Az elbírálás szempontjai

A pályázat elbírálása
A pályázatokat az EMMI és az FM által közösen kijelölt, 5 fős Értékelő Bizottság bírálja elszakértők bevonásával.

Az Értékelő Bizottságtagjai:
Elnök: Simonyi István (EMMI)
Szavazati joggal rendelkező tagok: Dr. Dobszay Ambrus (OFI), Dr. Gerőcs Valéria (VM), Dr. Havas Péter (KÖRLÁNC Egyesület) és Dr. Victor András (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület).
Titkárság: Halácsy Ágnes, Vadonné Dobos Éva.

Az értékelés főbb szempontjai

Formai értékelés vizsgálja, hogy

 • A kötelező pályázati dokumentumokat a pályázó intézmény a kiírásban rögzített módon és formában csatolta.
 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített további formai követelményeknek:
  • a 6. sz. munkalapon található (Intézmény bemutatása) anyag eléri a minimális karakterszámot,
  • a kötelező aláírások szerepelnek a dokumentumokon,
  • az önértékelési táblázat celláit a pályázati kiírás alapján töltötték ki.

Tartalmi értékelés vizsgálja, hogy

 • Az önértékelési táblázat alapján a pályázó iskola eléri-e a minimum pontszámot a pályázati kiírásban meghatározott módon, minden kritériumcsoport esetében (ld. Pályázati adatlap- Pontozási segédlet).
 • Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumok dokumentálására megjelölt dokumentumok esetében a beazonosíthatóság és a relevancia.
 • Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumokkal kapcsolatban megjelölt felelős kapcsolattartó esetében szintén a beazonosíthatóság és a relevancia.
 • Az önértékelési táblázatban a tervezett feladatok esetében megjelölt határidő a pályázati kiírásban rögzített megadott időtartamon belüli-e és reális-e.
 • A pályázatot írásbeli nyilatkozatával támogatja a Munkavállalók közössége, a Pályázó Közalkalmazotti Tanácsa.
 • A Pályázó ökoiskolai munkája illeszkedik a település fenntarthatósági központú településfejlesztési koncepciójához (nem kötelező feltétel).
 • A fenntartó írásban nyilatkozott-e, hogy támogatja az intézmény ökoiskolai céljainak elérésben (a nyilatkozat nem kötelező feltétel, de megléte előny az Ökoiskolává válás folyamatában).
 • A Pályázó munkáját külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók, nemzeti park igazgatóságok stb.) is támogatják. Amennyiben az intézmény rendelkezik a fent említett kapcsolatokkal, az erre vonatkozó három évnél nem régebbi, írásbeli nyilatkozatokat csatolni szükséges.
 • A Pályázó a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában törekszik arra, hogy biztosítsa a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda, általános iskola, középiskola).

Az értékelés menete és a döntés

A szakértők a 2014. április 25-ig postára adott pályázatokról (első értékelési ütem) 2014. szeptember 1-jéig, a 2014. szeptember 5-ig postára adott pályázatokról (második értékelési ütem) 2014. október 30-ig döntenek. A 2014. szeptember 5. után postára adott küldemények automatikusan a következő naptári évre beadott Ökoiskola cím pályázataként kerülnek nyilvántartásba.

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítás átvételét követő öt munkanapon belül van lehetőség.

Az EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján hoz döntést.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a döntést követően elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről. A nyertes pályázók listája a lebonyolító szervezet Ökoiskola Hálózat honlapján (www.ofi.hu/okoiskola) közzéteszi. Az Ökoiskola cím, valamint az ezzel járó oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítik.


SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnoksegofi

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.