Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 8 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Átszabott hulladékgazdálkodás

  • 2013. február 12.
  • Pauló Gergő

Az idei év kétségkívül nem indult könnyen a vállalkozások számára. A cégek regisztrációs kötelezettségein túl a hulladék- és termékdíj törvény változásai is további költséget és papírmunkát jelent majd. Mind a törvény, mind a rendeletek tartalmaznak nehezen értelmezhető, bizonytalanságra okot adó pontokat. Ezeket igyekezett világosabbá tenni a szakembereknek egy minapi konferencia.

A hulladék és termékdíj jogszabályi változásairól a Dandelion Kft. és a GreenTax Consulting Kft. rendezett egész napos, konzultációval egybekötött konferenciát Dr. Csepregi István együttműködésével. A hulladékgazdálkodást érintő legnagyobb változást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hozta, mely alapjaiban változtatja meg 2013-tól az eddigi hulladékgazdálkodási gyakorlatot. A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek közül jelenleg 15 db lépett hatályba, amelyekről részletes tájékoztatást is kaptak a részvevők. További 27 kormányrendeletet és 17 miniszteri rendeletet kell megalkotni, illetve módosítani, amiknek megjelenése a március-áprilisi ülésszakot követően várható.

A megjelent rendeletek elsősorban a nyilvántartással és adatszolgáltatással, engedélyeztetéssel, a termékdíj köteles termékek hulladékaival (pl. elem és akkumulátor, elektronikus berendezések, csomagolási hulladékok), valamint a közszolgáltatói feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeket szabályozzák. A korábbiakhoz képest változott a hulladék bevallásra kötelezettek köre, ugyanis megszűnt a 10 fő feletti munkaerőt foglalkoztató cégek kötelezettsége viszont már 100 kg éves veszélyes hulladék birtoklása esetén évente jelenteni kell. A nem veszélyes hulladékok nyilvántartását kevés kivételtől eltekintve elégséges – és valljuk be, életszerűbb - heti rendszerességgel vezetni, míg a veszélyes hulladékok tekintetében továbbra is naprakész nyilvántartást kell vezetni.

Az egyedi hulladékgazdálkodási tervet a termelőknek 2013-tól már nem kell készíteniük, viszont a magasabb szintű tervek (pl. térségi, közszolgáltatói, országos) készítését elősegítő adatszolgáltatás jelenthet teendőt majd részükre.

Az egykori koordináló szervezetek által átvállalt adatszolgáltatások terhe viszont (jellemzően termékdíjas termékek hulladékainak köre) visszakerült az elsődleges kötelezettekhez, amelyek viszont közösen teljesíthetőek a törvényben részletezett új szereplőkkel együttműködésben (pl. az OHÜ-vel vagy a korábbi koordinálókat helyettesítő közvetítő szervezetekkel).

A konferencia egyik előadója Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezetője szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos engedélyeztetésekben új elemként jelent meg az a kötelező nyilatkozat, amiben 3 évre visszamentően a hulladékkezelést végző cég vezetője nyilatkozik a társaságot érintő, hulladékgazdálkodással kapcsolatos büntetésekről, hatósági elmarasztalásokról. A rendelet alapján jogerős elmarasztalás esetén a hatóság megtagadhatja az új hulladékkezelési engedély kiadását. Az új szabályozásban a hulladékkezelő létesítmények és tevékenységek engedélyeztetése során kiemelt figyelmet kap a gazdasági és az ökológiai haszon bizonyítása. Az, hogy az engedélyeztetés során a korábbiakhoz képest lényegesen pontosabb, műszaki és gazdaságossági számításokat is felvonultató dokumentációt várnak el környezetvédelmi szempontból is üdvözlendő és várhatóan hozzájárul a kezelői szakma megtisztulásához.

Hulladékos konferenciaAz engedélyezési eljárás a korábbi 3 hónapról 2 hónapra módosul (a hulladék nem kerül a kereskedő és közvetítői tevékenység esetében azok tulajdonába, ez esetben a nyilvántartásba vétel 1 hónap), mely a hulladékkezeléssel, -gazdálkodással kapcsolatos engedélyek megszerzését várhatóan pozitívan segíti elő. Jelentősen megemelkedtek viszont az ezen eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak.

Új, kötelező elemként megjelent a biztosíték/céltartalék-képzési kötelezettség. A végrehajtási utasítás a biztosítékra, biztosításra vonatkozóan még várat magára, de már most látható, hogy ez újabb, évente jelentkező plusz költséget jelent a hulladék kezelők, -termelők és országhatáron túli hulladékkezelést, szállítást végzők számára.

Mind a törvény, mind a rendeletek tartalmaznak nehezen értelmezhető, bizonytalanságra okot adó pontokat, melyek az újonnan megjelenő kötelezettségek mellett tovább nehezíthetik az előírásoknak történő megfelelést. A bizonytalanságot a hatósági állásfoglalások, értelmezésbeli útmutatások hiánya is erősíti, hiszen pl. az új adatszolgáltatási formanyomtatványok nagy része a rendeletekben említett oldalakon és internetes felületeken még nem érhető el vagy a határidő lejártával szinte egyidejűleg kerülnek ki. Az átmeneti időszakra vonatkozó, jogszabályokkal kapcsolatos hatósági tájékoztatás is inkább közös gondolkodás a termelői, kötelezett oldallal, ugyanis jellemzően kivárás jellemzi a felügyelőségeket is – mondta a konferencia másik előadója Dr. Csepregi István szakjogász.

A tavasszal megjelenő további végrehajtási rendeletek remélhetőleg kitöltik a jelenlegi átmeneti időszak értelmezésbeli és gyakorlati teendők terén tapasztalható réseket, ami mind a kötelezetti, mind az engedélyező és ellenőrző hatósági szereplők számára nagyobb jogbiztonságot teremt majd.

A téma iránt érdeklődőknek/ érintetteknek újabb szakmai konzultációs konferenciát szervez 2013. február 21-én a Dandelion Kft. , melyre február 15-ig lehet jelentkezni.

Forrás: greenfo.hu