Mik a jegyző hulladékgazdálkodással összefüggő feladatai?

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 41§ (3) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 65§ (1) bekezdése  szerint a települési önkormányzat jegyzője elsőfokú hatósági hatáskört lát el hulladékgazdálkodás, környezetvédelem területén.


A részletes szabályokat a jegyző hulladékgazdálkodási feladatairól szóló 241/2001. Kormány rendelet tartalmazza. A jogszabályban meghatározott feladatai közé tartozik az elhagyott hulladékokkal kapcsolatos hatósági eljárás, hulladék elszállítására való kötelezés, hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, környezetvédelem területén helyi rendeletben szabályozza a környezethasználati tevékenységeket, és engedélyezi azokat, illetve fellép a környezetkárosításokkal szemben.
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem tárgykörében a hatósági eljárás megindítása történhet hivatalból, illetve bejelentésre. Bejelentés megtételére írásban illetve személyesen van lehetőség. Az eljárás ügyintézési határideje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33§ (1) bekezdése alapján 30 nap.