Oktatás hírei

A képzés az előírt időbeosztásban és tematika szerint zajlott. Főbb témakörök (napi lebontásban):

06.01. 8:00-17:20

  1. Képzésindítás
  2. A résztvevők saját intézményei környezeti nevelési tevékenységének rövid bemutatása hozott poszter vagy ppt segítségével.
  3. A fenntarthatóság pedagógiája, legújabb eredmények és módszerek
  4. A Natura 2000 Hálózat bemutatása
  5. A nap lezárása: milyen új ismereteket szereztek a résztvevők a témában illetve saját magukról: reflektív napló kitöltése.

06.02. 8:00-17:05

Jelenleg összesen 95 intézményt segítettünk eddig a program keretein belül.

A mentorálás során a régióban található intézményeit újból tájékoztattuk a programról, ahogy azt minden félévben tettük ezidáig, ezt a központi adatbázis alapján, elektronikus levélben tettük
meg. Ezen túl, mivel ebben a félévben nyomatékosabban Jász-Nagykun-Szolnok megye iskoláit szerettük volna megszólítani, a megye intézményeit telefonon is felkerestük.

Folyamatos volt a kapcsolattartás a Zöld Óvoda címmel nem rendelkező és a potenciális újrapályázó intézményekkel. Információt nyújtottunk, értesítettük az óvodapedagógusokat a pályázati kiírás aktuális kérdéseiről, tanácsot adtunk. A mentorálás telefonon, e-mailen illetve személyesen történt.

2015 I. félévében 61 db óvodai intézményt mentoráltunk – az OFI útmutatásai alapján csak azon óvodákat helyezve a célcsoportba, ahol még nem szerezték meg a zöld óvodai minősítést. A mentorálást mi kezdeményeztük, valamennyi óvodavezetőt telefonon megkeresve, és időpontot egyeztetve pozitív fogadtatás esetén, illetve felmérve esélyeiket, készültségük mértékét, hogy hol tartanak a folyamatban.

2015 I. félévében 25 db iskolát mentoráltunk – az OFI útmutatásai alapján csak azon iskolákat helyezve a célcsoportba, ahol még nem szerezték meg az ökoiskolai minősítést. A mentorálást mi kezdeményeztük, valamennyi intézményvezetőt telefonon megkeresve, és időpontot egyeztetve pozitív fogadtatás esetén, illetve felmérve esélyeiket, készültségük mértékét, hogy hol tartanak a folyamatban.

A félév elején megkezdtük a régió központi ökoiskola adatbázisa alapján a kapcsolatfelvételt az Ökoiskola címmel nem rendelkező iskolákkal, illetve a címmel rendelkező, de a közeljövőben lejáró, illetve a címet elvesztett (újra elsőként pályázó) lehetséges pályázókkal is. A hangsúly ebben a félévben a Nógrád megyei iskoláira, a bodrogközi és zempléni térség iskoláira helyeztük. A mentorálás során az iskolák igény szerinti (személyes, elektronikus) mentorálására helyeztük a hangsúlyt.

 

A 2015. év I. félévében a mentorálási tevékenységünk már januárban megkezdődött. Február hónapban hat új intézményt sikerült mentorálni. Március 24. és 27. között mentorálási hét keretében munkatársunk a Zala megyében működő óvodákhoz látogatott el. Március végéig a tervezetteknek megfelelően 15, illetve azt követően június 30-ig bezárólag további 10 újonnan pályázó intézményt sikerült mentorálni a nyugat-dunántúli régióban. Ehhez hozzájárult az is, hogy március végén Szombathelyre is szerveztünk egy mentorálási napot, amelyen tucatnyi óvoda képviselője vett részt.

A 2015. év I. félévében a mentorálási tevékenységünk már januárban megkezdődött. Február hónapban három új intézményt sikerült mentorálni. Március végéig a tervezetteknek megfelelően 15, illetve azt követően június 30-ig bezárólag további 10 újonnan pályázó intézményt sikerült mentorálni a nyugat-dunántúli régióban.

A 2015. év I. félévében a mentorálási tevékenységünk már januárban megkezdődött. Az OFI-tól kapott adatbázist tanulmányozva feltűnt, hogy Dunaújvárosban és körzetében alacsony a Zöld óvodák száma, hogy ezen az arányon javítsunk mentornapot hirdettünk.

Oldalak