Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

  • 2020. május 11.
  • Gyuri

Az Európai Bizottság 2019 decemberében - több mint 27 ezer uniós állampolgár, köztük több mint ezer magyar állampolgár megkérdezésével - Eurobarométer felmérést végzett, melyben azt vizsgálták, hogyan viszonyulnak az európai állampolgárok a környezethez. Az eredmények március végén láttak napvilágot

 A felmérést 5 különböző kérdéskörben végezték, amelyek a következők voltak:

  1. Az európaiak általános viszonyulása a környezethez
  2. Környezeti problémák hatása
  3. Intézkedések a környezeti problémák kezelése érdekében
  4. Az Európai Unió és a környezetvédelem
  5. Középpontban a ruhaipar

A következőkben témakörönként olvasható néhány, a felmérésből összegyűjtött érdekes, helyenként megdöbbentő adat arról, miként vélekednek az Európai Uniós (köztük kiemelve a magyar) állampolgárok a környezeti problémákhoz kapcsolódó kérdésekről.

 

1. Az európaiak általános viszonyulása a környezethez

Az uniós polgárok 94%-a szerint fontos a környezet védelme, sőt e polgárok több mint fele szerint rendkívüli fontosságú. A három legfontosabb környezetvédelmi kérdésnek a klímaváltozást (EU:53% / HU:51%), a légszennyezést (EU:46% / HU:45%), illetve a hulladék egyre növekvő mennyiségét (EU:46% / HU:58%) tartják. A felmérésben résztvevő magyar polgárok szerint utóbbi a legsürgetőbb probléma.

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                             Nagyításért kattints a képre

A válaszadók többségének a televízós hírek (EU:66% / HU:66%) jelentik a fő információforrást a környezetvédelemmel kapcsolatban, míg a közösségi hálóról (szociális médiáról) tájékozódók leginkább a Facebook (EU:76%),Youtube (EU:35%), Instagram (EU:30%) és Twitter (EU:17%) oldalakat használják e célból.

eurostat

                                            Nagyításért kattints a képre

Magyarországon a megkérdezettek 92%-a közösségi média platformok tekintetében elsősorban a Facebookról tájékozódik.

 

2. Környezetvédelmi kérdések hatása

Az európaiak több mint háromnegyede (EU: 78% / HU: 79%) gondolja úgy, hogy a környezeti problémák közvetlen hatással vannak a mindennapi életükre és egészségükre.

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                            Nagyításért kattints a képre

10-ből mintegy 9-en aggódnak a mikroműanyagok (EU: 88% / HU: 82%) és a műanyag termékek (EU: 89% / HU: 87%) környezetre gyakorolt hatásai miatt. Hasonló az arány azoknál, akik a mindennapi termékekben található vegyi anyagok egészségre (EU: 85% / HU: 88%) és környezetre (EU: 90% / HU: 87%) gyakorolt hatása miatt aggódnak.

 

3. Intézkedések a környezeti problémák kezelése érdekében

A megkérdezettek szerint a környezeti problémák kezelésének leghatásosabb módja  a fogyasztási szokásokban bekövetkező változás lenne (EU: 33% / HU: 28%), továbbá ha a termelés és a kereskedelem módja is radikálisan megváltozna (EU: 31% / HU: 19%).

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                              Nagyításért kattints a képre

A többség szorgalmazná a technológiai megoldások érdekében a kutatására és fejlesztésére szánt befektetéseket (EU: 26% / HU: 17%).

A magyar állampolgárok a szigorúbb környezetvédelmi jogszabályok bevezetését (EU: 23% / HU: 29%) tartanák a legcélravezetőbb megoldásnak.

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                              Nagyításért kattints a képre

A felmérés egyik kérdésében arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadók mit tesznek mindennapi életük során a környezet védelméért. Legnagyobb százalékuk a szelektív hulladékgyűjtéssel (EU: 66% / HU: 53%) tesz a környezeti problémák mérséklése érdekében, továbbá kerülik mind a nejlonzacskók, mind az egyszer használatos műanyagok vásárlását, vagy újrahasználható műanyag termékeket részesítenek előnyben (EU: 45% / HU: 45%). Sokan, a helyi termékek vásárlásával (EU: 42% / HU: 29%) vagy energiafogyasztásuk csökkentésével (EU: 37 / HU: 38%) igyekeznek környezetük megóvását elősegíteni.

Ennek ellenére sokan látják úgy, hogy az állampolgárok nem tesznek eleget környezetük védelméért (EU: 67% / HU: 65%). Még többek véleménye szerint a nagyvállalatok és az ipar közel sem szentelnek elegendő figyelmet az efféle problémák megoldására (EU: 80% / HU: 73%).

A megkérdezettek több mint fele a saját települése (EU: 57% / HU: 52%), a nemzeti kormány (EU: 72% / HU: 56%) és az Európai Unió (EU: 68% / HU: 55%) intézkedéseit is kevesli.

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                               Nagyításért kattints a képre

 

4. Az Európai Unió és a környezetvédelem

A válaszadók mintegy háromnegyede (EU: 70% / HU: 74%) úgy véli, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos döntéseket az EU-n belül közösen kell meghozni, míg egynegyede (EU: 26% / HU: 24%) szerint ez minden nemzet saját kormányának feladata.

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                               Nagyításért kattints a képre

Ötből négy megkérdezett (EU: 83%) egyetért azzal, hogy az EU által hozott jogszabályok szükségesek saját országaik környezetvédelmi lépéseihez. A többség szerint (EU: 81% / HU: 89%) az Uniónak segítséget kellene nyújtania az EU-n kívüli országoknak is, környezetvédelmi normáik javításásában.

 

5. Középpontban a ruhaipar

A ruhaipar szempontjából vizsgált álatalános környezetvédelmi kérdések  felmérésében résztvevők úgy vélik, hogy fontos lenne nagyobb figyelmet fordítani a használt (second hand) ruhák vásárlásának népszerűsítésére (EU: 74% / HU: 76%), illetve az újonnan gyártott ruhákat csak újrahasznosítható anyagból szabadna előállítani (EU: 77% / HU: 84%).

A többség egyetértett abban, hogy az újonnan gyártott ruhadaraboknak pedig tartósabbnak, hosszabb élettartamúnak kellene lenniük (EU: 88% / HU: 87%).

A válaszadók mintegy 90%-a úgy véli, a ruhaipari vállalatokat kötelezni kell a jó munkakörülmények biztosítására mind az Európai Unión belül, mind az azon kívüli országok esetében, melyekkel gazdasági kapcsolatot ápol (EU: 92% / HU: 87%).

A válaszadók majdnem fele osztja azon véleményt, miszerint a ruhákat a lehető legalacsonyabb áron kell rendelkezésre bocsátani mindenki számára, függetlenül attól, hogy milyen környezetben és milyen munkakörülmények között gyártották azokat. Megdöbbentő módon, Magyarországon ez az arány 81%, míg Svédországoban és Hollandiában például, mindössze 7-10% körüli az érték.

Európai uniós állampolgárok viszonyulása a környezethez

                                                Nagyításért kattints a képre

 

Összefoglalás

Összességében a felmérés eredményei azt mutatják, hogy az Európai Unió állampolgárai aggódnak környezetük állapotáért, a problémák megoldását személyes felelősségüknek tekintik, ennek érdekében pedig szeretnének többet tenni. Úgy gondolják, hogy a nagyvállalatoknak és az iparnak, a nemzeti kormányoknak és az Európai Uniónak is többet kell tennie a környezet megóvásának érdekében, amit elsősorban a fogyasztási szokások, a termelés és a kereskedelem módjának radikális változtatásával tudnának elérni.

A válaszadók szükségesnek érzik az Európai Unió környezetvédelem irányába tett intézkedéseit, és szorgalmazzák a nemzeti kormányokkal megvalósuló közös döntéshozatalt.

A ruhaipar kapcsán felmerülő növekvő aggodalom mind a negatív környezeti hatásokat, mind az élhetetlen munkakörülményeket tekintve egy eddig háttérbe szoruló komoly problémára hívja fel a figyelmet, amely így talán előbb megoldásra találhat.

 

Írta: László Janina

Az adatok és a képek forrása IDE kattintva elérhető PDF formátumban.