Ehető szívószállal a műanyagszennyezés ellen

  • 2018. június 06.
  • Csilla
Az el­dob­ható po­ha­rak, tá­nyé­rok, vil­lák, szí­vó­szá­lak és ha­sonló mű­anyag sze­me­tek együt­te­sen a ten­geri hul­la­dék 70 szá­za­lé­káért fe­le­lő­sek, ezért az Eu­ró­pai Bi­zott­ság azt ja­va­solja, hogy 2025-ig tilt­sák be ezek hasz­ná­la­tát egész Eu­ró­pá­ban. A prob­lé­mára egy ma­gyar édes­ség­gyá­ros ta­lál­má­nya, az ehető szí­vó­szál je­lent­het meg­ol­dást!

Hatalmas ötlettel állt elő egy 63 éves debreceni édességgyáros: Felföldi József feltalálta az ehető szívószálat. Úgy vélekedik, ez hozzájárulhat a szennyezés problémájának a megoldásához.

"Azt, amire egy műanyag szívószál jó, ennek is tudnia kell"– állította a Ripostnak. Az ehető szívószálak különböző színűek és ízűek lesznek – gyártanak majd citrom, narancs, eper ízben -, a feltaláló azonban azt állítja, hogy az italok ízét ez nem befolyásolja majd.

ehető szívószál

"Sima ásványvízzel is kipróbáltuk, ivás közben nem jön elő a szívószál íze, csak akkor, ha ráharapunk" – mondta Felföldi József. - "Nagy reményeket fűzök hozzá, hiszen lesz majd igény a műanyag kiváltására, főleg, miután betiltják. Most folyik a szabadalmazási eljárás, és úgy tervezem, jövőre megindul a sorozatgyártás."

A feltaláló hosszú hónapokig dolgozott a fejlesztésen, aminek az ötletét éppen az a javaslat adta, hogy a műanyagot betiltják. Úgy véli, a környezetszennyezés sújtotta világban óriási népszerűségre tehetnek szert ehető szívószálai. Most azonban új találmány foglalkoztatja Felföldi Józsefet: a műanyag pohár kiváltása!

 

Szerkesztői megjegyzés: Az ilyen típusú megoldások is előremutatóak, azonban sokkal kisebb környezeti terheléssel járnak a többször használatos eszközök. Az ehető termékeket minden egyes alkalommal újra elő kell állítani, ami erőforrás-felhasználást jelent.

Forrás: https://ripost.hu/cikk-a-vilag-meghoditasara-keszul-a-magyar-ehet-szivoszal