A cím előnyei

Miért jó a jelenlegi és a bejövő diákoknak, ha az intézmény ökoiskolává válik? Mi haszna van a cím elnyeréséből a szülőknek? Miért jó az itt dolgozóknak? Jár-e valamilyen haszonnal a település, a kerület, a helyi közösség számára?
Ezek azok a kérdések, amelyeket minden leendő ökoiskola és a címet már elnyert intézmény legelsőként feltesz (feltett) magában. Mert két dologban mindenki biztos: a cím nem jár anyagi elismeréssel, és villámgyorsan leköti az esetlegesen még meglévő szabad energiákat és erőforrásokat. De túl az anyagiasságon, érdemes kicsit gondosabban szemrevételezni az előnyök körét.

Ha alaposabban megvizsgáljuk, az Ökoiskola címmel járó előnyök három nagyobb téma köré csoportosíthatók.

1) ERKÖLCSI ELISMERÉS
Legelsősorban - még anélkül, hogy bármi pluszt tett volna azon kívül, amit amúgy is szokott az intézmény - tudni kell, hogy a cím egy államilag garantált minőségjelző, elnyerésének hozadéka legelsőként tehát az erkölcsi előny. Versenyelőnyt jelent a többi iskolával szemben, vonzerőt a szülők és a diákok(!) számára. Partnerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét adja, úgy a beiskolázáskor (Zöld Óvodák), mint a mindennapi működés során (pl. civil szervezetek). A fenntarthatóságra nevelés intézményen belüli és intézményen túli presztízsét növeli: segít újabb kollégákat, partnereket bevonni a munkába, mivel nagyobb érdeklődést eredményez a környezeti ügyek iránt, illetve iskolánk pozitív példa, iránytű lehet más iskolák számára is. Mindezeken keresztül pedig meghatározza az intézmény arculatát, jövőképét.

2) INNOVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS
A pénzügyi források hiánya legelsőként a hatékonyság növelését hozza magával. A környezeti feltételek komoly, mindenre kiterjedő felmérésével (önismeret), kritikus gondolkodással (mit kellene, mit lehet, mire vagyunk képesek) és ötletekkel (innovatív jelleg, kreativitás) nagyon sok olyan probléma is megoldható, elsimítható, amit első körben csak forintokból gondoltunk megvalósíthatónak. Ez a fajta megoldási módszer pedig már a tervezés fázisától előhívja a takarékosság kényszerét.
A környezettudatos szemlélet erősödése az intézményben egészen biztos, hogy a (munka)környezet feltételeinek javulásához vezet. Ha sikerül az ablakok szigetelését megoldani, környezetbarát takarítószerek használatára áttérni, egy kicsit az udvart parkosítani, nincs az a szerves létforma, akinek egészségét nem szolgálná jobban az így megvalósult néhány innováció.
Ha a tantestület, a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, az egyéb dolgozók és a diákok kihívásként élik meg a feladatot, az segít elszakadni a mindennapi rutintól, és nagyon komoly együttcselekvéssel is párosul. Az együttcselekvés viszont a felelősség megosztását, vagyis a felelősségtudat kiszélesedését is magával vonzza.

3) HÁLÓZATI TAGSÁG
Az együttcselekvés iskolán túl mutató módjait a hálózati tagság biztosítja: tagjai leszünk az ökoiskolák magyarországi közösségének, intézményünk részese lehet külföldi diákcseréknek, konferenciáknak, találkozóknak, tanáraink és diákjaink továbbképzéseken vehetnek részt, illetve a hálózati tudásmegosztás számos egyéb metódusát is kipróbálhatják. Az intézmény rendszeresen részesül módszertani segédanyagokban, hírlevelekben, dolgozóinak szakmai és emberi kapcsolatrendszere bővül. Partnereinkkel gyakorlati ötleteket oszthatunk meg, együttműködéseket alakíthatunk ki, a helyi érdekérvényesítésben nagyobb súllyal esik intézményünk latba. Végül, de nem utolsósorban: pályázatokon (EU, TIOP, TÁMOP, KEOP stb.) pluszpontokban részesülhetünk.


SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnoksegofi

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.”