Kormányzat

Szeméthegyen innen, termékdíjon túl

A bonyolult, tetszõlegesen értelmezhetõ szabályozásokról, amelyekrõl a csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei nevezetesek, a KukaBúvár korábbi számaiban már beszámoltunk. A legújabb meglepetésekkel a jogszabályok alapján most kidolgozott pályázati és támogatási rendszer szolgál. Jelen írás szerzõje két termékdíj bizottsági ülésen vett részt, ahol e pályázati rendszerrõl kellett dönteni és több elég sajátos megközelítésrõl kíván az Olvasónak hírt adni.

Kibicnek KUSS!

Ki tudja miért, a Kormány egy teljesen új versenytörvény- javaslatot terjesztett a Parlament elé (a jogászok szerint a jelenlegi Vtv. az egyik legsikeresebb törvényünk). Na, de van ugyebár a jogharmonizáció - igazodunk az EU-hoz. Lehet, hogy a fejlett EU-országokban tényleg így néz ki a versenytörvény, csakhogy ott emellett a fogyasztóvédelemnek erõs hatósági és társadalmi háttere van, ott ismerik a verseny(reklám)etikát is. És ellentétben velünk vannak fogyasztóvédelmi és reklámtörvényeik is.

Melléklet

A rendszerváltást követõ 4 évben második legnépesebb városunk, Debrecen önkormányzati testületének Környezetvédelmi Bizottságában Gyarmathy István elnökölt (jelenleg a........). Nem kis részben az õ áldozatos munkájának köszönhetõen, a környezetvédelem szinte minden területén óriási eredményeket tudott felmutatni a város. Ebben az idõszakban sikerült majd' minden évben egy viszonylag nagyobb összeget (30-50 millió Ft) kicsikarni a testülettõl Környezetvédelmi Alapként a város környezeti gondjainak enyhítésére. Ennek is köszönhetõ, hogy a városba került a Ganz-Hunslet egyik új típusú villamosa, megindult az autóbuszok egy részének földgáz üzemre való átállítása, megkezdõdött egy levegõminõség-ellenõrzõ rendszer kiépítése, megépült egy nagyteljesítményû szennyvíztisztító telep, kisebb-nagyobb területek kerültek helyi védelem alá. És ez még nem minden: az említett idõszakban hulladékügyben is sikerült áttörést elérni! A történetnek tanulságai is vannak, melyek közül a legnagyobb az, hogy egyetlen meghatározó személyiség jelenléte milyen eredményeket hozhat, eltûnése pedig milyen hamar taszíthat újra a szürkeségbe egy egész várost.

Oldalak