Kormányzat

A termékdíjak eloszlása

Többször szóltunk már a Termékdíjtörvényrõl, annak fogyatékosságairól. A befolyt összeg felhasználására a hulladékhasznosításra vállalkozó cégek. A pályázatról szakemberek ajánlásai és a termékdíj bizottságok javaslatai alapján tárcaközi bizottságok döntenek, a végsõ szót pedig a miniszter mondja ki. A társadalmi szervezetek is képviseltetik magukat a szakmai munkában, de amint az alábbiakból kiderül, eléggé formális a szerepük.

Rendszerszemléletû serfõzde

A Schumacher College-ban (Angliában) vendégelõadóként járt Günter Pauli és igen nagy hullámokat verõ elõadást tartott az ipari tevékenységek újfajta, rendszerszemléletû csoportosításáról. Az elképzelés lényege, hogy az iparban ma szinte kizárólagos, egyutas gondolkodás helyett, mely a termék mellett egy csomó hulladékot is termel, úgy szervezni egymásra az ipari tevékenységeket, hogy azok egymás hulladékait hasznosítsák nyersanyagként, ahogy az a természetes ökoszisztémákban történik.

Retorika és valóság

Továbbra sem vesz tudomást rólunk a kormány. Hónapok óta próbálkozunk azzal, hogy kifejtsük véleményünket a készülő hulladékos vagy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos törvénytervezetekkel kapcsolatban, de a szaktárcák nem hozzák tudomásunkra sem ezek koncepcióit, sem a szövegeit.

Oldalak