A hulladékkoncesszióval csendben kimúlt néhány szemétdíjkedvezmény is

  • 2024. január 19.
  • kovacseszter

Van, aki csak most szembesül vele, hogy oda a korábbi kedvező szemétdíja, ott, ahol a szolgáltató vagy az önkormányzat a tavaly bevezetett hulladékkoncesszióval párhuzamosan kivezette a korábbi szemétdíjkedvezményt. Ha sokallja a díjat, váltson kisebb kukára – javasolják az érintetteknek.

Számos kérdést felvetett a hulladékkoncesszió tavaly nyári életbe lépése. Eleinte az is kérdéses volt, el fogják-e vinni a hulladékot úgy, hogy nem is rendelkezett erre vonatkozó engedéllyel a koncessziót elnyerő Mol Nyrt. hulladékos leányvállalata, a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. A vállalkozásoknak jóval magasabb lesz minden, hulladékkal kapcsolatos kiadásuk, de kérdések merültek fel az uniós joggal és a rendszer hatékonyságával, sőt a vállalt hulladékgazdálkodási célok teljesítésével kapcsolatban is. Nem is beszélve a január elsejével egyelőre még csak korlátozott területen és fokozatosan beinduló biohulladék-gyűjtésről, az ugyancsak idén év elején, de egyelőre csak papíron elindult italospalack-visszaváltásról, vagy éppen a roncsautók leadásával kapcsolatos problémákról.

Egyvalamit azonban mindig is hangoztatott a Mohu: a háztartásoknak nem kell többet fizetniük, mint a korábban meghatározott díj. Csakhogy többen is azzal szembesültek: a koncesszió bevezetésével eltűnt a korábban megszokott hulladékelszállítási kedvezményük. A HVG egyik fővárosi olvasója például arról írt, hogy a januárban kézhez kapott számláján a korábbi hulladékszállítási díj dupláját találta (1500 forint helyett 3000 forintot), pedig – mint kétfős háztartás – 50 százalékos kedvezményre lett volna jogosult. Mint írta, az FKF Zrt. ügyfélszolgálatán arról tájékoztatták, hogy „az év elejétől kivezetésre került a kedvezmény”, és azt javasolták, hogy ha problémát okoz a magasabb díj, akkor váltson kisebb kukára vagy forduljon segítségért a Hálózat Alapítványhoz.

A HVG cikkének megjelenése után röviddel másik fővárosi olvasó is jelentkezett, aki arról számolt be, hogy az októberi (már a Mohu által kiállított) számláján még a régi összeg szerepelt, és a változáskor ő is kukaűrméret-váltásra és alapítványi segítségre vonatkozó ötleteket kapott.

A hvg.hu megkeresésére a Budapest Közművek – FKF Zrt. kommunikációs osztálya is hasonló javaslatokat tett: érdemes tájékozódni a különböző űrméretű kukák díjairól (az FKF honlapján), és kisebb edényt igényelni, ha szükséges, illetve ők is a Hálózat Alapítványt javasolták, amely a szociálisan rászoruló fővárosiaknak nyújt segítséget különböző rezsiszámláik rendezéséhez. Az alapítvány egyébként havonta 500 forinttal támogatja konkrétan a szemétszállítást, és a legutolsó elérhető Közhasznúsági jelentésük alapján 2022-ben összesen 8578 rászorulónak nyújtottak 32,2 millió forint értékben különböző rezsitámogatást a hulladékszállítási díjtól kezdve a távhődíjon keresztül a vízdíjig.

A korábbi kedvezmények a hulladékkoncesszió bevezetésével szűntek meg, mivel – mint az FKF Zrt. írta – „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj az ország egész területén egységes elvek mentén, jogszabályban rögzített mértéken kerül a továbbiakban kiszámlázásra”.

Emlékeztettek ugyanakkor, hogy

a lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj több mint tíz éve változatlan forint összeg (szemben az elmúlt évtized jelentős összesített inflációs értékével), az évtized elején bevezetett rezsicsökkentés részeként megszabott hatósági díjak körébe tartozik.

Persze kérdéses, hogy a kedvezmény kivezetése vajon hány embert érint, és mekkora bevételmegtakarítással jár, de a társaság jelezte, hogy korábban az NHKV Zrt. számlázott az ügyfelek felé, a hulladékkoncesszió tavaly július 1-ji indulása óta a pedig Mohu végzi ugyanezt, vagyis a kedvezményes ügyfelekről nekik nincs információjuk. A lépés megtakarítást sem jelentett, legalábbis a számukra, hiszen a hulladékszállítási bevételt is a jelzett cégektől kapták/kapják, az elszállított hulladék súlya alapján.

Az FKF Zrt. által is idézett tavaly módosított hulladéktörvény értelmében a korábbi – önkormányzatok által biztosított – kedvezmények megmaradhatnak, és ekkor továbbra is a kedvezményes díjat fizetik az ügyfelek, de a kedvezményt biztosító önkormányzatnak ki kell pótolnia azt a Mohu felé. A 2012. évi CLXXXVI. törvény azt is kimondja ugyanakkor, hogy „A települési önkormányzat átvállalás esetében

a korábbi díjkedvezmény, illetve díjkompenzáció mértékétől eltérhet, többet és kevesebbet egyaránt átvállalhat az ingatlanhasználó által fizetendő díjból.

A HVG szerint úgy tűnik, vannak olyan önkormányzatok, ahol inkább kevesebbet vállalnak át, a fővároson kívül is. Például a Bama.hu egyik olvasója is hasonlóra panaszkodott tavaly októberben, és kísértetiesen hasonló javaslatot is kapott: cserélje kisebbre a kukáját, ha sokallja a díjat.

Forrás: greenfo.hu