Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 15 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

ÚJBUDA 60+ közösségfejlesztő program

Év: 
2009
Szám: 
Nyár
Szerző: 
Benedek Gabriella, Gyenes Zsuzsa, Péterfi Ferenc, Tarnai Mária

Újbuda Önkormányzata kezdeményezésére a Közösségfejlesztők Egyesülete szakmai vezetésével 2008 végén három városrészben: Albertfalván, Gazdagréten és Lágymányoson közösségfejlesztési program indult a XI.kerületben. Célja, hogy a 60 év felettiek megszervezzék saját közösségeiket, maguk mondják meg, mire van szükségük, és megmutassák, hogy tudásukkal, tapasztalatukkal, energiájukkal tudják segíteni egymást, a fiatalokat– az egész lakóközösséget.

Öntevékenység, biztonságérzet,közösségi terek

A 60+ közösségfejlesztő program keretében az időseket segítő meglévő intézményekkel és hálózatokkal összefogva az önkéntesség és öntevékenység kialakítását, megerősítését tartjuk az egyik legfontosabb célnak, ami nagyon sok türelmet, energiát igényel, és csak hosszú távú, fokozatos eredményeket ígérhet. Az öntevékenység azt jelenti, hogy magukaz érintettek döntik el, mit és hogyan szeretnének csinálni. Eközben nem hagyják őket magukra, van, aki munkájukhoz szakmai és emberi segítséget vagy anyagi támogatást nyújt.

A másik kiemelkedő jelentőségű szükséglet a korosztály biztonságérzetének megerősítése, fejlesztése annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott és minőségi életet élhessenek az idősek, és kedvük legyen a közösségi ügyekbe bekapcsolódni, kezdeményezővé és tevékennyé válni. A szakmai és egyéb támasz mellett ennek biztos eszköze éppen a korosztályi kapcsolatok megerősítése és a hálózatban való működés lehet. A célok közé tartozik az is, hogy az érintett városrészekben fokozatosan kialakuljon egy közösségi érdekképviseleti rendszer.

Az Önkormányzat által februárban szervezett nemzetközi konferencia is igazolta a városrészi alközpontokra, szomszédságokra épülő településszervezés jelentőségét. Ennek érdekében szükségesnek látszik a városrészek valamennyi nagyobb szomszédságában a hiányzó közösségi terek kialakítása, hogy legyen helye a találkozásnak, a beszélgetésnek, a szervezkedésnek, azaz az öntevékenységnek. Jelentheti ez a meglévő fedett-zárt intézmények hozzáférésének biztosítását, új közösségi terek kialakítását, valamint szabadtéri közösségi funkciójú terek, parkok létesítését, amelyeket az idős korosztályok kényelmesen és biztonságosan használhatnak.

Szomszédsági Önkéntes Hálózat

A helyi öntevékenység összefogóit szomszédsági önkénteseknek, hivatalos nevükön szomszédsági önkéntes közösségi munkásoknak nevezzük. Szomszédsági, mert a városrésznél kisebb, beláthatóbb lakóhelyi egységben, a szomszédságban tevékenykedik. Önkéntes, mert munkáját szabad elhatározásából, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. Közösségi, mert közösségeket épít, közösségi programok és összefogások szervezésében segít.

A szomszédsági önkéntes fő jellemzője, hogy szívesen tevékenykedik a lakóhelyén, tájékozott a helyi történésekben, észreveszi és felkarolja a helyi „ügyeket”. Jól ismeri a környéken élő kortársait, szívesen beszélget. Meggyőződése, hogy „nem csak a húszéveseké a világ”, háromszor ennyi évesen is képesek az emberek arra, hogy sorsukat maguk irányítsák, sőt, még ennél is többre: hogy egy lakóhelyi közösség sorsának alakításában meghatározó szerepük legyen. A szomszédsági önkéntes lelkes és agilis, hatással van az emberekre, és van valami rejtett tehetsége arra, hogya közösség érdekében „munkára hívjon” másokat is.

Tudjuk, hogy minden lakóközösségben vannak ilyen emberek! A közösségfejlesztő program szeretné megtalálni, és szerepükben megerősíteni őket, hogy az öntevékenység és az érdekképviselet motorjai lehessenek. A program következő feladata, hogy a közösségekben eddig is aktív, vagy a beszélgetések, találkozók során aktívvá váló, a program iránt kedvet és bizalmat érző időseket szakmailag megerősítse, felkészítse és hálózatba szervezze. Eközben az épülő hálózat továbbra is nyitott marad a később csatlakozni kívánó lakosok számára.

Lépésről lépésre

Az Újbuda 60+ közösségfejlesztő program során a tavalyi év végén és januárban többször is sor került arra, hogy a kerületben– egyelőre az említett három városrészben – lakó idősek véleményét megkérdezzük. Ezek után több nyilvános beszélgetést szerveztünk, hogy az interjúkat összegezzük, tanulságaikat az érdeklődőkkel megbeszéljük, és közösen körvonalazzuk a szomszédsági önkéntesek lehetséges szerepét és feladatait. Azok, akik elhatározták, hogy lakókörnyezetükben szomszédsági önkéntesként tevékenykednének, február végén egy több napos felkészítő képzésen vettek részt.

A tavaszi hónapokban a programot támogató közösségfejlesztők rendszeresen találkoztak a szomszédsági önkéntesekkel városrészi és kerületi szinten is, hogy további képzéssel, tanácsokkal, kapcsolatépítéssel segítsék önkéntes munkájuk első lépéseit, osztozzanaka közösségépítés örömeiben és nehézségeiben.

Közben elindult az Újbuda 60+ Médiaműhely is, amely az újságírás, televíziós és rádiós műsorkészítés iránt érdeklődő újbudai lakosokból verbuvált csapatot készít fel arra, hogy a helyi médiában tudósítson az ittélő 60 felettiek örömeiről, problémáiról, az általuk, vagy nekik szervezett eseményekről, érdekes emberekről és helyekről, valamint a szomszédsági önkéntesek terveiről, lépéseiről és eredményeiről.

Benedek Gabriella, Gyenes Zsuzsa, Péterfi Ferenc, Tarnai Mária

Közösségfejlesztők Egyesülete 1011 Bp. Corvin tér 8.      Telefon: 225-6011