Zöld Óvoda mentorálás (DAR) - 2015. I. félév

2015 I. félévében 61 db óvodai intézményt mentoráltunk – az OFI útmutatásai alapján csak azon óvodákat helyezve a célcsoportba, ahol még nem szerezték meg a zöld óvodai minősítést. A mentorálást mi kezdeményeztük, valamennyi óvodavezetőt telefonon megkeresve, és időpontot egyeztetve pozitív fogadtatás esetén, illetve felmérve esélyeiket, készültségük mértékét, hogy hol tartanak a folyamatban. Szintén újra felvettük a kapcsolatot a korábban mentorált intézmények közül azokkal, amelyek nem nyújtottak be végül címpályázatot, hogy elálltak-e annak megszerzésétől, vagy mi volt az oka késlekedésüknek.

A mentorálás során tájékoztattuk az óvodákat a tervezett információs napról, illetve a májusban megtartandó térítésmentes akkreditált képzésünkről is. A mentorálást követően igény esetén megküldtük a kért segédanyagokat, illetve útmutatókat. Folyamatosan vezettük a mentorálási naplókat és jegyzőkönyveket, jelenléti íveket.

A KOKOSZ részéről Bihariné Krekó Ilona vett részt munkatársával helyszíni mentoráláson 2015. március 06-án, pénteken, megtekintve a dokumentációk tárolásának módját, és szakmai tanácskozást tartottunk az OFI jelenlévő képviselőivel közösen, kialakítandó a következő időszakra vonatkozó stratégiát. Az OFK és az OFI részéről 2015. március 06-án Könczey Réka és Halácsi Ágnes hajtott végre helyszíni ellenőrzést, 10.00-tól 14.00-ig; valamint konzultációt az eddigi tapasztalatokról, a helyi lehetőségekről és tervekről. A CSEMETE részéről részt vettek a megbeszélésen a projektben is nevesített Bojtos Ferenc és Tóth Gábor, valamint Iván Zsuzsanna CSEMETE társelnök, az ökoiskolák hálózatának regionális szintű összefogója, Darázs Endréné CSEMETE elnökségi tag, pedagógiai szakértő, Sára Endréné és Borbás Zoltánné pedagógusok és civil szervezeti képviselők, valamint Molnár Róbert és Krizsán Gábor CSEMETE munkatársak.

Egyesületünk részt vett az OFK és az OFI kezdeményezésére szervezett zöld óvodai road-show-n is, amely Kecskeméten került megtartásra, e körben országos programindítóként, 2015. június 05-én. A programindító eseménye a zöld óvodai hálózatfejlesztést bemutató sajtótájékoztató volt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott Természet Házában, ahol a megszólalók sorában az Egyesület képviseletében a partnerség, és a szektorközi együttműködések fontosságát igyekeztünk kihangsúlyozni.

A road-show második részében a kecskeméti Füvészkert nyújtotta a helyszínt a Corvin Óvoda Ifjúság Úti Óvodájának programjához, akik a többi óvoda csoportjait invitálták egy játékos és egyben szemléletformáló feladatokkal töltött délelőttre, miközben az Egyesület mentorálási lehetőséget biztosított a megjelent intézmények óvópedagógusainak, együttműködve az FM illetékes szakemberével.

 

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg