Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 6 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

„Újbuda Környezettudatos Óvodája" 2015

  • 2014. szeptember 16.
  • Ressinka Agnes

Az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” címmel az önkormányzat azon óvodák tevékenységét díjazza, melyekben a környezeti nevelés, a fenntarthatóság, a környezettudatos gondolkodásmód az óvoda életében, pedagógiai-nevelési tevékenységében fokozottan érvényesülnek, és az óvodában megvalósított programokban ezek a szempontok kiemelten kifejezésre jutnak. A cím és a vele járó pénzügyi támogatás évente egy alkalommal kerül odaítélésre az előre meghatározott kritériumokat teljesítő óvodák számára, melyek közül a díjat egy intézmény több egymás utáni évben is elnyerhet, ezzel az intézmény egyenletes, jó teljesítményét kívánják elismerni.

Az „Újbuda Környezettudatos Óvodája 2015” felhívásra minden önkormányzati fenntartású óvoda jelentkezhet az alábbiakban megadott időpontig és formában.

A program időtartama: 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.

Eredményhirdetés: 2015 szeptemberében.

A felhívásra jelentkező minden intézmény a kitűzött feladatok, programok sikeres megvalósítására 100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati finanszírozást kap. A támogatásokból csak és kizárólag óvodai környezeti neveléssel összefüggő fejlesztések, tevékenységek költségei, illetve eszközbeszerzések fedezhetők (anyagköltségek, bérleti díjak, szakvezetések, belépők, kölcsönzési díjak, sokszorosítási költségek (nem nyomda), nevezési díjak, környezetvédelmi témájú könyvek és játékok, kerti eszközök, növények és vetőmagok, madáretető, madáritató, madárodú vásárlása). A támogatási összeggel 2015. augusztus 31-ig - a számlák másolatának benyújtásával - el kell számolni.

A pénzügyi támogatáson túl a jelentkező intézmények a sikeres részvétel céljából egy előre meghatározott, pedagógiai és szakmai szempontokat figyelembe vevő folyamatos képzést kapnak az Újbudai Pedagógiai Intézet, az Önkormányzat Humánszolgálati Igazgatósága és Környezetvédelmi Osztálya, valamint a Duna-Ipoly- Nemzeti Park Igazgatóságának közreműködésével. A képzés elméleti előadásokból, gyakorlati bemutatásokból és terepi programokból áll.

A program a Kerületi Környezetvédelmi Alap és külső szponzorok támogatásával valósul meg.

Kapcsolattartás a jelentkezőkkel telefonon és elektronikus úton történik.

Folyamatos tájékoztatás: Környezetvédelmi Osztály, dr. Berezvai Zoltán tel.: 372-3449

Az érdeklődők részére megbeszélést, szóbeli tájékoztatást és konzultációt az Önkormányzat épületében (1113 Bp., Bocskai út 39-41. I. emelet 114.) tartunk 2014. szeptember 17. szerda 15.00 órától.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, a kitöltött és aláírt kérdőív 2014. szeptember 30. 16.30 óráig a berezvai.zoltan@ujbuda.hu címre történő beküldésével lehet.

A program során megvalósított feladatokat, valamint az óvoda környezettudatos működését pontozással értékeljük. A feladat fontosságán, ötletességén, időszerűségén kívül a ténylegesen részt vettek száma és az elért eredmények hosszabbtávú fenntarthatósága is döntő szempont. Fontosnak tartjuk, hogy a felvázolt feladatok megvalósításában minél több óvodás, szülő és külső vendég vegyen részt.

Az intézmények összehasonlíthatóságát minden esetben azzal biztosítjuk, hogy a részvétel nagyságát az óvoda gyereklétszámához viszonyított arányszám alapján határozzuk meg, így egy kis létszámú óvoda is eredményesen vehet részt a programon.

A végrehajtott és beküldött programok értékelését bíráló bizottság végzi. A végeredményt a bíráló bizottság által adott pontok összege adja. A cím odaítéléséhez minimum 350 pontot kell az óvodának elérnie. Ha ezt a minimális pontszámot egyetlen óvoda sem éri el, akkor abban az évben a cím nem kerül kiadásra. Ha az adott évben több óvoda eléri ezt a pontszámot, akkor mindegyikük megkapja a címet és a vele járó önkormányzati támogatást.

A pontozás és az értékelés szempontjait jelen felhívás melléklete tartalmazza.

A programra történő jelentkezés önkéntes.Forrás: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata