloma. A kezdeményezés szövegét változtatás nélkül közöljük. Aláírására még 10 napig van lehetőség.

Budapesten a lakossági és egyéb társaságok által termelt biológiailag lebomló, szerves hulladék nagy része a kommunális hulladék részeként kerül elszállításra és feldolgozásra, leggyakrabban szemétlerakókban elásva a föld alatt. A fővárosban a kommunális, valamint szelektív hulladékfajták kezeléséért a Budapesti Önkormányzat tulajdonában lévő Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.) gondoskodik. A szerves, növényi hulladékok (a továbbiakban biohulladék) közül egyedül a kertekben és közterületi parkokban felgyülemlett zöldhulladékot gyűjti és komposztálja iparilag az FKF. [1]

 

Hazai és nemzetközi felmérések egyaránt igazolják, hogy a magyar lakossági hulladék körülbelül 30-40% biohulladék. [2] A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ezt éves szinten kb. 1,8 tonna hulladék mennyiségre becsülte, amely nagyjából 65 kg egy főre számolva. [3] A növényi szerves anyagok önmagukban, károsanyag kibocsátás nélkül képesek lebomlani és tápanyagdús humusszá alakulni, azonban ha hulladéklerakókban végzik, ott egyéb szerkezetű és bomlási idővel rendelkező anyagokkal vegyülve metángázt felszabadítva rohadnak el. Ez nem csupán elvesztegetett energia és pénz (abban az esetben is, ha hulladékégetésről van szó), hanem a környezetünkre is igencsak káros hatással van. 

 

Azonban, ha a háztartási biohulladékot szelektíven gyűjtenék (például olyan barna műanyag tárolókban, mint a fenti képen [4]) és megfelelően komposztálnák, az megkímélné a természetet további terheléstől, ráadásul a komposztálásból létrejött humusz hasznosíthatóvá válna lakossági vagy közterületi növénygondozásban -és/vagy termelésben. Esetleg még kereskedelmileg is értékesíthető lenne az FKF, így az Önkormányzat számára, amely köztudottan rendelkezik környezetvédelmi programmal. [5] Az országban egyébként már akad példa regionális komposztálásra; többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ott az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a helyi lakosság növényi hulladékának szelektív gyűjtését és feldolgozását, amit aztán Nyíregyháza zöldterületeinek táplálására fordítanak. [6]

 

Ezenfelül nem elhanyagolható az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2018/851-es irányelve sem, ami a klímaváltozásra tekintettel, a körforgásos gazdaság elveit képviseli.  A dokumentum L 150/133-as számú oldala előírja az EU tagállamainak, hogy 2023. december 31-ig biztosítsák a háztartási biohulladék megfelelő elkülönített gyűjtését és feldolgozását. Ebbe a kategóriába beletartozik a háztartások és egyéb létesítmények által termelt élelmiszerhulladék is (L 150/120, 3. cikk b) pontja). [7]

 

Mindezek tudatában kezdeményezem, hogy a Fővárosi Közgyűlés indítványozza a háztartási biohulladék szelektív kezelésének és területi komposztálásának tervezetét és kivitelezési ütemtervét. Ennek megvalósítására bízza meg az FKF Zrt.-t, és támogatására szükség szerint használja a Fővárosi Környezetvédelmi Alapot. [8]Továbbá javaslom, hogy a megfelelő telephelyi komposztáló infrastruktúra kiépítését követően, kezdetnek a már meglévő hulladékgyűjtő szigeteknél és udvarokban helyezzen ki az FKF barna bio hulladékgyűjtő kukákat vagy konténereket, ameddig a különböző lakóközösségek saját tároló és elszállítási rendszerének kidolgozása megtörténik. 

 

Váljon a közösség komposztálás társadalmi szintűvé!

 

(A számozott hivatkozások listája a kezdeményezéshez csatolt dokumentumban található)

 

Forrás: peticio.budapest.hu

Kép forrása: deltakn.sn