Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 2 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Pályázat komplex környezeti nevelési programra

  • 2022. április 05.
  • Peti

A pályázat kiírói elkötelezettek a klímaváltozás elleni küzdelemben. A fenntartható jövőért végzett több évtizedes munkájukban kiemelt partnerként tekintenek a pedagógusokra, környezeti nevelőkre, a jelenkori diákokra valamint az őket nevelő családokra és oktatási intézményekre. Olyan megoldások felé szeretnék terelni a társadalmat, melyek a közös tudásszerzés, hálózatos gondolkozás, reziliencia, cselekvésbe ágyazott tanulás segítségével példát közvetítenek a gyorsan változó társadalmi környezet számára. Szeretnénk elérni, hogy a fenntarthatóság a mindennapokat átszövő, motiváló, vonzó és valódi életformává váljon, melynek előmozdítói lehetnek az iskolai közösségek.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Alap- és középfokú oktatási intézmények részére komplex környezeti nevelési program megvalósítására

 

 

A pályázat kiírója: Humusz Szövetség és Gammapolisz Nonprofit Kft.

Megpályázható összeg: A pályázati keretösszeg 8.000.000 Ft, a négy legjobb pályázat kerül kiválasztásra, az egy pályázó által elnyerhető összeg maximum 2.000.000 Ft/intézmény. 

A pályázat célja: Komplex környezeti nevelési program megvalósítása a 2022/2023-es tanév során

 

A program elemei 

 

Kötelező elemek

Ingyenes 2 napos környezetvédelmi oktatás a program megvalósításában közreműködő és egyéb érdeklődő pedagógusok és pedagógiai munkát segítő személyek részére (minimum 15 fő/intézmény vagy a tantestület minimum 70%-a) , mely a pályázat kiírójának „Ökohírnök” képzésére épül. 

A képzés célja: a globális környezeti összefüggések ismerete, a diákok felé hatékony közvetítés, a problémára adható válaszokat cselekvésbe ágyazva átadni, egyszerű és hatékony, közösségi alapú megoldások szorgalmazása.

 

Opcionális elemek (a lenti felsorolás csak indikáció, a lista bővíthető):

  •  Iskolán belüli környezetvédelmi programok megvalósítása, pl.

- hulladékcsökkentés, hulladékhasznosítás fejlesztése

- iskolakert megvalósítása, fejlesztése

- környezetvédelmi programhét megvalósítása,

- előadások, szakkörök

  • Kiállítások/szemléltetések

- egyéb ökológiai szemléletformáló iskolai programok

  • Iskolán kívüli környezetvédelmi programok megvalósítása

- természetjárások, környezeti érzékenyítő programok

- üzemlátogatások (pl. élelmiszertermelő és feldolgozó üzemek, hulladékégetők / lerakók/ szelektív hulladék feldolgozók)

- egyéb ökológiai szemléletformáló iskolán kívüli programok

  • Ökológiai szemléletformálás beépítése az iskolai tananyagba, lehetőségek szerint.

 

A pályázat benyújtásának módja

Kérjük, hogy a pályázati dokumentumot az alábbi szempontok figyelembevételével állítsák össze. 

• Bevezetés: Mutassa be röviden az intézményt, eddigi legfontosabb fenntarthatósági törekvéseit (ha voltak) és a jelenlegi pályázat célkitűzését, hosszabb távú (2-3 éves) vízióját. Kérjük, hogy a bevezetésben nevezzen meg kapcsolattartót az intézmény részéről, e-mailes és telefonos elérhetőséggel együtt. Maximum 2000 karakter

• Bemutatkozás: A programok megvalósításában közreműködő pedagógusok/munkaközösség tagjainak bemutatása, különös tekintettel környezetvédelmi/fenntarthatósági tevékenységükre. A program megvalósításba még bevonható személyek, pedagógiai munkát segítők, diákok, szülők részvételének bemutatása. 3000-3500 karakter

• Projekt terv: Részletes munkaprogram összeállítása a felsorolt, opcionálisan bővíthető programelemek figyelembe vételével, előzetes költségkalkulációval. A leírásban térjen ki arra, hogy milyen programelemeket, eseményeket, akciókat kívánnak megvalósítani és milyen ütemezésben. Ezeket röviden indokolja is! Maximum 4000 karakter

• Költségterv: Az 1. számú mellékletben található excel táblázat kitöltésével mutassa be a projekt előzetes költségtervét. Előzetes költségkalkulációnál figyelembe vehető költségelemek 

- Anyag- és anyagjellegű költségek (igénybe vett szolgáltatások),

- Személyi jellegű költségek, a programokban résztvevő pedagógusok ráfordított munkaideje (szervezés/koordinálás, program lebonyolítás stb.) munkaórában megadva 4000 Ft/óra bérköltséggel (+ járulékok) számolva.

Megjegyzés: A pályázat beadásakor csak a tervezett értékek oszlopot kell kitölteni az. „x.program” (zöld) munkalapokon, az „Összegzés” (piros színű munkalap) automatikusan számítódik.

 

A pályázati dokumentumokat elektronikus formátumban, az intézményvezető által aláírva kell elküldeni az alábbi e-mail címre:

[email protected] (Merza Péter oktatási programvezető – Humusz Szövetség)

A pályázat tartalmával kapcsolatos felmerülő kérdéseket 2022. május 20-ig írásban kérjük elküldeni a fenti e-mail címre.

 

Benyújtási határidő: 2022. május 31. 

 

A pályázatok elbírálása

A pályázat kiírója a benyújtott pályázatokat 2022. június 13-ig bírálja el az alábbi főbb szempontok mérlegelésével: 

•pályázatok színvonala, programok eredetisége és sokszínűsége,

•pedagógusok/diákok/szülők minél nagyobb mértékű bevonása a programokba,

•egymásra épülő tevékenységek megvalósítása,

•a tervezett megvalósítás költséghatékonysága.

 

A pályázati összeg rendelkezésre bocsátása

Sikeres pályázat esetén a pályázati összeg 2 részletben kerül folyósításra.

A pályázat kiírója az első részletet - amely az elnyert összeg 50%-a –2022. szeptember 15-ig átutalja az intézmény alapítványi számlájára. A második részlet kifizetése 2022. december 15-ig történik meg, amennyiben az intézmény megfelel a pályázati kiíró által támasztott minimum feltételeknek.

 

Minimum feltételek: 

• Sikeres pályázatot követően az induló tantestületi képzést le kell bonyolítani 2022. augusztus 15. - szeptember 30. között. Az elvégzett képzést követően, annak szemléletével, tartalmával és módszertani gyakorlatával felvértezve a korábban beadott és elfogadott pályázati anyag továbbfejleszthető.

• 2022. nov. 30-ig az intézménynek legalább 2 pályázati programelemet meg kell valósítania, ennek megvalósulását (beleértve a megvalósított programok költségelszámolását is), a pályázat kiírója ellenőrizheti. Amennyiben a pályázat kiírója szerint a programelemek nem az elvárt színvonalon kerülnek megvalósításra, úgy a pályázat kiírójának joga van elállni a pályázati összeg 2. részének folyósításától.

• A pályázónak legkésőbb 2023. jún. 30-ig egy részletes jelentést kell készíteni a megvalósított programokról, amelynek többek között tartalmaznia kell:

- A megvalósított programpontok rövid leírását, fényképekkel kiegészítve, kiemelve az esetleges tartalmi eltéréseket a pályázati dokumentációban szereplő tervezettől.

- A megvalósított programokon résztvevő pedagógusok és diákok számát, jegyzőkönyvvel igazolva.

- A megvalósított programok tényleges költségeit, összehasonlítva a pályázati dokumentációban szereplő előzetes kalkulációval.

 

Egyéb feltételek:

Amennyiben a külső környezeti feltételek (pl. járványügyi szabályok miatt elrendelt iskolabezárás) illetve egyéb vis major esemény miatt a programok gyakorlati megvalósítása meghiúsul, a pályázat kiírója a pályázati források folyósítását határozatlan ideig szüneteltetheti.

 

Pályázati dokumentumok letöltése itt. (A linkre kattintva megnyíló drive mappából letölthető a költségvetési excel táblázat)

 

Budapest, 2022. április 5.