Önkormányzat

Arányos díjfizetés házhozmenő szelektív gyűjtő rendszerekben

Nullahulladék hír: 
0
Mennyit fizessünk a „szemétszállításért”, vagyis inkább a hulladékkezelésért?

Mennyit fizessünk a „szemétszállításért”, vagyis inkább a hulladékkezelésért?

Nem jutunk egyről a kettőre a hulladékcsökkentés terén. Pedig mit látunk? Egyre több EU-konform hulladékkezelő központ nyílik, ahol mindent szépen szétválogatnak, de az a mennyiség, ami a háztartásokból kikerül, nem hogy csökken, inkább nő. A szolgáltatók – ha másért nem, az EU-s támogatások miatt – egyre környezettudatosabbak, de mi nem. Ennek egyik oka, hogy mindegy mennyi a hulladékunk, ugyanannyit fizetünk.

A mai pénzben kifejezett világban ki az, aki önként és dalolva csökkenti a hulladékát úgy, hogy ez közvetlen anyagi haszonnal nem jár számára? Maximum a „zöld lelkűek” vékony rétege. Több tényező is felmerül, amikor azt vizsgáljuk, hogy miért nincs meg a motiváció. Mielőtt belevágunk az elemzésbe, azért vegyük észre, mennyire megdöbbentő a fizetési hajlandóság hiánya (ti. a hulladékkezelőknek több milliárd forintos kintlévősége van) akkor, amikor egy kuka ürítési díja egy a tévés játékoknál használt emelt díjas sms szavazatunkkal megegyező összeg. Read more about Arányos díjfizetés házhozmenő szelektív gyűjtő rendszerekben

Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék tematika: 

Oldjuk meg maradék nélkül! - Csór nulla hulladék tervéről

Nullahulladék hír: 
0
Csór nulla hulladék tervéről.
A HuMuSz (www.humusz.hu) a település önkormányzatával összefogva nemrég javaslatcsomagot készített Csór nulla hulladék tervezéséhez, amelyet az önkormányzati testület 2010. július 8-án el is fogadott.
De miről is van szó?
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék mintatelepülések: 

Oldjuk meg maradék nélkül! - Hajdúböszörmény Nulla Hulladék tervéről

Nullahulladék hír: 
0
A hajdúböszörményi nulla hulladék tervről.
A HuMuSz (www.humusz.hu) a helyi önkormányzat, a szolgáltató, valamint a Zöld Kör közreműködésével nemrég javaslatcsomagot készített Hajdúböszörmény Nulla Hulladék tervezéséhez. A tervet az önkormányzat júniusi testületi ülésén megvitatták és egyhangúlag el is fogadták.
De miről is van szó?
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék mintatelepülések: 

Felhívás önkormányzatok számára

Nullahulladék hír: 
0
Hulladékcsökkentő programot tervez, de valahol megakadt? Miért? Írja meg nekünk!

A HuMuSz a Nulla Hulladék programjának keretében ingyenes jogi tanácsadást kínál önkormányzatoknak.

Hogyan tudja ezt igénybe venni?
Amennyiben az Ön településén is cél, hogy kevesebb hulladék keletkezzen és ennek érdekében már tett vagy épp most tervez lépéseket, de a megvalósítás során valamilyen akadályba  ütközött (pl. a hulladékos szolgáltatóval nem jutott dűlőre), akkor kérjük, írja meg nekünk! Jogi jellegű kérdéseikre az EMLA Egyesület segítségével igyekszünk válaszolni. A EMLA sok éves tapasztalattal rendelkezik környezetvédelmi jogi ügyekben.

Kérjük, kérdéseit pontosan fogalmazza meg, hogy a válasz is pontos lehessen!

Beküldési határidő: 2010. november 20.

 

Miért jó ez Önnek?
Egyrészt jogi segítséget kap munkájához, másrészt tapasztalatai megírásával hozzájárul ahhoz, hogy feltérképezhessük a hulladékcsökkentő programok megvalósulását akadályozó tényezőket. Ezek alapján ajánlásokat tudunk megfogalmazni az országos szintű döntéshozók számára.

Ha ideje engedi, kérjük, hogy a hulladékcsökkentést hátráltató egyéb természetű (gazdasági, társadalmi) akadályokról is írjon nekünk! Read more about Felhívás önkormányzatok számára

Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék tematika: 

Javaslatok Hajdúböszörmény nulla hulladék tervéhez

Nullahulladék hír: 
0
A HuMuSz javaslatcsomagot készített Hajdúböszörmény település nulla hulladék tervéhez.
A HuMuSz a helyi önkormányzattal és a Zöld Körrel együttműködve javaslatsomagot készített Hajdúböszörmény nulla hulladék tervezéséhez. 2010. június 15-én az önkormányzat Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az anyagot és 193/2010. (VI.15.) GFK számú határozatában javasolta, hogy kerüljön a képviselőtestület elé és ott írott határozatot fogadjanak el az anyag további sorsáról. 2010. június 24-én az önkormányzat képvielő testülete a Nulla Hulladék tervet megtárgyalta és 261/2010.(VI.24.) Önk. számú határozatában javasolja, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Hulladékgazdálkodási Tervének soron következő felülvizsgálatakor, aktualizálásakor a HuMuSz által javasolt hulladékcsökkentési módokat a terv készítői vegyék figyelembe. A képviselő testület felkérte továbbá a Szabadhajdú Nonprofit Kft-t és az Abakusz Rádiót, hogy a helyi médiában az eddiginél nagyobb terjedelemben folyamatosan számoljanak be a városban megvalósuló szelektív hulladékgyűjtésről, illetve folyamatosan tájékoztassák a lakosságot a környezettudatos hulladékgazdálkodásról.
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék mintatelepülések: 

Újbuda 60+ közösségfejlesztő program

Nullahulladék hír: 
0
Amikor egy önkormányzat közösséget fejleszt.
Újbuda Önkormányzata kezdeményezésére a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai vezetésével 2008 végén három városrészben: Albertfalván, Gazdagréten és Lágymányoson közösségfejlesztési program indult a XI. kerületben. Célja, hogy a 60 év felettiek megszervezzék saját közösségeiket, maguk mondják meg, mire van szükségük, és megmutassák, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal, energiájukkal tudják segíteni egymást, a fiatalokat – az egész lakóközösséget.
Öntevékenység, biztonságérzet, közösségi terek
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék tematika: 

Oldalak