Alakítsuk át az EU hulladékpolitikáját - 10 prioritás

  • 2019. november 29.
  • Csilla

Az Európai Unióban felhasznált anyagi erőforrások majdnem 90%-a elveszik az első használat után (1). Sokkal több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy felgyorsítsuk a körforgásos gazdaságra való rendszerszintű átállást, drasztikusan csökkentsük az EU által abszolút módon felhasznált természeti erőforrások mennyiségét és az üvegházhatású gázok kibocsátását, tiszteletben tartsuk bolygónk korlátait, valamint teljesíteni igyekezzünk az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseit.

Az európai civil szervezetekből létrejött Prevent Waste (Előzzük Meg A Hulladékot) koalíció ennek érdekében azt javasolja, hogy javítsák és hajtsák végre az EU hulladékmegelőzésre és terméktervezésre vonatkozó politikáit. Minden új jogalkotási javaslat, stratégia és a meglévők végrehajtása tartsa tiszteletben az EU hulladékhierarchiáját, azaz a megelőzés legyen az első prioritás. Az erőforrások kitermelésének csökkentése és a körforgásos termékek tervezése (2) mind-mind az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenti, és ezzel hozzájárul az EU dekarbonizációs (szén-dioxid-mentesítési) célkitűzéséhez (3).

Az Európai Bizottság következő körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervének (Circular Economy Action Plan) az átfogó zöld megállapodás (Green Deal) mellett olyan ambiciózus intézkedéseket is tartalmaznia kellene, amelyek lehetővé teszik a hulladékképződés megelőzését az értékláncban, valamennyi ágazatban, az élelmiszeripartól kezdve az építőiparon, bontási munkálatokon, csomagolóiparon, közlekedésen, elektronikai iparon (4), akkumulátorokon (5) át a textiliparig (6).

Felszólítjuk az európai intézményeket, hogy kövessék az alább felsorolt tíz prioritást:

 

1. Ambíciózus és kötelező hulladékmegelőzési és újrafelhasználási célkitűzések 

Fogadjanak el egy progresszív, 2030-as ütemtervet (7), amely az EU hulladékhierarchiájának elveit követi, és kötelező érvényű általános hulladékcsökkentési célkitűzést, valamint a visszamaradó hulladékra vonatkozó plafonértéket tartalmaz, utóbbit kg/fő/év-ben kifejezve. Mindezt kötelező célok és intézkedések egészítsék ki a hulladék és a termékek újrafelhasználására vonatkozóan (8).

 

2. 50%-os kötelező élelmiszerhulladék-megelőzési cél 2030-ra

Ezt a célt minden tagállamnak teljesíteni kelljen, hatékony intézkedéseken keresztül, amelyek az élelmiszer-ellátási lánc minden szakaszát lefedik a betakarítástól a feldolgozáson és a kiskereskedelmen át a fogyasztóig (9).

 

3. Átfogó, körforgásos tervezési követelmények valamennyi termékre 

A tervezési követelmények biztosítsák, hogy a termékek fenntartható forrásból származó, nem mérgező anyagokból készüljenek, és legyenek tartósak, újrahasználhatók, javíthatók és újrahasznosíthatók. A javítás legyen a norma, a fogyasztóknak legyen joga a termékek javításához (10).

 

4. Az anyagok életciklusa legyen tiszta, biztonságos és nem mérgező 

A nulla szennyezés (11) és a nem mérgező környezet (12) csak akkor teljesíthető, ha a potenciálisan veszélyes anyagok használatát szigorú szabályozással megelőzik és megszüntetik - ez ma még hiányzik. Csak akkor lehet az ilyen problémás anyagokat elkerülni az új és az újrahasznosított termékekben, ha nyilvános információs rendszer működik és ad tájékoztatást a különböző anyagokban, árucikkekben, termékekben és a hulladékban található anyagokról (13).

 

5. Energiatakarékossági stratégiákat célzó hatékony gazdasági ösztönzők 

A nemzeti adórendszerek és pénzügyi ösztönzők is támogassák az újrafelhasználást, pl. csökkentett áfa a javításra és a használt termékekre, illeték kivetése az egyszerhasználatos csomagolásra, a háztartásokat a hulladék csökkentésére ösztönző, a hulladék mennyiségén alapuló szemétdíj. Magasabb szinten az EU ösztönözze az állami és a magánbefektetéseket az olyan körforgásos tevékenységekbe, amelyek a hulladékhierarchia magasabb szintjein helyezkednek el, és ne támogassa a hulladék energetikai hasznosítását. 

 

6. A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) programokban a hulladékmegelőzés legyen a prioritás 

Minden EPR program a hulladékmegelőzést támogassa: finanszírozza és segítse a hulladék és a termékek újrafelhasználását, valamint a díjak öko-modulációjával gátolja a nem körforgásos termékek használatát. Javasoljuk továbbá az EPR programok politikai eszközként való alkalmazását más termékcsoportokra is (a csomagoláson és az elektromos és elektronikus berendezéseken túl), amennyiben valamennyi érintett - a szociális gazdaság szereplői, az újrafeldolgozók, a civil társadalom, a fogyasztói szervezetek, a helyi önkormányzatok - részt vesznek az ilyen programok kialakításában.

 

7. Az újrafelhasználható csomagolás ösztönzése 

A Csomagolás és csomagolási hulladék irányelv csomagolásra vonatkozó előírásainak felülvizsgálata nyomán fogadjanak el ambíciózus jogszabályt, amely a hangsúlyt az újrafelhasználást célzó tervezésre és a nem mérgező anyagokra, valamint hosszú hasznos élettartam után az újrahasznosíthatóságra helyezi. Az EU politikái támogassák az újrafelhasználási rendszereket (14), például az újratöltő- és betétdíjas rendszereket (15). Mindezt a csomagolóanyagok újrafelhasználására 2022-re meghatározott mennyiségi célkitűzések támogassák.

 

8. Ellenőrizzék és korlátozzák a nemzetközi hulladékszállítást (16)

A hulladékot ne szállítsák EU-n kívüli országokba, ahol a jogszabályok kevésbé szigorúak és az újrahasznosítási infrastruktúra nem megfelelő. Európa ehelyett használja fel újra és hasznosítsa újra a saját hulladékát, annak forrásához a lehető legközelebb, helyben munkahelyeket teremtve. A Bázeli Egyezmény új módosításainak szigorú végrehajtása elengedhetetlen. 

 

9. Megfelelő jogi keretek a kémiai újrahasznosításhoz 

Világos meghatározásokra és követelményekre van szükség ahhoz, hogy a kémiai újrahasznosítás ne ássa alá a hulladékhierarchia magasabb szintjein található körforgásos megközelítéseket és ne legyen káros környezeti hatása. Csak megromlott állapotú és szennyezett műanyagokat lehessen így újrahasznosítani, soha nem szelektív gyűjtésből származóakat, és csak új műanyagot lehessen belőlük előállítani, ne üzemanyagot (17).

 

10. A hulladékégetés fokozatos megszüntetése

Európának a meglévő hulladékégető-kapacitás fokozatos megszüntetésével (18) és az új létesítmények építésének Európa-szerte történő leállításával elérhetővé kell tennie a hulladékmegelőzésben és a körforgásos gazdaságban rejlő hatalmas lehetőségeket. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a szelektív gyűjtésre irányuló erőfeszítések lendületet vegyenek és hogy az EU energiahálózatának dekarbonizálását biztosítsuk.

 

Forrás: https://zerowasteeurope.eu/10-priorities-to-transform-eu-waste-policy/
Fordította: Vigh Krisztina

 

Hivatkozások:

1.ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190918-2

2.eeb.org/library/delivering-resource-efficient-products/

3.eeb.org/library/destination-climate-neutrality/

4.eeb.org/library/coolprodcts-report/

5.coolproducts.eu/policy/position-paper-on-battery-regulation-2019

6.ellenmacarthurfoundation.org/publications/a-new-textiles-economy-redesigning-fashions-future

7.zerowasteeurope.eu/downloads/research-study-on-holistic-indicators-for-waste-prevention/

8.circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/eea_report_waste_prevention_in_europe_2017_th-al-18-0008-en-n.pdf#page=47

9.makeresourcescount.eu/wp-content/uploads/2017/01/Statement-on-European-Directive-200898EC-11th-Jan.pdf

10.repair.eu/

11.ec.europa.eu/commission/interim_en#political-guidelines

12.ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/index_en.htm

13.eeb.org/library/keeping-it-clean-how-to-protect-the-circular-economy-from-hazardous-substances/

14.rethinkplasticalliance.eu/news/new-report-shows-how-eu-countries-can-quit-single-use-plastics-and-switch-to-reusables/

15.eeb.org/library/deposit-return-system-manifesto/

16.wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf

17.zerowasteeurope.eu/2019/08/press-release-el-dorado-of-chemical-recycling-state-of-play-and-policy-challenges/ 

18.zerowasteeurope.eu/the-impact-of-waste-to-energy-incineration-on-climate