Hajdúböszörmény

Oldjuk meg maradék nélkül! - Hajdúböszörmény Nulla Hulladék tervéről

Nullahulladék hír: 
0
A hajdúböszörményi nulla hulladék tervről.
A HuMuSz (www.humusz.hu) a helyi önkormányzat, a szolgáltató, valamint a Zöld Kör közreműködésével nemrég javaslatcsomagot készített Hajdúböszörmény Nulla Hulladék tervezéséhez. A tervet az önkormányzat júniusi testületi ülésén megvitatták és egyhangúlag el is fogadták.
De miről is van szó?
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék mintatelepülések: 

Javaslatok Hajdúböszörmény nulla hulladék tervéhez

Nullahulladék hír: 
0
A HuMuSz javaslatcsomagot készített Hajdúböszörmény település nulla hulladék tervéhez.
A HuMuSz a helyi önkormányzattal és a Zöld Körrel együttműködve javaslatsomagot készített Hajdúböszörmény nulla hulladék tervezéséhez. 2010. június 15-én az önkormányzat Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az anyagot és 193/2010. (VI.15.) GFK számú határozatában javasolta, hogy kerüljön a képviselőtestület elé és ott írott határozatot fogadjanak el az anyag további sorsáról. 2010. június 24-én az önkormányzat képvielő testülete a Nulla Hulladék tervet megtárgyalta és 261/2010.(VI.24.) Önk. számú határozatában javasolja, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Hulladékgazdálkodási Tervének soron következő felülvizsgálatakor, aktualizálásakor a HuMuSz által javasolt hulladékcsökkentési módokat a terv készítői vegyék figyelembe. A képviselő testület felkérte továbbá a Szabadhajdú Nonprofit Kft-t és az Abakusz Rádiót, hogy a helyi médiában az eddiginél nagyobb terjedelemben folyamatosan számoljanak be a városban megvalósuló szelektív hulladékgyűjtésről, illetve folyamatosan tájékoztassák a lakosságot a környezettudatos hulladékgazdálkodásról.
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék mintatelepülések: 

Zöld Kör - házhoz menő szelektív papírgyűjtési akció

Nullahulladék hír: 
0
papír"Szervezetünk fő működési területe Hajdúböszörmény. A városban élő lakosság számára a környezetvédelem területén nagy előrelépést jelentett a szelektív hulladékgyűjtés beindítása. A hulladékos szolgáltatók kihelyeztek több szelektív hulladékgyűjtő szigetet, amelyekbe azonban nem mindig jut el a hulladék. Nagy problémát jelent a társasházakban, lakótelepeken a reklámújságok, kéretlen szórólapok elhelyezése. A lakótelepeken élő emberek nem tudnak sok esetben mit kezdeni a nagy mennyiségű papírhulladékkal, ráadásul kényelmi okokból sajnos nem mindig juttatják a megfelelő helyre az egyébként kiváló ipari nyersanyagnak számító papírt." - Gyöngyösi Imre Tamás írása a szervezet tevékenységéről.
Nullahulladék célcsoportok: 
Nullahulladék mintatelepülések: 
Nullahulladék tematika: 

Hajdúböszörmény

Nullahulladék hír: 
0
Hajdúböszörmény Nulla Hulladék mintatelepülés leírása.
A körülbelül harminckétezer fő lakosú Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar megye északi részén fekszik. Területi nagysága szerint a negyedik legnagyobb település az országban.

A Nulla Hulladék program mintatelepülései közül ez a város helyezkedik el a legtávolabb a HuMuSz központjától, Budapesttől. A projekt helyi kivitelezését a Zöld Kör vállalta magára. Egyesületüket egy tucatnyi elkötelezett természetbarát alapította, immár 18 éve, Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör néven. Tevékenységi köreik fokozatosan bővültek a globálisan változó, illetve a helyi lakossági igényekhez igazodva. Mind országos, mind nemzetközi szinten munkálkodnak egy élő, élhető és fenntartható jövő mentsvárának építésén. Read more about Hajdúböszörmény

Nullahulladék mintatelepülések: