Történetük

Feltöltés alatt!

A Zöld Óvoda címpályázat célja:

A Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)–a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján –fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő,azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.

Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele.
A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.