Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 13 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Ombudsman a hulladékszállításról

  • 2011. július 29.
  • Scheuer Zsuzsanna

Jogszabálysértő és szembenáll a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságának elvével, ha a hulladékkezelést végző közszolgáltatók a helyi rendeletek előírásai ellenére is csak korlátozott számban biztosítanak kisebb gyűjtőedényt a kevesebb szemét elszállítását igénylő lakosok számára – állapította meg  az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

A közszolgáltatás során használható, illetve választható edényméretekről az önkormányzatok rendeleteikben maguk döntenek, a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Ezt törvény rendezi – emlékeztetett Szabó Máté, hozzátéve, hogy a hulladékkezelést végző közszolgáltatók a feladataikat a törvény keretei között alkotott helyi rendeletek, valamint az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés előírásai alapján kötelesek ellátni. A biztos azután idézte fel a törvényi rendelkezéseket, hogy egy panaszbedványból kiderült: egy térség hulladékkezeléssel foglalkozó cégeinek konzorciuma, illetve annak taggyűlése a saját döntésével, pénzügyi okokból, de jogszabályi felhatalmazás nélkül határozta meg a szemetes edények méretét. Ilyet a konzorcium nem tehet, legfeljebb csak ajánlhatja a változást a megbízó képviselő-testületeknek -  utalt a jogszabályi feltételekre az ombudsman.

Szabó Máté felhívta a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás-ellenszolgáltatás elvének betartása az önkormányzatok kötelessége is. Garanciális jelentőségű az elv érvényesülése szempontjából, hogy az ingatlantulajdonosok választhassanak a különböző méretű edények között, azaz megvalósulhasson az arányos díjfizetés, amelyet az elszállított hulladékmennyiség alapján számítanak. Az ombudsman utalt arra is, hogy korábban több jelentésében megállapította már: ha egy települési önkormányzat a 110/120 literes gyűjtőedénynél kisebb edényzetet nem biztosít, akkor a kevesebb hulladék elszállítását igénylő (például egyedülálló, illetve határozottabb környezeti tudattal rendelkező, életmódjukból, fogyasztási és vásárlási szokásaikból eredően is kevesebb hulladékot termelő) lakosok számára nem teszi lehetővé az arányos díjfizetés lehetőségét. Számításba kell venni azt is, hogy a kisebb településen lakók életmódjukból eredően, a háztáji gazdálkodás, mezőgazdasági termelés során komposztálással hasznosítják a biológiailag lebontható hulladékot, kevesebb szemetet kell tőlük elszállítani, kisebb edényekre van szükségük, amit a számukra biztosítani kell.

Az ombudsman véleményét megküldte a hulladékkezelést végző közszolgáltatók vezetőinek és felkérte őket, hogy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően intézkedjenek.

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101624.rtf oldalon olvasható