Hírek téma szerint

Amikor a környezetvédelem hulladékos vonatkozásairól beszélünk, többnyire a szelektív hulladékgyűjtés jut az emberek eszébe. Holott ennél jóval többről van szó. Mind a hazai, mind az EU-s szabályozás elvi szinten a megelőzést tartja a legfontosabbnak. A hulladékpiramis alapja lenne az, hogy ne is keletkezzen végleges hulladék, hogy az anyag- és energiafelhasználásunk fenntartható szinten maradjon. Ezt követi az újrahasználat, majd az újrahasznosítás, végül az elkerülhetetlenül keletkező végleges hulladék ártalmatlanítása, égetése, lerakása. Hogy a gyakorlat mit mutat, miről szólnak a hírek a hulladék-fronton, az alábbi tematikus hírgyűjtemény tartalmazza:
2005. március 02.
Számoljunk együtt: 1 hivatal 1 év alatt 155 tonna papírt használ.
Hány hivatal mûködik hazánkban? Mióta és még meddig fognak ragaszkodni a vakítóan fehér, klórozott papírhoz?
Hány ezer hektár erdõ lesz még áldozata a pazarló gondolkodásunknak?
2005. március 01.
Ha nem akarjuk kidobni, ha nem akarunk drága pénzen újat venni... adjuk tovább/vegyük meg a börzén! Március 5-én a Fõvárosi Mûvelõdési Házban (XI. kerület) börzét szerveznek.
2005. március 01.
Az EDDSZ és a Védegylet által szervezett nagyon izgalmasnak ígérkezõ beszélgetések kéthetente, péntek este 6-tól kerülnek megrendezésre a Nádor-teremben, Budapest, V. kerület, Nádor u. 32., I. emelet.
2005. március 01.
A Henkel Magyarország Kft. a fogyasztók megtévesztésre alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy a Loctite Super Attak folyékony pillanatragasztó csomagolásán a No.1 megjelölést alkalmazta - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa. A versenytanács a társaságot 2 millió forintra bírságolta.
2005. március 01.
Az eldobható italcsomagolások ellen 10 éve küzdünk.
Felhívtuk a szakma és a politikusok figyelmét, hogy nem lesz az úgy jó, ha a termékdíjtörvénnyel nem egyidõben lép életbe a betétdíjas kormányrendelet.
4 éve kodifikált formában is elkészítettük az általunk hatékonynak vélt betétdíjas kormányrendelet szövegét.
Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy léteznek olyan élõ emberek, leginkább csomagolóipari lobbiszervezeteknél, akik már látták a tervezet szövegét. Ezt követõen nagyon sokszor, több osztályon több embertõl is kértük, de eddig nem sok sikerrel. A mai napon egy emailben, közvetett módon ugyan, eljutott hozzánk a tervezet valószínûsíthetõ szövege - nemsokára megírjuk véleményünket róla, ha nektek máris van, küldjétek el nekünk március 8-ig!
2005. február 28.
Valószínûleg nem vezet a visszaváltható üvegek drasztikus elterjedéséhez az a kormányrendelet, amely a visszaváltás szabályait tartalmazza majd. A forgalmazó üzletek ugyanis maguk dönthetik el, hogy üzleteikben árusítanak-e betétdíjas italokat. Az italgyártó és forgalmazó cégek támogatják a tervezetet, mivel lehetõséget biztosít arra, hogy szabadon határozzák meg, hogy miként teljesítik az elõírt szelektív hulladékgyûjtési kötelezettséget.
2005. február 28.
Az USA-ban önkorlátozást vállalt a Pepsi mind az iskolai büfék, mind a reklámok terén.
2005. február 28.
A környezetvédelmi tárca cáfol, az érintettek viszont állítják, hogy egyeztetnek a termékdíjtörvény esetleges módosításáról.
2005. február 28.
Az autózás megjelenése óta megoldatlan Magyarországon az elhasznált gumiabroncsok feldolgozása. A feladatra technológia és pénz is lenne (utóbbi a termékdíjakból), a gyakorlatban azonban mindig épp egy új, az állami bevételeket nem apasztó megoldást keresnek. Most egy közhasznú társaság veselkedett neki a feladatnak.
2005. február 28.
Le a bázissal! - skandálta tegnap este az a mintegy ötven csillaghegyi gyerek és felnõtt, akik fáklyás felvonulással tiltakoztak a Fodros utcai Általános Iskolától néhány méterre, egy családi ház tetejére felszerelt Pannon GSM mobil-bázisállomás ellen. Harcukat tavaly április óta vívják a szolgáltatóval, melynek képviselõivel a múlt év decemberében lakossági fórumon találkoztak.
2005. február 28.
Nyártól drágább lehet a veszélyes hulladék megsemmisítése, mivel több kisebb égetõt is be kell csukni. A veszélyes-hulladékégetõk többsége ugyanis június 30-áig nem képes teljesíteni az uniós környezetvédelmi elõírásokat. Egyes szakértõk ezért az égetõk felének bezárását jósolják.
2005. február 28.
Amerikai nyomásra az EU egy évvel elhalasztotta a fából készült csomagolóanyagok minõségérére vonatkozó szabálymódosítás bevezetését.
Az amerikai kormány panasza szerint az új szabályozás 80 milliárd dollárnyi exportkiesést okozna az Egyesült Államoknak. A tagállamok hozzájárultak az intézkedés elhalasztásához egy évre - mondta az Európai Bizottság egészség- és fogyasztóvédelmi osztályának fõigazgatója, Robert Madelin.
2005. február 28.

A városba tervezett égetõmû ellen tiltakozott Várpalotán mintegy 150 résztvevõvel a helybeli Egészséges Palotáért Egyesület (EPE), s petíciót nyújtottak át a település polgármesterének, népszavazás kiírását követelve, hogy nyilvánítsák véderdõvé, védett környezetté azt a területet, ahová 2007-tõl az égetõmû beruházását tervezik.

2005. február 28.

A Which? (Melyiket?) brit fogyasztói érdekvédelmi csoport szerint a brit élelmiszergyártók túlcukrozott, túlolajozott vagy túlsózott élelmiszereik megvásárlására a gyerekeket a körükben igen népszerû, az élelmiszerek csomagolásán lévõ rajzfilmfigurákkal veszik rá.

2005. február 24.

Szupertitkos szerzõdéseket kötne több iskolával egy cég, amely egészséges életmód-program címén mobilkommunikációs, informatikai és divathirdetéseket akar becsempészni az oktatási intézményekbe. A cég hirdetõtáblákat helyezne el, amiért az iskolák egy fillért sem kapnának, sõt nekik kellene fizetni, ha egy diák megrongál egy plakátot. Az Oktatási Minisztérium szerint törvénysértõ lenne, ha mobilt vagy számítógépet reklámoznának.

2005. február 23.

A fõvárosi önkormányzat városüzemeltetési bizottsága nem tudja tovább tolerálni, hogy a szakbizottság nem tudja megtárgyalni a nagy horderejû beruházásokat, mivel nem terjesztik az anyagokat a testület elé. Úgy döntöttek, hogy átdolgozás után kerüljön a Fõvárosi Közgyûlés elé az önkormányzat idei hulladékgazdálkodási terve.

2005. február 23.

"Amerikában óránként két és fél millió mûanyag palackot dobnak el. Ennyi pillepalack egymás mellé rakva háromhetente elérne egészen a Holdig." Ez lehet az amerikai változata a mi Égig érõ paszulyunknak...

2005. február 23.

A HVG híre szerint a "fejlett" országok lakói évente hat-hét kilogramm élelmiszer-adalékot fogyasztanak el. Legalább van dolga az egészségügynek is...

2005. február 22.
A tokiói Biodegradable Plastics Society, több mint kétszáz vállalatot képviselõ szakmai szervezet számításai szerint 300-350 jenbe kerül növényi alapanyagokból elõállítani egy kilogramm mûanyagot, ami két-háromszorosa a petrokémiai eljárással gyártható mûanyagok elõállítási költségének. A kereslet ennek ellenére is növekszik.
2005. február 22.
Tóth Gábor új könyvében a következõ kérdésekre is választ keres: Kik állnak a génrablás mögött? Mit okoznak az idegen DNS molekulák? Hogyan befolyásolhatjuk a génháború kimenetelét?
Mindezt közérthetõ módon tárgyalja a "fogyasztók" számára íródott kötet.
2005. február 22.
A Vadvirág Egyesület 2005. február 26.-án megrendezi az elsõ Nemzetközi környezetvédõ bálját a Baranya Megyei Közgyûlés Dísztermében (7622 Pécs, Papnövelde u. 5.). Az egész napos rendezvényre meghívjuk a szakterület munkatársait, aktivistáit, velük közösen áttekintjük a 2004-ben Baranya Megyében végzett környezetvédelmi tevékenységet.
2005. február 21.
Ne csak kémiai doktorátussal lehessen megérteni az élelmiszerek öszszetételét! - figyelmeztetett nemrég Markosz Kiprianu fogyasztóvédelmi EU-biztos. Nem lehet minden fogyasztó egyben táplálkozási szakértõ is. A címkék értelmezéséhez az is kell, hogy a fogyasztók megkapják a saját étrendjük kialakításához elengedhetetlen ismereteket - magyarázza Herczog. - Ezt nem az üzletek polcain, a palackok, dobozok, zacskók oldalán olvasható apró betûkbõl lehet megtanulni, hanem az iskolákban kell tanítani, tájékoztatási kampányok során kell terjeszteni. Mindenkinek csak hasznára válik, ha sikerül viszszaszorítani a táplálkozási okokra viszszavezethetõ tömeges egészségügyi problémákat és azok költségeit.
2005. február 21.

Hargitai Miklós cikkébõl megtudhatjuk, hogy 2005. június 30-ig kértünk és kaptunk mentességet a veszélyeshulladék-égetõkre vonatkozó környezetvédelmi elõírások teljesítése alól. Ezeknek több esetben sem tudunk megfelelni, így a veszélyeshulladék-égetõk 70%-át, a szilárd és folyékony komponensû hulladék égetésére alkalmas mûvek 50%-át kell várhatóan júliustól bezárni.
A szaktárca szerint júliustól is lesz elegendõ kapacitás az országban képzõdõ veszélyes hulladék megsemmisítésére.

2005. február 21.

A Kálmán Imre utcában sétálva a Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület galériájának utcai frontra tekintõ ablakába bepillantva nem mindennapi látvány fogad, menstruációs tamponok és betétek hevernek a földön. A helységbe belépve középen, vagy 3 tucat további tampon lóg bele a mennyezetrõl a kiállítóhely terébe, és az oldalfalakat is katonás sorokba állított legkülönfélébb méretû nõi betétek borítják.

A kiállítás minden korosztálynak és nemnek szól, bemutatja a Magyarországon már használatos, és a még nem ismert természetes és alternatív betéteket, tamponokat. A világ különféle tájáról származó gyártók által biztosított ingyenes minták terjesztésével, kérdõív használatával, interaktív módon áll a látogatók szolgálatában. A bemutató választ keres a természetvédelem, a hulladék megsemmisítésének kérdéseire.

Oldalak