Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 6 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Erdei iskolai programok támogatása

  • 2014. január 30.
  • névtelen (nem ellenőrzött)

A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:
- lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy
- minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.
- részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására, és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.
- megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

Támogathatók köre:
Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, legalább egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel.

További feltétel:
Az iskola az erdei iskola programját csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatónál valósíthatja meg, illetve veheti igénybe, ahonnan szintén egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be!

A támogatás futamideje:
Támogatást a 2014. március 31. és 2014. május 30. közötti időszakra (kivéve tavaszi szünet) tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni.

A támogatás összege:
A rendelkezésre álló keretösszeg: 30. 956. 716 Ft

A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program) gyermekenkénti 60%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 5.400,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 9.000,- Ft-os hozzájárulását.

A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például utazási költségre, eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A nevelési intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás módja: Utófinanszírozás

Támogatási kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet a jelentkezési űrlap és a pénzügyi táblázat kitöltési útmutatójában foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy eredeti és 2 másolati példányban, kizárólagosan postán (ajánlott küldeményként) kell feladni a következő címre: Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ), 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 78/A.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2014. január 06-tól 2014. február 07-ig folyamatos

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2014. február 07., mely időpont alatt a postára adás dátumát kell érteni.

A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azon intézmények, amelyek – többek között - hátrányos településen működnek, sajátos nevelési igényű gyerekeket foglalkoztatnak, a Natura 2000 anyagot beépítik a későbbi tananyagukba. A hátrányos helyzetű települések listája megtalálható a www.kokosz.hu oldalon.

Várhatóan - a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében- még 2 db felhívás kerül meghirdetésre, melynek során a támogatási összeg felhasználásának TERVEZETT időintervallumai a következők:

    * 2014. szeptember 8. és 2015. június 5.
    * 2015. szeptember 7. és 2015. október 30.

A támogatási kérelem, továbbá a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljes dokumentációja a http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=984 linken érhető el, illetve tölthető le.

További információk:
A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken: E-mail: mzmadar6@gmail.com Tel. szám: 20/226-2828

Forrás: Magyarországi Ökoiskolák Hálózata