Pályázók köre és pályázati feltételek

Pályázók köre lehet: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül.

Pályázati feltételek

  • Amennyiben az intézmény több feladat-ellátási hellyel (tagintézmény, telephely) rendelkezik, csak azon feladat-ellátási helyeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot,
    amelyekben a pályázati feltételek adottak.
  • A   pályázónak   rendelkeznie   kell   nevelőmunkájában   az   elmúlt   három   évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a cím elnyerését követően is folyamatosan teljesíti a Zöld Óvoda Kritériumrendszer feltételeit. (1. sz. melléklet)
  • A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy az óvodai pedagógiai programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá, hogy a programokat az adott feladat-ellátási hely vonatkozásában valósítja meg.

Pályázati   feltételek   a   Zöld   Óvoda   Cím   elnyerésére   első   alkalommal   pályázó intézményeknek

Minden olyan feladat-ellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (1. sz. melléklet) foglalt tartalmak 60%-át a 3. számú melléklet kitöltése alapján.

Pályázati feltételek a Zöld Óvoda Cím elnyerésére második és harmadik alkalommal pályázó intézményeknek

Minden olyan feladat-ellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy nevelőmunkája során teljesíti a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben (1. sz. melléklet) foglalt tartalmak 80%-át, valamint igazolni tudja önértékelésében, hogy a legutoljára elnyert címet követő 3 év alatt a pedagógiai hozzáadott érték terén a fenntarthatóság pedagógiáját 80 %-ban megvalósította a 3/A és a IIA sz. számú melléklet alapján.

Pályázati feltételek az Örökös Zöld Óvoda Cím elnyerésére

Minden olyan feladat-ellátási hely pályázhat, amely már három alkalommal elnyerte a „Zöld Óvoda" címet, és a 7/B mellékletben igazolta a Zöld Óvodai Kritériumrendszerben foglaltak megvalósítását. Az Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséhez kérjük, hogy csatolják az intézmény (vagy Alapító Okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert „Zöld Óvoda" oklevelek másolatait.

TOVÁBB A CÍMPÁLYÁZAT KIÍRÁSÁHOZ>>