Hol jelenthető be az illegálisan elhelyezett hulladék?

 A „szennyező fizet” elve szerint a hulladékot termelő,a hulladék birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért és a hulladékgazdálkodás költségeinek a megfizetéséért.

Egy adott ingatlanon elhelyezett hulladék kezeléséért, szállításáért az felel, akié a hulladék, vagy akinek a birtokába került. Magyarán, ha sikerül azonosítani pl. a hulladékból, hogy kihez tartozhat, akkor őt lehet felelősségre vonni (mint hulladéktulajdonost), viszont ha nem, akkor bizony az ingatlan használójára (általában tulajdonosára vagy bérlőjére) hárul a felelősség, hiszen ő vált a hulladék birtokosává, amikor bedobták a kertjébe a hulladékot.

A közterületen elhagyott hulladékért ugyanez a felelősségi logika, ám ha nem találják az eredeti termelőt, tulajdonost vagy birtokost, akkor a települési önkormányzat köteles az elszállításról gondoskodni a közszolgáltató vagy más gazdálkodó szervezet útján.

 

  • A polgárjogi felelősség körében birtokháborítási eljárás indítható, pl. ha a szomszéd által felhalmozott hulladék büdös, vagy szennyezi az én ingatlanomat is. Az eljárás lefolytatására a jegyző rendelkezik hatáskörrel.
  • Közigazgatási eljárás keretében a felügyelőség, vagy a helyi jegyző a Hgt. 30. és 31. §-a alapján kötelezheti a hulladék (vagy az ingatlan) tulajdonosát az "elhagyott" hulladék elszállítására, illetve bírságot szabhat ki.
  • A 218/1999 (XII.28.) Kormányrendelet 7. § értelmében szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nékül lerak, elhelyez.
  •  A Büntető Törvénykönyv (1978. évi IV. törvény) 218/A. paragrafusa (a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése) alapján bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki a hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el, iletve engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet végez. Ilyen esetben a rendőrségnél kell feljelentést tenni az ismert vagy ismeretlen tettes ellen.

A KÖZTERÜLETEKEN illegálisan elhelyezett hulladékot a helyi Önkormányzatnál kell bejelenteni.


Budapesten bejelentést lehet tenni az alábbi helyen: Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ (FÜIK)  (24 órában működik és várja a lakosságot közvetlenül érintő közterületi problémákkal kapcsolatos bejelentéseket.)
Tel: 06-1-301-7500

 
A greenfo honlapján lehetőség van arra, hogyha valaki környezetszennyezéssel találkozik (illegális szemétlerakás stb.) azt lefotózva beküldje. Kérés, hogy közöljék mikor és hol készült a felvétel. Így a médiában is téma lehet az Önök információjából.
 
Illetve a Hulladékvadász hírportálján lehet még bejelentést tenni.