Kormányzat

Nem vagyunk mi piromániások

Budapest szemetének 56%-át égetik el itt, évente 330 ezer tonnát. Bánhidy János fõmérnök szerint a fõváros belefulladna saját szemetébe, ha az égetõmû leállna. Dacára annak, hogy a budapesti lakosság idén már szemétdíjat fizet, a Fõvárosi Önkormányzat nem szavazta meg a 700 milliót a füstgáztisztítóra, mint ahogy a japán hitel is elúszott, mert Bokros miniszter "tudott jobb hitelkonstrukciót". A KKA-támogatás is odavan, nem is lenne elég semmire. Terített betli és dioxinok, furánok, sósav, pernye, nehézfémek.

Pirománia

Ha nehezen is, de itt a tavasz. Elolvad a hó, láthatóvá válnak újra az illegális szemétlerakók. Az embernek nagy kedve támad takarítani, rendet csinálni. Néha még az is eszünkbe jut, hogy "valami nagy-nagy tüzet kéne rakni". Itt kezdődnek a bajok.

A termékdíjakhoz kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletekrõl

Az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény 1995. június 23-án lépett hatályba. A Törvény 21.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány, illetve a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 113/1995(IX.27.)Korm., illtve 10/1995(IX.28.)KTM szám alatt kiadták a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket. Az alábbiakban e rendeletek azon részeinek értékelésével foglalkozunk, amelyek a legtöbb vitát kiváltó csomagolóeszköz termékdíj témakört szabályozzák. Ezek a jogszabályok 1996. január 1-én léptek hatályba.

Együtt a hulladéklerakó ellen

A hír: az alsóausztriai tartományi hivatal úgy döntött, hogy nem engedélyezi a Wohlfsthal-Berg térségében tervezett földalatti veszélyeshulladék lerakó megépítését. A helyszín az osztrák-szlovák-magyar "háromszögben" található, szemben Pozsonnyal, tizenvalahány km-re a magyar határtól. Egy osztrák vállalkozó cég szerint ez egy "optimális" adottságú terület a kb. 20 ezer tonna/év kapacitásúra tervezett lerakó kiépitéséhez.

Oldalak