Az Európai Parlament megállítja a vegyes hulladékból származó visszás támogatásokat

  • 2018. február 12.
  • Csilla

Az Európai Parlament összehangolja a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvet a körforgásos gazdasággal, azáltal, hogy szigorúbbá teszi az energiatermelés során keletkező hulladék és salak felhasználással kapcsolatos kritériumokat.

Januárban az Európai Parlament megszavazta, hogy összehangolja a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvet a körforgásos gazdasággal, azáltal, hogy szigorúbbá teszi az energiatermelés során keletkező hulladék és salak felhasználással kapcsolatos kritériumokat.

Mind a tagállamoknak, mind a gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell, hogy megtartják a hulladékhierarchia elvét az energiatermelésből keletkező hulladékkal és maradványokkal kapcsolatban, hogy elkerüljék a torzító hatásokat a hulladék, salak és melléktermékek piacán. A tagállamoknak rendszeresen felül kell vizsgálnia az irányelveiket, jelentést kell tenniük a fellépő változásokról.

Ezenkívül, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a megújuló energiaforrásokra kapott támogatást nem használják fel olyan települési hulladékra, amelyet nem válogatnak szét. Ez azt jelenti, hogy javítottak azokon a támogató rendszereken, amelyek hatására újrahasznosítható hulladékot égettek el.

Janek Vakh, a Zero Waste Europe fejlesztési és szakpolitikai koordinátora azt mondta, hogy a Parlament egyértelmű jelet küldött a tagállamoknak: a hulladékkeletkezés megelőzésének és az újrahasznosításnak elsődleges lehetőségnek kell lennie a megújuló energiaforrásokra vonatkozó szakpolitikák kidolgozása során, beleértve a támogató rendszereket is.

Az Európai Parlament kizárta a vegyes hulladékokat a közlekedési üzemanyagokból előállított anyagok listájáról. Habár, a jóváhagyott szöveg engedélyezné a hulladék feldolgozó gázok használatát az újrahasznosított szén alapú üzemanyagok felhasználáshoz. „Ez közvetetten támogathatja a nem megújuló szilárd hulladék használatát közlekedési bioüzemanyagok előállítás során, ami ellent mondana a megújuló energia irányelvnek."

Összességében, a Zero Waste Europe gratulál a Parlamentnek a szavazásért, és felszólítja a tanácsot arra, hogy folytassa a „körforgásos” szellemet.

hulladékégetés

Forrás: https://zerowasteeurope.eu/2018/01/the-european-parliament-halts-pervers...

Fordította: Kovács Viktória