A műanyagok megadóztatása nagyot lendíthetne a termékek felelős felhasználásán

  • 2018. szeptember 18.
  • Csilla

Műanyag krízis: az adószabályok meghatározó módon segíthetik a szennyezés visszaszorítását, azonban az EU tervek elégtelennek bizonyulnak a legfrissebb tanulmányok szerint.

A legfrissebb elemzések szerint ösztönzőleg hathat mind a termelés, mind a fogyasztás csökkentésére.  Azonban a műanyagokra kivetett adók csak olyan adózási rend esetében hoznak eredményt ha a gyártók és a fogyasztók magatartására tartósan hatást tudnak gyakorolni, és nem csupán adó jövedelem begyűjtése valósul meg.

“Az ár pont megfelelő…avagy? Esettanulmány a műanyagok megadóztatásaról.”  című tanulmány, amit a New Economic Foundation végzett a Zero Waste Europe és a Rethink Plastic Alliance partner szervezetei részére, feltárja, hogy az Európai Bizottság javaslata a nem újrahasznosítható műanyag csomagolóanyagok megadóztatására csupán arra ösztönzi a tagországokat, hogy növeljék az újrahasznosítást. Így nem orvosolja a lényegi problemát: a gyártás és felhasználás fenntarthatatlanságát [1].

Műanyag adó

 

A Rethink Plastic Alliance képviseletében Ariadna Rodrigo a következőt mondta: “Nem lehet már csak az újrahasznosítással megoldani a műanyagszennyezés által keltett problémákat. A sürgősségre való tekintettel hatékony gazdasági ösztönzőkkel csökkenteni kell a műanyag kibocsátást, és ezzel egyidejűleg el kell terjeszteni az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást, hogy megakadályozzuk a felhasználást követő közvetlen szennyezést, valamint felgyorsítsuk az utat a körforgásos gazdaság irányába.”

Kiemeli továbbá, hogy:

  •     A környezetvédelmi adók és más gazdasági ösztönzők komoly szerepet kell, hogy játszanak a műanyagszennyezés ellen vívott küzdelemben, valamint a körforgásos gazdaság felé vezető út felgyorsításában.
  •     Míg rövid távon egy új műanyag adó jelentős bevételt eredményezhet, hosszú távon káros hatása lehet, mivel politikai ellenállást válthat ki a műanyag felhasználás csökkentésére vonatkozó ambiciókkal szemben.
  •     Maga az adóztatás nem fogja egyedül beindítani a gyártók és a fogyasztók kedvező irányú magatartás változását. A műanyag előállítás és forgalmazás területeit célzó átfogó szabályrendszer azonban jelentős haladást eredményezhet a felhasználás       csökkentésének irányában.
  •     Bizonyos esetekben a műanyag felhasználás betiltása célravezetőbb, mint a megadóztatása.

Ariadna Rodrigo így folytatta: “A műanyagok már bejutottak az élelmiszereinkbe es ivóvízeinkbe, és pusztító hatásúak a környezetünkre. Mindazonáltal a műanyag hulladékok általi szennyezés egyre fokozódik. Az adók szerepe pedig megkerülhetetlen a  műanyagszennyezés problémájának kezelésében.”

A Rethink Plastic Alliance felszóllítja az Európai Uniót arra, hogy terjessze ki az adójogszabály javaslatát a nem újrahasznosítható műanyag csomagolóanyagok megadóztatására a többéves pénzügyi kerettervében, hogy ezáltal biztosítsa a műanyagok mellőzését az ellátási lánc minden lépésében.


Fordította: Bentamra Csaba
Forrás: https://zerowasteeurope.eu/2018/09/plastic-crisis-taxes-are-vital-to-cut-pollution-but-eu-plans-fall-short-new-study-finds/

[1] A beszámoló öt különböző típusú műanyag adót elemez, azok előnyeit és hátrányait. Míg a termelésre vonatkozó adók kevésbé valószínű, hogy hatással bírnak a fogyasztói szokásokra, könnyebb a kivetésük. Másrészt, a fogyasztási típusú adók segítenek mind az egyén magatartásának megváltoztatásában, mind a társadalmi dialógus kialakításában, azonban aligha befolyásolják az ipari termelési módszerek megváltoztatását.