Javaslatok Hajdúböszörmény nulla hulladék tervéhez

A HuMuSz a helyi önkormányzattal és a Zöld Körrel együttműködve javaslatsomagot készített Hajdúböszörmény nulla hulladék tervezéséhez. 2010. június 15-én az önkormányzat Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az anyagot és 193/2010. (VI.15.) GFK számú határozatában javasolta, hogy kerüljön a képviselőtestület elé és ott írott határozatot fogadjanak el az anyag további sorsáról. 2010. június 24-én az önkormányzat képvielő testülete a Nulla Hulladék tervet megtárgyalta és 261/2010.(VI.24.) Önk. számú határozatában javasolja, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Hulladékgazdálkodási Tervének soron következő felülvizsgálatakor, aktualizálásakor a HuMuSz által javasolt hulladékcsökkentési módokat a terv készítői vegyék figyelembe. A képviselő testület felkérte továbbá a Szabadhajdú Nonprofit Kft-t és az Abakusz Rádiót, hogy a helyi médiában az eddiginél nagyobb terjedelemben folyamatosan számoljanak be a városban megvalósuló szelektív hulladékgyűjtésről, illetve folyamatosan tájékoztassák a lakosságot a környezettudatos hulladékgazdálkodásról.