Pályázók köre és pályázati feltételek

A pályázók köre lehet: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 7§ (1) bekezdésének b) –h) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül. (általános iskola; gimnázium; szakközépiskola; szakiskola; alapfokú művészeti iskola; gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; kollégium)


Pályázati feltételek

  • A feladatellátási hellyel (helyekkel) rendelkező intézményeknek feladatellátási helyenként külön-külön kell pályázatot benyújtaniuk. Amennyiben az intézmény az alapító okiratában rögzített több feladatellátási hellyel rendelkezik, kizárólag azon intézményeire (székhely, tagintézmény) nyújthat be külön-külön pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
  • A Pályázati adatlap 4. munkalapján benyújtandó Önértékelési táblázat első szempontcsoportjában (A. Alapdokumentumok) felsorolt 3 alapdokumentum megléte feltétele a sikeres pályázatnak.
  • A Pályázó - a Cím elnyerését követően - folyamatosan teljesítse az Ökoiskola kritériumrendszer feltételeit.
  • A Pályázó pályázatában mutassa be, hogy Helyi tantervében valamint annak mellékleteiben központi szerepet foglal el a környezettudatosság, a környezeti- és egészségnevelés, továbbá hogy a programot mely feladatellátási hely vonatkozásában valósítja meg.
  • Pályázó vállalja, hogy a pályázatában bemutatott szempontok (az önértékelés) alapján minden tanévben Ökoiskolai munkatervet készít, amely az intézmény éves munkatervének szerves részeként meghatározza a tanév ökoiskolai feladatait, kijelöli a felelős személyeket, megállapítja a határidőket, valamint elősegíti a feladatok maradéktalan végrehajtását.

További pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére - első alkalommal pályázók részére

  • Minden olyan intézmény, feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelő-oktató munkája során minden szempontcsoport esetében eléri az először pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és az önértékelésére adott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot (ld. Pályázati adatlap 5.,  Pontozási segédlet c. munkalapja).

További pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére – újrapályázók részére

  • Minden olyan intézmény, feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelő-oktató munkája során minden szempontcsoport esetében teljesíti az újrapályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és az önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 80 pontot (ld. Pályázati adatlap 5., Pontozási segédlet c. munkalapja), valamint az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját.

Feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez

  • Minden olyan intézmény, feladatellátási hely jogosult az Örökös Ökoiskola címre pályázni, amely egymást követő két alkalommal (megszakítások nélkül) elnyerte az Ökoiskola címet, vagy az elmúlt hét év során legfeljebb egy naptári év megszakítással kétszer elnyerte az Ökoiskola címet. Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére pályázó intézmények, feladatellátási helyek a pályázatához mellékelni szükséges az intézmény (vagy alapító okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert Ökoiskola oklevelek másolatait.

TOVÁBB A CÍMPÁLYÁZAT KIÍRÁSÁHOZ>>


SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnoksegofi

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.