Zöld Óvoda képzések régiónként

AKKREDITÁLT KÉPZÉS ZÖLD ÓVODA KOORDINÁTOROKNAK

2016. augusztus 20. és 2016. szeptember 19. között egy képzést szervezünk statisztikai régiónként a pedagógusok számára.

A továbbképzés célja segítséget adni a leendő koordinátoroknak a következőkben:

 • a környezettudatos szemlélet terjesztése, elfogadtatása környezetükben;
 • a fenntarthatóság pedagógiája szempontjából fontos pedagógiai módszerek, megközelítésmódok használata (pl. tantárgyi integráció, projektmódszer);
 • az intézmény lehetőségeinek feltárása a helyi települési célok megvalósítása terén;
 • a fenntarthatóságot támogató szervezeti kultúra megteremtése;
 • az innovációs képesség erősítése az intézményben;
 • zöld óvodai munkatervkészítés;
 • Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység integrálása az intézmény Zöld Óvoda munkatervébe.

Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé.

A képzés időtartama: 30 órapedkepzes2

A továbbképzés tartalma négy csomópont köré szerveződik:

 • Az első rész a fenntarthatóság pedagógiájának, elméleti hátterének, legújabb eredményeinek bemutatása.
 • Ezt követi annak bemutatása, hogyan dokumentálhatja, tervezheti hatékonyan e téren kifejtett munkáját az adott intézmény a Zöld Óvoda munkaterv kialakításának segítségével.
 • A következő rész a munkaterv gyakorlati megvalósítása során hasznos óvodafejlesztési eszközöket ad a résztvevők kezébe.
 • Végül a záró részben a Natura 2000 területekkel kapcsolatban konkrét segítséget kapnak az intézmények zöld óvodai munkájuk fejlesztéséhez.

A tartalmi csomópontokat a résztvevők konkrét példán keresztül ismerik meg és saját intézményükre alkalmazzák. Mindez kiegészül a fenntarthatóság pedagógiájának eredményes fejlesztéséhez szükséges szabályozási környezet, a jogi és finanszírozási ismeretek bemutatásával.

A továbbképzés eredményes teljesítésének feltétele egy 5-10 oldalas záró dolgozat megírása, melyben a résztvevő egy, a saját intézményében megvalósított, az intézmény Zöld Óvoda munkatervéhez illeszkedő, a Natura 2000 területekkel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósított foglalkozást, vagy egyéb pedagógiai programot mutat be.

Az akkreditált továbbképzés tematikai vázlata (tematikus egységek és időtartamuk):

 1. Ismerkedés, csapatépítő játékok (2 óra),
 2. A fenntarthatóság pedagógiája - elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek (5 óra),
 3. Zöld Óvoda munkaterv készítése - intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér (6 óra),
 4. Zöld Óvoda munkaterv - megvalósítása - intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek (8 óra),
 5. A Natura 2000 Hálózat bemutatása (2 óra),
 6. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása a Zöld Óvoda tevékenységekbe (6 óra),
 7. A továbbképzés lezárása, értékelés (1 óra).

Amennyiben érdekelné a képzés, kérjük kapcsolódjon be intézményével a Zöld Óvoda projektbe!

Jelentkezés régiónként a 2016. II.  félévi képzésekre:

Régiónként várjuk a Zöld Óvoda cím elnyerésére és megtartására pályázó iskolák jelentkezését a mentori programunkba!

 

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, amelynek megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.