Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az európai közvélemény középpontba helyezi a környezetvédelem ügyét

  • 2008. március 14.
  • humusz
Az Eurobarometer ma közzétett felmérése szerint az európai polgárok több mint kétharmada gondolja úgy, hogy a környezettel kapcsolatos politikai döntéseknek Európai Uniós szinten kellene megszületniük. A jelentés arra is rámutat, hogy a polgárok egyre inkább tudatában vannak a környezet mindennapi életükben betöltött fontos szerepének. Több mint 95%-uk gondolja úgy, hogy a környezet védelme fontos ügy. Körülbelül 80%-uk továbbá úgy véli, életminõségükre is hatással van és védelmében õk is szerepet játszanak. Az európai polgárok környezettel kapcsolatos aggodalmainak listáján az elsõ helyet az éghajlatváltozás problematikája vívta ki, amelyet a környezetszennyezés és az ember által elõidézett katasztrófák követnek.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos kifejtette, hogy: „A legtöbb európai polgár azt a nézetet vallja, hogy az Európai Uniónak többet kellene tennie a környezetért, és hogy a környezettel kapcsolatos politikai döntéseknek ideális esetben uniós szinten kellene megszületniük. A polgárok túlnyomó többsége szükségesnek érzi a környezettel kapcsolatos harmonizált európai jogszabályi rendelkezések meglétét, továbbá meg van győződve arról, hogy az Európai Uniónak kötelessége segíteni a harmadik országokat környezetvédelmi normáik javításában.”

Európa aggódik a géntechnológiával módosított szervezetek miatt

Az Eurabarometer felmérés ugyan azt mutatja, hogy az európai közvélemény számára az éghajlatváltozás, a víz- és levegőszennyezés, az ember által előidézett katasztrófák, illetve a mindennapi termékekben használt vegyi anyagok az öt legaggasztóbb környezetvédelmi kérdés, de többségük számára legalább ennyire vészterhes probléma a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) mezőgazdasági alkalmazása. Az európai polgárok mintegy 58%-át nyugtalanítja, ugyanakkor 21%-uk támogatja a GMO-k használatát.

Európa szívesen vásárol zöld termékeket

Az Unió lakossága figyelemre méltó hajlandóságot mutat a környezetbarát termékek vásárlása tekintetében. Háromnegyedük vallja, hogy akkor is kész ilyen termékeket vásárolni, ha az esetleg drágább. Azonban csupán átlagosan 17%-uk vásárolt környezetbarát terméket az elmúlt hónapban. E szerint a lakosság közel 60%-a hajlandó lenne áttérni a zöld termékek fogyasztására, de ezt még nem tette meg. Az uniós polgárok többsége (52%) állítja, hogy címkéjük alapján képes lenne felismerni a valódi környezetbarát termékeket.

A környezetvédelem nem hátráltatja a gazdasági teljesítményt

Arra kérdésre, hogy a környezetvédelem a kedvező gazdasági teljesítmény akadálya vagy esetleg innovációra sarkalló tényezője-e, az európai lakosság közel kétharmada (63%) felelte, hogy környezet védelme inkább az innováció ösztönzője, mint a gazdasági teljesítmény akadálya (16%). Gyakorlatilag ugyanennyi polgár (64%) véli úgy, hogy a környezet védelme lényegesebb, mint a gazdasági versenyképesség, 18%-uk azonban a versenyképességnek ad prioritást.

Az uniós lakosság több mint kétharmada arról is meg van győződve, hogy az egyes országok fejlődését társadalmi, környezeti és gazdasági mutatók alapján kell meghatározni, míg kisebb százalékuk (15%) gondolja úgy, hogy a fejlődés mérésének pénzügyi és gazdasági mutatókon kellene alapulnia.

Globális problémák, globális válaszok

Az európai polgárok közel kétharmada szeretné, ha a környezettel kapcsolatos politikai döntések nem nemzeti szinten, hanem közösen, Európai Uniós szinten születnének meg. A megkérdezettek nagy része azt is kijelentette, hogy szükségesek a környezettel kapcsolatos harmonizált európai jogszabályi rendelkezések (82%), az Európai Unió segítse a harmadik országokat környezetvédelmi normáik javításában (80%), illetve hogy az Európai Uniónak több pénzügyi eszközt kellene elkülönítenie környezetvédelmi célra.

Az uniós lakosság közel 78%-a hasznosnak véli a természeti katasztrófákat kezelő európai polgári védelmi erők létrehozását országukban.

További információk:
Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment (Az európai polgárok környezettel kapcsolatos álláspontja)

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Az egyes tagállamok adatlapjai:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
A Eurobarometer jelentése Stavros Dimas biztos úr honlapjáról tölthető le:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Az Európai Bizottság környezetvédelmi weboldala:

http://ec.europa.eu/environment/