Az Európai Parlament korszakalkotó lépést tesz, hogy csökkentse a hulladékból származó veszélyes vegyi anyagok terjedését

  • 2022. május 31.
  • névtelen (nem ellenőrzött)

Az Európai Parlament 2022. május 3-án javaslatot tett a hulladékban lévő, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagok (persistent organic polutants, POP) néven ismert veszélyes vegyi anyagok koncentrációjának jelentős csökkentésére, hogy megakadályozza e vegyi anyagok újrahasznosított anyagokon keresztül történő terjedését világszerte, és ezáltal az emberi egészség és a környezet károsodását. A POP-ok már nagyon kis dózisban is megzavarhatják a szervezet természetes hormonjait, hatással lehetnek a termékenységre, károsíthatják az idegrendszert és akadályozhatják az agy fejlődését. Egy részük rákhoz, szívkoszorúér-betegséghez és szívrohamhoz is köthető.

Göteborg, Prága, Brüsszel

A környezetvédelmi és egészségügyi szervezetek, köztük az IPEN (International Pollutants Elimination Network, Nemzetközi Szennyezőanyag-Mentesítési Hálózat) és az Arnika (egy cseh non-profit szervezet), már régóta követelnek szigorúbb határértéket a hulladékban lévő POP-okra, valamint egyéb olyan szabványokat, amelyek célja ezen anyagok emberi egészségre gyakorolt hatásának csökkentése. Az IPEN és az Arnika közelmúltbeli jelentései dokumentálták a POP-ok jelenlétét az újrahasznosított műanyagból készült fogyasztási cikkekben, valamint a talajban, a tojásban és a halakban, így bizonyították, hogy a veszélyes vegyi anyagok az élelmiszerekkel bekerülhetnek az emberi szervezetbe.

„Az alacsonyabb határértékek megnyitják az utat a magasabb POP-tartalmú mérgező hulladékok fejlődő országokba történő exportjának korlátozására. Bár a Parlament eme javaslata üdvözlendő, sajnos egyes uniós tagállamok kevésbé szigorú határértékeket javasolnak, ami rossz hír az európaiak és a világ többi részének egészsége szempontjából is. Reméljük, hogy a Parlament javaslata meggyőzi a tagállamokat, hogy a közelgő tárgyalások során az egészségünket helyezzék előtérbe” – mondta Jindřich Petrlík, az IPEN dioxinokkal és hulladékokkal foglalkozó tanácsadója, az Arnika mérgező anyagok és hulladékok programjának vezetője.

Az Európai Parlament lépése kulcsfontosságú, mivel a múltban gyakran kerültek vissza tiltott anyagok a körforgásba, például fémhulladékból vagy roncsautókból származó műanyagok újrahasznosításával. Az Európai Bizottság eredeti javaslata engedélyezte volna a hulladékok magasabb dioxintartalmát, megnyitva ezzel a lehetőséget a mérgező hulladékanyagok, például a hulladékégetés pernyéjének felhasználására. Ezeket így egyes uniós országokban továbbra is felhasználhatták volna útépítéshez, hulladéklerakók lefedésére vagy akár a cementgyártás adalékanyagaként.

Az Európai Parlament által javasolt határértékek segítenének csökkenteni a toxikus anyagok jelenlétét az újrahasznosított anyagokban, amelyeknek a felhasználók ma sajnos ki vannak téve.

„A szigorú határértékek megállapítása a jövőben csökkenteni fogja az ezen anyagok miatt fellépő egészségügyi költségeket, amelyek az EU országaiban évente több milliárd eurót tesznek ki” – mondta Martin Hojsík európai parlamenti képviselő, a jogszabály-módosítás előterjesztője az Európai Parlamentben tartott februári szemináriumon, amelyet a nemzetközi IPEN-hálózat és az Arnika kezdeményezett. Hojsík szerint „az egészségvédelemnek prioritást kell élveznie”. Az általa javasolt módosítás célja egyértelmű: minél kevesebb mérgező anyagot tartalmaz az újrahasznosított hulladék, annál hatékonyabb lesz az egészségvédelem. Így az embereknek nem kellene többé aggódniuk amiatt, hogy az újrahasznosított termékek használatával veszélyes anyagoknak vannak kitéve. „Ugyanakkor az Európai Parlament megpróbálja érvényre juttatni azokat a szabályokat, amelyek tiltják a mérgező és műanyag hulladékok exportját az OECD-n kívüli országokba is” – tette hozzá.

Az egyetlen politikai csoport, amely még enyhébb határértékeket javasolt, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportja volt, nevezetesen Alexandr Vondra, az ODS (Cseh Polgári Demokratikus Párt) európai parlamenti képviselője, aki régóta elutasítja az emberi egészségre és a környezetre vonatkozó szigorúbb uniós javaslatokat.

 

A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ SZERVES SZENNYEZŐ ANYAGOK (POPS) EGYES CSOPORTJAIRA JAVASOLT HATÁRÉRTÉKEK ÁTTEKINTÉSE 

POP csoportokAz Európai Bizottság javaslataAz Európai Parlament által elfogadott javaslatAz EU-tagállamok javaslata = EU Tanács
Többszörösen brómozott difeniléterek (PBDE-k) Tetra, penta-, hepta-, hexa-, deka-BDE500 mg/kg, 5 év elteltével 200 mg/kg-ra csökkenteni200 mg/kg500 mg/kg, max. 200 mg/kg-ra csökkenteni, az Európai Bizottság felülvizsgálata függvényében
Dioxinok és dioxin-szerű többszörösen klórozott bifenilek (PCDD/F-ek + dsz PCB-ek)0.005 mg TEQ*/kg0,001 mg TEQ/kg0,01 mg TEQ/kg
Rövidláncú klórozott paraffinok (SCCPs)1500 mg/kg420 mg/kg1500 mg/kg
Perfluoroktánsav (PFOA), a sói és hasonló vegyületek (PFOA rokon vegyületek)1 mg/kg (PFOA és a sói), 40 mg/kg (PFOA rokon vegyületek)0,1 mg/kg (PFOA és a sói), 20 mg/kg (PFOA rokon vegyületei)1 mg/kg (PFOA és a sói), 40 mg/kg
Perfluorhexán-1-szulfonsav (PFHxS), a sói és hasonló vegyületekÚjonnan hozzáadott anyag, a Bizottság javaslata nem tartalmazta

0,1 mg/kg (PFHxS és a sói),

20 mg/kg (PFHxS rokon vegyületei)

Újonnan hozzáadott anyag, a Tanács javaslata nem tartalmazta
Hexabrómciklododekán (HBCDD)500 mg/kg200 mg/kg, 5 év elteltével 100 mg/kg-ra csökkenteni500 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*TEQ: toxic equivalent, toxikus egyenérték

 

Forrás: IPEN

Fordította: Uray Katalin