Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 3 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

(Örök)zöld gyerekkönyvek

  • 2021. január 24.
  • Viktor
Szerző: 
Viktor

A személyiségfejlesztés fontos részeként a szűkebb és tágabb környezet ismeretére való nevelés totyogó korban megkezdődik, miközben a gyerekek megtanulják belakni otthonukat. Ennek jegyében a világ működésének szabályai, határai az emberek és élőlények megismerése, valamint a hozzájuk való viszonyulási formák megtanulása során rögzülnek és válnak természetessé. E tanulási folyamatot a gyermekmondókák, énekek, versek és a mesék gazdag világa erősíti. Azonban környezetünk drasztikus változásai, az ember és a természet közötti összhang megbomlása joggal növelték meg az elmúlt években a kimondottan környezettudatos nevelést is célzó gyerekkönyvek szükségességét. 

Az alábbiakban Zólya Andrea Csilla kétrészes, a dunszt.sk oldalon megjelent cikksorozatának részleteit közöljük.

Örömteli, hogy több gyerekkönyvkiadónál is egyre erőteljesebb vonalként jelenik meg a környezettudatos nevelés színesebbé és sokrétűbbé tétele a sokszínű, igényes és izgalmas kiadványaikon keresztül. E böngészők, ismeretterjesztő kötetek és a zöld jelen/jövő témakörét több oldalról megközelítő mesék és mesegyűjtemények kétségtelenül egytől egyig kiemelt szerepet tölt(het)enek be a mai gyerekek és családok szemléletformálásában egy emberségesebb és természetközelibb társadalom kialakításának reményében.

Ha a magyar nyelvű kiadványokat nézzük, rendkívül gazdag és sokrétű választékkal találkozhatunk, mely kétségtelenül kiváló segítséget adhat a gyerekek (és velük együtt a felnőttek) tudatos(abb) és felelősségteljes(ebb) természethez való viszonyulásának elősegítéséhez és szemléletük formálásához. Nagyon széles palettát fednek le e könyvek akár a témájukat, a kivitelezésüket és a minőségüket nézzük, akár azt, hogy előállításuk környezetkímélő(bb) módon történt-e. Közös bennük a tájékoztatás és a természet szeretetét, védelmét szolgáló érzékenyítés. Mindezek ellenére e kötetek, ha Lányi András Bevezetés az ökofilozófiába című kötetében (L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2020) képviselt nézeteket is szem előtt tartjuk, elsősorban nem a környezetvédelem népszerűsítését célozzák, hanem igyekeznek megmutatni, hogy mi mindent tehetünk az ember és természet közötti összhang újbóli megtalálásáért. Az alábbiakban e gazdag és változatos kiadványokból következik egy újabb merítés az ősszel bemutatott zöldgyerekkönyvek nyomán.

A SzóKiMondóka ökomesék-sorozata többfunkciós könyvekből áll. Egyrészt az olvasóvá nevelés gazdag módszertani megoldásait alkalmazzák a szókártyák, fogalompárosító feladatok a kép és szöveg arányos elrendezésén keresztül, de az utóbbi években a környezettudatos gondolkodásra nevelő gyerekkönyvek egyre szélesedő kínálatában is üde színfoltok. Miller-Ferjentsik Viola interaktív ismeretterjesztő mesekönyvsorozata olyan információk megszerzésében segíti az óvodás és kisiskolás gyerekeket, mint a fák élete, titokzatos tulajdonságaik, hogyan vigyázhatunk rájuk, vagy az emberi test és a Föld „testének” hasonlóságai, vagy a hulladékok fajtái, a hozzájuk való viszonyulásunk ellentmondásai, és az újrahasznosítás lehetőségeinek változatos formái. A fordulatokkal teli történetek példáin keresztül mutat rá a sorozat, mi mindent tehetnek a környezetükért már a legkisebbek is. E könyvek, miközben a fogalmak tudatos elsajátításában segítenek, az élet és az élőlények iránti érzékenyítés révén késztetnek cselekvésre, hiszen a legkisebbek számára is személyessé teszik a hulladékhoz való felelős viszonyulást. A sorozat erőssége, hogy a különféle témák részleteiben való elmélyülés mindig visszavezet az egészben való gondolkodáshoz, hangsúlyozva az összefüggések meglátásának jelentőségét. A Nulla hulladék is hasonlóan építkezik. A főszereplő egy óvodáskorú testvérpár: Móna és Marci, akik nemcsak a bennünket körülvevő világ gazdagságát és sokszínűségét tapasztalják meg, hanem annak árnyoldalait is. E történetek kiválóan példázzák, sokféle módon lehet változtatni, javítani, mert a választás lehetőségével nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is élhetnek már a legapróbb gesztusaik révén is.

Nulla hulladék

A SzóKiMondóka meséi ízig-vérig mai történetek, mai gyerekek meséi, amelyek rámutatnak napjaink égető társadalmi és környezeti kérdéseire.Ígéretesek a sorozat megjelenésre váró részei is: a Mit együnk?, Vásárlás – újragondolva, Jönni – menni – lélegezni, Használd újra, Növények és fák nélkül. E sorozat kapcsán ki kell emelnünk, újrahasznosított papírra nyomtatták, így e könyvek kevésbé járulnak hozzá a környezetromboláshoz, hiszen ökológiai lábnyomuk kisebb.

A Scolar Kiadónál 2020-ban három remek ismeretterjesztő könyv is megjelent a környezetvédelem népszerűsítése és a gondolatformálás jegyében. Dela Kienle A világ műanyag nélkül és Carola von Kessel Óvjuk a környezetet! kötetei a gyerekek számára is érthetően tárják fel a műanyag kérdéskörének és a környezetszennyezésnek a szövevényes viszonyrendszerét. Alapos és sokrétű könyvek ezek, a gyerekek számára is érthetően mutatják be e témákat, és hogy miért olyan égető változtatni a szokásainkon.

A világ műanyag nélkül tíz év feletti gyerekeknek szól. Szembesít azzal, hogy a műanyag milyen nagy mértékben része az életünknek. Az emberi környezetben szinte nem tudunk olyan helyre tekinteni, ahol ne lenne műanyag. Abszurd módon a műanyag vált természetessé a mai ember számára. A kötet segítségével egy időutazást tehetünk, láthatjuk, hogy az első műanyag felfedezése alig több mint száz éve történt, viszont sok száz évig mérgezi a bolygót, mert nehezen bomlik le. Egy időtálló anyagot sikerült megalkotni, ami ugyan roppant hasznos és sokoldalúan használható, de épp ezért sodorja veszélybe a mai ökoszisztémát, mert mindent ellep és beterít, s ezzel magát az életet, az élhetőséget kockáztatja, holott azért jött létre, hogy azt segítse. A kötet nemcsak tájékoztat, hanem megoldási lehetőségeket, mintákat is kínál a különféle receptektől kezdve a változatos kreatív ötletekig. Rámutat az ellentmondásokra, ezáltal segít(het) kilépni megszokásainkból, melyeknek rabjaivá kényelmesedtünk. Az utolsó oldalpáron egy rövid interjú olvasható egy müncheni családdal, akik teljesen műanyag nélkül igyekeznek élni, e beszélgetés nemcsak izgalmas, hanem személyessé is teheti a kérdést rávilágítva, hogy lehet így is élhető életet élni.

Micsoda pazarlás

A Micsoda pazarlás című kötet továbbviszi a fenti kötetek kérdéssorát. Több félévnyi főiskolai tanagyagot foglal össze a környezeti elemek védelméről és aktuális problémáiról a kisgyerekek és a fiatalok számára, de a szülőknek és tanároknak is sok tanulnivalót tartogat. Alaposan járja végig több oldalról a környezeti nevelés és a környezetszennyezés kérdéskörét, megoldásokat, pozitív és követendő mintákat kínál. Segít visszakérdezni, felismerni és újragondolni az összefüggések sokaságát. Remekül szemlélteti, hogy szinte minden tevékenységünkkel valamilyen hulladékot termelünk, hogy ezek hova kerülnek, és milyen hatással vannak a Földre. De azt is bemutatja, ha berögzült szokásainkon változtatunk, és a gyerekek már a környezettudatos mintákat sajátítják el, mérsékelhetjük az általunk okozott károkat. Egyik kiemelt téma a műanyag kérdése: „természetes” számunkra, hogy ezzel az alig néhány évtizede mesterségesen létrehozott anyaggal vesszük teljesen körbe magunkat, nem törődve hátrányaival és veszélyeivel. Óhatatlanul eszünkbe juthat e téma kapcsán Lakatos István 2011-ben az Év Gyerekkönyve díjat elnyert Dobozváros című meseregénye, ami remekül illusztrálja, milyen, amikor már mindent teljesen ellep és lecserél a műanyag. Szorosan idekapcsolódik a kötet másik sarkalatos témája, a hulladék újrahasznosításának sokrétű áttekintése, a megoldások keresése, kreatív és hasznos minták kínálása napjaink egyik legégetőbb problémájára. Ezt a sokoldalú és naprakész tájékoztatást segíti a Tudj meg minél többet! című zárófejezet azoknak a szervezeteknek és kezdeményezéseknek az elérhetőségeivel, akiknél napi szinten tájékozódhat az olvasó a környezeti nevelés aktuális kérdéseiről. Hankó Gergely személyes hangvételű utószava viszont a személyes motiváltság és a természethez kötődő pozitív élmények hatását hangsúlyozza: „Aki megtapasztalta a tiszta természetet és az ezáltal nyújtott sok-sok örömöt, annak a környezettudatosság mindig magától értetődő lesz” (67.).

A témával foglalkozó két teljes cikket az alábbi linkeken tudjátok elolvasni:

https://dunszt.sk/2021/01/08/orokzold-gyerekkonyvek-2/?fbclid=IwAR0H873ko7e_SC0xhulgSING7MI20umXBrgoVhhhcR0m8y1KZBg1KWvcGhg

https://dunszt.sk/2020/08/24/orokzold-gyerekkonyvek/

Forrás: dunszt.sk