Szemétdíj

Ombudsman a hulladékszállításról

  • 2011. július 29.
  • Scheuer Zsuzsanna

Jogszabálysértő és szembenáll a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságának elvével, ha a hulladékkezelést végző közszolgáltatók a helyi rendeletek előírásai ellenére is csak korlátozott számban biztosítanak kisebb gyűjtőedényt a kevesebb szemét elszállítását igénylő lakosok számára – állapította meg  az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Bunkósbot és mézesmadzag a nyerő

  • 2010. október 19.
  • Molnár András

A bunkósbot és mézesmadzag taktikával érte el Belgium északi tartománya, Flandria azt, hogy a háztartások szemetének szinte háromnegyedét szelektíven gyűjtik. Magyarországon sehol sem kötelező szétválogatni a hulladékot, ugyanakkor a hulladékkezelésben érdekelt cégek rájöttek: jobban járnak, ha házhoz jönnek a válogatott szemétért, főleg, ha ezért pluszpénzt lehet kérni.

Húsz éves a koordináció

  • 2010. október 19.
  • Molnár András

Idén 20 éves a gyártói felelősség elvén működő szelektív hulladékgyűjtési koordináció az Európai Unióban. Az európai szelektív hulladékgyűjtési modell sikerességét jól mutatja, hogy az elmúlt években túllépett az Európai Unió határain és immár Kanadában is bevezetésre került, így annak keretein belül világszerte 33 ország több, mint 400 millió állampolgára gyűjtheti anyaga szerint elkülönítve az otthonában keletkezett csomagolási hulladékokat. - áll a magyar koordináló szervezet közleményében.

Kuka digitális névjeggyel – ürítésenkénti számlázás

  • 2010. szeptember 17.
  • graczek

A modern technika segítségével mára nálunk is lehetővé vált, hogy a háztulajdonosok csak akkor fizessenek a szolgáltatásért, ha valóban elszállították a szemetüket. A szemétszállítás elavult és sok konfliktussal járó átalánydíjas rendszerét hazánkban is a Nyugat-Európában már működő, szolgáltatással arányos díjfizetés válthatja fel.

Nulla Hulladék Program Tordason

Tordason 51 helyi lakost kerestünk fel, hogy megismerjük a lakosok környezeti problémákkal és hulladékgazdálko- dással kapcsolatos attitűdjét, ismereteit. A kérdőívezés nem reprezentatív, de általa egy általános képet kapha- tunk a tordasi hulladékos helyzetről és a lakosok hozzá- állásáról, amely fontos segítség a Nulla Hulladék terv ki- dolgozásához.

Ombudsman a kukákról

  • 2010. február 19.
  • zui

kukakSérti a jogbiztonságot, ha az önkormányzat nem ad 120 literesnél kisebb gyűjtőedényt az azt igénylőknek, ezáltal ugyanis a szemétszállításban, a díj megállapításában nem érvényesül a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága - állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Sörmatek

2004-ben 6.500.000 hl hazai sört ittunk meg és 965.000 hl sört importáltunk. Összesen tehát a sörforgalom 7.465.000 hl volt. Meghökkentő, de ennek 35%-a dobozban került forgalomba (forrás: Magyar Sörgyártók Szövetsége). Ez 261.275.000 liter sör, amit 522.550.000 db dobozba lehet tölteni (ha feltételezzük, hogy minden doboz 0,5 literes). Félmilliárd doboz ment tehát a szemétbe.

Oldalak