Mit jelent a termékek csomagolásán látható, két, kör alakban egymásba fonódó nyilat ábrázoló jelzés?

zold_pontEz a csomagolóanyagon megjelenő jel csupán arra utal, hogy a gyártó-forgalmazó cég bekapcsolódott a hulladékká vált csomagolások visszagyűjtését megszervező hálózatba (megvásárolta a logó használatának jogát), azaz a terméke által keletkező hulladék után díjat fizet. A hálózatot működtető (koordináló) cég kötelezettséget vállal, hogy az adott hulladéktípus kibocsátott mennyiségének jogszabályokban meghatározott hányada újrahasznosításra kerül. Ez a jelzés tehát semmit nem mond a csomagolóanyag környezeti tulajdonságairól, gyártásának, ártalmatlanításának körülményeiről, csupán egy elvi lehetőséget jelez az újrahasznosíthatóságra.