Nem Alaptörvény-ellenes a hulladékgazdálkodási koncesszió

  • 2023. június 28.
  • névtelen (nem ellenőrzött)

Az Alkotmánybíróság elutasította a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. § (1) bekezdésének 26b., 26c., 36c. pontjai, 31. § (2) és (3) bekezdése, 53/A. § (3) és (7) bekezdése, 53/E. § (5) és (7) bekezdése, 92/G. §-a, 92/H. § (4), (7) és (9) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

 

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozók hulladékgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások. A Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontja alapján a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység során kezelt hulladékok vonatkozásában a koncesszornak vagy a koncesszori alvállalkozónak történő teljes átadási kötelezettséget állapít meg, ami az indítványozók álláspontja szerint a hulladékon fennálló tulajdonuk elvonásának, kisajátításhoz hasonló korlátozásának minősül.

A Ht. szerint ez az átadás kompenzációs igényt keletkeztet, azonban nem rendelkezik annak mértékéről és az eljárásrendről, így a tulajdonelvonással szemben nem biztosítja a teljes és azonnali kártalanítást. Tekintettel arra, hogy a kompenzáció lehetősége időben is korlátozott, illetve hogy az új kompenzációs rendszer okozta vagyoni hátrányokat a jogalkotó a hulladékgazdálkodóra telepíti, a támadott rendelkezések az indítványozók szerint alaptörvény-ellenesek.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az indítványozók tevékenységi köreit a támadott törvényi szabályozás nem vonta el; azok egy részét nem is érintette, míg más (a koncesszióval érintett) részüket sem vonta el, azt a megváltozott törvényi környezetben annak feltételei szerint továbbra is biztosította a számukra. Az új, integrált (koncessziós) modellben a koncesszióval érintett tevékenységek tekintetében az ezekbe az indítványozók részéről alvállalkozóként történő bekapcsolódás olyan tényleges és reális lehetőség, amivel az új, integrációs modell eleve számolt; az indítványozók az alvállalkozói tevékenységet továbbra is „for profit” alapon, díjazás ellenében végezhetik a megkötött alvállalkozói szerződéseik alapján. Az Alkotmánybíróság ezért az alkotmányjogi panaszt elutasította.

Forrás: Alkotmánybíróság

forrás: dontwasteit.hu