Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 7 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy régió – egy közszolgáltató

  • 2017. június 21.
  • CsViki

Egy régió – egy szolgáltató, ez az alapelve az áprilistól fokozatosan bevezetésre kerülő regionális hulladékbegyűjtési rendszernek. Az NHKV Zrt. célja, hogy országszerte egységes és arányos hulladékszállítási szolgáltatás alakuljon ki, és év végére lehetőleg mindenhol bevezetésre kerüljön a szelektív hulladékgyűjtés. A rendszer bevezetésének következményeként ugyanakkor csökken a szolgáltatók száma, és kérdés, mi lesz a sorsa ezeknek a cégeknek – írja a Pesti Srácok.

Mint arról korábbi posztukban beszámoltak, 2017 áprilisától egy egységes és arányos közszolgáltatási rendszer kialakításának érdekében fokozatosan bevezetésre kerül a regionális hulladékgyűjtő rendszer. Az elképzeléstől azt várják, hogy több területen is megoldás biztosít azokra a hiányosságokra, amelyek megoldása nélkül nem teljesülhetnének az Európai Unió 2020-as határidejű elvárásai.

 

Emlékezetes, az NHKV egy korábbi cikkükben megerősítette, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként a közszolgáltató által begyűjtött és szállított hulladékok megközelítőleg 50 százaléka kerül jelenleg korszerű előkezelő telepekre. Az uniós elvárás csomagolási hulladék tekintetében a papír esetén 60 százalék, a műanyag esetén 22,5, az üveg esetén 60, a fémhulladék esetén 50, a fahulladék esetén 15 százalék.

 

Azonos szolgáltatásért eltérő díjazás

Az egyik ilyen megoldandó probléma, amelyre a regionális rendszer megoldást nyújthat az, hogy az ország minden pontján megvalósuljon végre a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása, begyűjtése és válogatása. A tervek szerint ez akár az év végéig meg is valósulhat. További problémát jelentett, hogy jelenleg nettó évi 5 és 30 ezer forint között mozog a közszolgáltatási díj, azonos szolgáltatási tartalom mellett. A régiók kialakításánál ezen kívül azt is figyelembe kellett venni, hogy a hulladékbefogadó vagy hulladékkezelő cégek egy része feldolgozó-kapacitásának csak egy töredékét tudta kihasználni, magyarul kevés szemét érkezett hozzájuk feldolgozásra.

 

Egy régió – egy közszolgáltató

A folyamat másik, magától értetődő eleme, hogy fokozatosan csökken az állami vagy önkormányzati tulajdonban álló közszolgáltatók száma, így országszerte egy egységes műszaki tartalommal bíró, hatékonyabb közszolgáltatási rendszer jöhet létre. Mint az egy júniusi konferencián elhangzott, 2010-ben még 170 közszolgáltató volt a hulladékgazdálkodási rendszerben, amely 2016-ra 114-re apadt, a cél ugyanakkor hogy 19 regionális közszolgáltató maradjon. Az NHKV Zrt. adatai szerint ugyanakkor egyelőre még nem érvényesül maradéktalanul az egy régió – egy szolgáltató elve.

 

 

egy régió - egy közszolgáltató

 

 

Kilenc közszolgáltató nem kapott engedélyt

A portál az NHKV Zrt.-től arról érdeklődött, minek tudható be a döntés, hogy 2017. áprilisában 19 közszolgáltatónak adta meg a megfelelési véleményt, míg kilencnek nem. Szakmai hibák, hiányosságok merültek fel a kikerülő közszolgáltatók esetében, vagy a döntés abba a folyamatba illeszthető be, amely a regionális átszervezésekkel összefüggésben egy régióhoz egy szolgáltatót rendel. Az NHKV válaszában elmondta, a hulladéktörvény értelmében 2016. szeptember 30-ig a 2016. április elsején működő közszolgáltatók megfelelőségi vélemény kiadására irányuló vizsgálata lezajlott, így 2016. október elsejéig 108 közszolgáltató szerezte be a megfelelőségi véleményt. 2016. december 31-én 109 közszolgáltató rendelkezett megfelelőségi véleménnyel. Hozzátették, a megfelelőségi vélemény kiadásához kapcsolódóan az NHKV Zrt. megvizsgálta, hogy a közszolgáltató tevékenysége alkalmas-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglalt célok elérésére és a követelmények teljesítésére.

 

Az NHKV Zrt. 2017. március 31-ig a Korm. rendeletben leírtak szerint megvizsgálta a kiadott megfelelőségi vélemények feltételeinek közszolgáltató általi teljesítését, a vizsgálat során azon esetekben, ahol a feltételek nem teljesültek, a megfelelőségi vélemények visszavonására került sor. Jelenleg 19 közszolgáltató rendelkezik megfelelőségi véleménnyel, a közszolgáltatók adatai a Korm. rendelet szerint előírt nyilvántartásban elérhetőek.

 

A döntésekkel kapcsolatban arról is érdeklődtek, mennyiben szigorodtak, illetve szigorodtak –e a megfelelési véleményezés kritériumai. Az NHKV Zrt. válaszában elmondta, jelenleg az OHKT felülvizsgálata és a tervezet véleményezése folyamatban van. A tervezet figyelembe veszi a közelmúltban történt kapcsolódó jogszabályi változásokat (a Hulladéktörvény és kapcsolódó rendeletei), valamint támogatja az EU által előírt, hulladékgazdálkodással kapcsolatos elvárások, irányelvek határidőben történő teljesítését. Az OHKT tervezete a kormany.hu oldalon megtekinthető.

 

Csak új közszolgáltatók pályázhatnak?

Arra a kérdésükre, mi lesz a kiszoruló közszolgáltatókkal, lesz–e lehetőségük ismételten pályázni, az NHKV úgy válaszolt, a vonatkozó kormányrendelet szerint amely gazdálkodó szervezet a rendelet hatálybalépését követően kezdi meg közszolgáltatási tevékenységét, egyedi adatszolgáltatást köteles benyújtani az NHKV Zrt. részére, mely alapján a megfelelőségi vélemény kiadásának feltételeire vonatkozó vizsgálat elvégezhető.

 

Régiós közszolgáltatás kontra szelektív hulladékgyűjtés

Arra is kiváncsiak voltak, az NHKV Zrt. véleménye szerint mikor lesznek látható eredményei a régiós rendszernek a szelektív hulladékgyűjtésben. Az állami cég szerint a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében már jelenleg is érzékelhető a hatás, a szelektív hulladék gyűjtése egyre szélesebb körben biztosított házhoz menő rendszerben. A további fejlesztések és a szemléletformálás is a szelektív hulladékgyűjtési rendszer optimalizálását célozzák.

 

Forrás: dontwasteit.hu