Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 4 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nyilvánosságra került a fenntartható textilipar "árnyékstratégiája"

 • 2020. május 06.
 • Gyuri

Megjelent a Civil Társadalom Európai Stratégiája a Fenntartható Textíliákért, Ruha-, Bőr- és Cipőviseletért

Szociális és környezetvédelmi civil szervezetek széles koalíciója alkotta meg a Civil Társadalom Európai Stratégiája a Fenntartható Textíliákért, Ruha-, Bőr- és Cipőviseletért c. dokumentumot, amely megvizsgálja a textilszektor szociális, környezeti és kormányzati hatásait, megelőzve ezzel a 2021-re várható átfogó EU-s Textilstratégiát.

Szeretnénk felhívni az EU figyelmét, hogy támogassa egy erős, körforgásos textil-, ruha-, bőr- és cipőipar fejlesztését, ami tiszteletben tartja az emberi jogokat, megfelelő munkahelyeket teremt, és ragaszkodik a magas környezetvédelmi és felelősségteljes kormányzati szabványokhoz a teljes értékláncon, az EU-n belül és azon túl is.

Határozott célunk hozzájárulni az EU-s Textilstratégia sikeréhez azáltal, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy egy efféle nagyratörő stratégiai dokumentumnak mi mindenre kéne kiterjednie. Az előremutató ajánlások a következő területekre vonatkoznak: átvilágítások, termékirányelvek, hulladék, igazságtalan kereskedelmi gyakorlatok, nemzetközi kereskedelem, gyártó országok támogatása, alternatív üzleti modellek és egy több érdekelt felet bevonó platform.

humusz támogatás

 

Átvilágítási szabályozás

 • Az EU rögzítse jogszabályokban az ágazatok közötti átvilágítási kötelezettséget. Egy ilyen szabályozás külön követelményeket fogalmazhat meg a magas kockázatú szektoroknak, mint pl. a textil-, ruha-, bőr- és cipőipar (TRBC).
 • Az átvilágítási kötelezettség magában foglalja a cégek és beszállítóik működését a teljes értékláncon, és minden az EU-ban működő cégre vonatkoznia kell, testreszabott támogatási mechanizmusokkal kiegészülve.
 • Igazságszolgáltatás elérése és a törvények végrehajtása: a kompetens hatóságok nemzeti szinten kapják meg a szükséges erőforrásokat és felhatalmazást ahhoz, hogy nyomon tudják követni a jogszabályok teljesítését, illetve hogy az áldozatok sérelmeinek feldolgozása igazságosabb lehessen.

Igazságtalan kereskedelmi praktikák kiszűrése

 • A nagy márkák beszerzési gyakorlatai a munkaerő kizsákmányolására és környezeti pusztításra ösztönözhetik a beszállítóikat.
 • Az egyenlőtlen erőviszonyokból adódóan a nagy márkák és a kiskereskedők nem tesznek eleget a szerződésbeli feltételeknek, és utólagos kedvezményeket vezetnek be.
 • Nagy szükség van a gyengébbik szerződő fél védelmére az igazságtalan kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, valamint arra, hogy panaszt lehessen tenni anélkül, hogy a megtorlástól kelljen félni.

Gyártó országok támogatása

 • A gyártó országokban kormányzati reformokra és jobb bűnüldözésre van szükség – ez is hozzátartozik a megoldáshoz, amikor fenntarthatóságra és a TRBC értékláncon felmerülő társadalmi kérdésekkel való szembenézésre fókuszálunk. 
 • A fenntartható TRBC ipar mint fejlesztési cél élvezzen elsőbbséget, legyen fontos része a 2021-27-es költségvetésnek. Politikai párbeszédre van szükség a gyártó országokkal, valamint költségvetési támogatást kell nyújtani számukra TRBC-vel kapcsolatos célok megvalósításához. A cégek vezetősége és az EU-delegációk rendelkezzenek megfelelő kapacitással a fenntartható értéklánc megtervezéséhez és megvalósításához.

Kereskedelempolitika

 • Az EU a piaci erejét a fenntartható gyártás ösztönzésére fordítsa a TRBC iparban.
 • Szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség az egyes kereskedelmi és fenntarthatósági szegmensek erősítéséért, ezáltal egy felelős üzleti magatartástért. Kiemelt szinten kell odafigyelni az emberi jogokra és környezetvédelmi kikötésekre, a fenntarthatósági hatásvizsgálatok rendszeresítésére és az érdekelt felek kiemelt részvételére.
 • Általánosított preferenciarendszer hatékony bevezetését indítványozzuk, azok publikus és participatív ellenőrzését, a szociális és környezeti fenntarthatóság rendszerének megerősítését és egy panaszkezelési mechanizmus kialakítását.

 Fenntartható termékpolitika

 • Egy integrált termékpolitika kell a textilipar megreformálásához. Az igazán körforgásos gazdaság célja a gazdaságba bekerülő természetes erőforrások abszolút értékének lecsökkentése, valamint a tartós, újrahasználható, javítható és újrahasznosítható termékek használatának köszönhetően a hulladék mennyiségének lecsökkentése.
 • Egy átfogó EU-s Textilstratégiára van szükség, amely kitér a környezetvédelmi szempontokra a textil-életcikluson és értékláncon.

 Minimum követelmények és kiterjesztett gyártói felelősségvállalás (EPR)

 • EU-s szabályozás szükséges a körforgásos dizájn és anyaghatékonyság ösztönzéséért (tartósság, javíthatóság, újrahasználhatóság, újrahasznosíthatóság és újrahasznosított alapanyagok) és azért, hogy a káros kemikáliákat meg lehessen előzni és nyomon lehessen követni.
 • Az ökodesign-stílusú előírások és a piacfelügyelet legyenek részei a megoldásnak.
 • EPR rendszer a demokratikus kormányzásért és a hulladékhierarchia figyelembevételéért, a szennyező fizessen elv érvényesítése, legyenek célok az abszolút erőforrás-használat minimalizásért és a hulladékcsökkentésért.
 • EPR rendszer kiépítése ruhákra, textilekre és cipőkre, esetleg kárpitokra, matracokra és olyan egyéb textilanyagokra, amik részei lehetnek a megoldásnak.
 • Az EPR rendszernek mind a leselejtezés finanszírozására alkalmasnak kell lennie, mind a gyártói felelősség megerősítésére a használati időszakra vonatkozóan.
 • Átláthatóság és nyomon követhetőség: az EU támogassa az erős, hihető és összehasonlítható közzétételt olyan gyakorlati eszközök népszerűsítésével, amelyek elősegítik az átláthatóságot a textiliparban a teljes értékláncon a termeléstől (B2B) a fogyasztásig (B2C), akár egy elektronikus termékútlevéllel.

Közbeszerzés, hulladékkezelési irányelvek és új üzleti modellek 

 • Szeretnénk, ha az EU kijelölné a TRBC szektort egy kísérleti programnak a kötelező zöldítést illetően, és kötelezően kiterjesztené a szociális kritériumokat, mint az emberi jogok tiszteletben tartása és megfelelő munkakörülmények megteremtése.
 • Az EU határozzon meg a konkrét célértéket, hogy mekkora mértékben kell az EU-n belül a textilhulladékot csökkenteni.
 • A körforgásos üzleti modelleket, a textilek újrahasználatát támogatni kell a társadalmi vállalkozások, az újrahasználatot előmozdítók, a textiladományok és a second-hand piacok támogatásán keresztül.

EU többszereplős partnerség

 • Egy több érintettet bevonó partnerség, hogy vállalkozásokat, üzleti szövetségeket, civil szervezeteket, szakszervezeteket hozzon össze. 
 • Egy olyan fórumra van szükség, ahol tudást, eszközt lehet megosztani, és ami együttműködésre teremt lehetőséget.
 • Egy platform az érintettek közti dialógusra.
 • Nemzeti szintű kapcsolatokon alapuló építkezés.

 


 

A Civil Társadalom Európai Stratégiája a Fenntartható Textíliákért, Ruha-, Bőr- és Cipőviseletért különböző európai civil szervezetek közös munkájából jött létre, megelőzve a 2021-re várható átfogó EU-s Textilstratégiát.

Szeretnénk felhívni az EU döntéshozóinak figyelmét, hogy támogassák egy erős, körforgásos ruha-, bőr- és cipőipar létrejöttét, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, megfelelő munkahelyeket teremt és ragaszkodik a magas környezetvédelmi és felelősségteljes kormányzati szabványokhoz a teljes értékláncon, az EU-n belül és azon túl is. Az EU kulcsszerepet játszik gyártóként, befektetőként, vásárlóként/importőrként, kereskedőként és fogyasztóként egyaránt a TRBC értékláncon, ezért jelentős befolyással rendelkezik, így kötelessége megfelelő válaszokat találnia e kihívásokra.

Nyilvánosságra került a fenntartható textilipar "árnyékstratégiája"

 

Nyilvánosságra került a fenntartható textilipar "árnyékstratégiája"

 

További információ angol nyelven IDE kattintve elérhető.

Fordította: Papp Enikő és Szabó György