A szelektív hulladékgyűjtés győzelme az energetikai hasznosítással szemben

  • 2018. június 14.
  • Csilla
Az Európai Parlament és Tanács ma megállapodott a hulladékból származó energiáról (azaz hulladékégetésről) szóló rendelkezésekről, ennek köszönhetően a megújuló energiákról szóló irányelv összhangba kerül a körforgásos gazdasággal.

A felülvizsgált rendelkezések megkövetelik a tagállamoktól annak biztosítását, hogy nemzeti megújuló politikáikat - beleértve a támogatási programokat is - a hulladékhierarchia elvének megfelelően alakítsák ki. Azt is előírja, hogy a tagállamoknak eleget kell tenniük a hulladék-keretirányelvvel összhangban szelektív gyűjtési kötelezettségeiknek, és ki kell zárniuk a hulladékégetés megújuló energia támogatását, ha ezt a kötelezettséget nem tartják be.

"Számos módosítás enyhítésének ellenére a Parlamentnek sikerült olyan fontos biztosítékokat bevezetnie, amelyek a hulladék szelektív gyűjtését és anyagában történő újrahasznosítását helyezi előtérbe az EU hulladékra vonatkozó jogszabályainak megfelelően" - mondta Janek Vahk, a Zero Waste Europe fejlesztési és politikai koordinátora. "A tagállamoknak is el kell kerülniük az e kötelezettséggel ellentétes támogatási rendszereket" - tette hozzá.

A Zero Waste Europe (melynek tagja a Humusz Szövetség - szerk.) azonban aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a módosított irányelv hatálya alá bekerültek a nem megújuló eredetű szilárd hulladékokból, például műanyagokból álló közlekedési üzemanyagok. A szöveg szerint a tagállamok előírhatják az üzemanyag-szolgáltatók számára a műanyag alapú tüzelőanyagok minimum átvételét az EU piacán, így teljesítve a kötelező közlekedési célok elérését.

"Ez a követelmény nem egyeztethető össze az EU Műanyag Stratégia és a Körforgásos Gazdaság csomag stratégiai céljaival, veszélyezteti az európai műanyagszennyezés csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, és megakadályozza a műanyag anyagában történő újrahasznosítását" - mondta Vahk. "Ha a műanyagot üzemanyaggá alakítják, akkor a nehezen újrafeldolgozható műanyagok újratervezésére irányuló ösztönzők elvesznek" - tette hozzá.

A Zero Waste Europe felszólítja a tagállamokat, hogy haladéktalanul ültessék át az elfogadott biztosítékokat, és zárják ki a műanyagokból származó tüzelőanyagok támogatását az uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

 

hulladékégetés

 

Forrás: Zero Waste Europe
Fordította: Humusz