Az elbírálás szempontjai

A pályázat elbírálása
A pályázatokat a VM és az EMMI által közösen kijelölt Értékelő Bizottság bírálja el,közoktatási szakértők bevonásával.

Az Értékelő Bizottság összetétele:
Elnök:Gúti Zsuzsanna (VM)
Szavazati joggal rendelkező tagok: Kovács Lászlóné (VM), Paszkoszné Kulcsár Andrea (EMMI), Simonyi István (EMMI), Farkasné Egyed Zsuzsanna(Országos Köznevelési
Tanács),Bagi Márta Anna (Magyar Óvodapedagógiai Egyesület), dr. Kuti István (KÖRLÁNC Egyesület)
Tanácskozási és véleményezési jogkörrel rendelkező tagok: Dr. Hartl Éva PhD,Dr.Trencsényi László PhD (MPT),Dupákné Gecse Adél pedagógiai és közoktatási szakértő (Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet), Villányi Györgyné (tudományos munkatárs), Katóné Antal Yvette pedagógiai és közoktatási szakértő (Kaposvári Egyetem)
Titkárság (a Lebonyolító részéről delegált személyek): Radics Boglárka (MMgM); Kerékgyártó Judit (MMgM)

Az értékelés főbb szempontjai

Formai értékelés

 • A kötelező pályázati dokumentumokat a pályázó intézmény, feladat ellátási hely a kiírásban rögzített módon és formában csatolta.
 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített minden formai követelménynek, a kötelező aláírások szerepelnek a dokumentumokon.

Tartalmi értékelés

 • A környezeti neveléssel kapcsolatos és a pályázó szempontjából releváns területi prioritások felsorolása, megvalósításuk szintje.
 • A helyi óvodai nevelési dokumentumokban a zöld óvodai tartalmak megjelenítésének aránya (konkrét megfogalmazás, területnek megfelelő kiemelésekkel).
 • Az óvoda szempontjából a korábbiakban-a pályázat beadásának függvényében 3, 6, vagy 9-10 év távlatában-alkalmazott pedagógus-továbbképzések (akkreditált,nem akkreditált 4 külső és belső) száma és azok tartalmának felhasználási aránya.
 • Az óvodai élet folyamatában a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek megvalósításánakszintje.
 • Az eszköz-és felszerelés jegyzék tartalmi értékelése.
 • Partnerek, szervezetek együttműködési szintjének értékelése.
 • Energiatakarékossági helyi tevékenységek, azok értékelése.
 • Az óvodapedagógusok kapcsolódó tevékenységei a Zöld óvoda céljainak megvalósítása érdekében.
 • Az óvodai nevelőmunka belső folyamatának értékelése.
 • A betervezett, vállalt fejlesztési célok értékelése.
 • Az óvoda fenntartójának szándéknyilatkozata a programban való részvétel támogatásáról.
 • Az adatlapok, mellékletek pontos kitöltése, amennyiben az adott szempont az intézményre nem vonatkozik, kérjük, jelölje a „Nem releváns” kifejezéssel.

Az értékelés menete és a döntés

A szakértők a 2014. április 30-ig postára adott pályázatokról (első értékelési ütem) 2014. szeptember 1-jéig, a 2014. szeptember 5-ig postára adott pályázatokról (második értékelési ütem) 2014. november 20-ig döntenek. A 2014. szeptember 5. után postára adott küldemények automatikusan a következő naptári évre beadott Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda címpályázataként kerülnek nyilvántartásba.

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítás átvételét követő három munkanapon belül van lehetőség.

A közoktatási  szakértők  a pályázati  értékelő  szempontsor  alapján véleményezik a beérkezett pályázatokat és javaslatot tesznek az Értékelő Bizottság számára.
Az FM jogi, igazgatási és agrárszakképzési ügyekért felelős helyettes államtitkára, és az EMMI közoktatásért felelős helyettes államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum a döntést követő 10 napon belül levélben értesíti a pályázókat   a   döntés   eredményéről,    illetve   a   nyertes   pályázók   listáját   az   MMgM (www.mezogazdasagimuzeum.hu), a Zöld Óvoda Hálózat (www.zoldovoda.hu) honlapján és a Kormányzati portálon (mvw.kormany.hu), közzéteszi.

A "Zöld Óvoda" és „Örökös Zöld Óvoda" cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítik.