Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Újra a mechanikai-biológiai kezelésről

Év: 
2004
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Alexa László

Elõzõ számunkban kritikai észrevételeket tettünk a Hajdúböszörményben tervezett technológiáról, vagyis fõleg annak ottani alkalmazásáról. A technológia jól ismert szakembere, Alexa László válaszol most cikkünkre, majd viszontválasszal élünk. Alexa László egy szakcikket is küldött a KukaBúvárnak, melyet köszönettel vettünk, ezt a www.kukabuvar.hu-n lehet majd olvasni. Nyitottak vagyunk a felkínált szakmai beszélgetésre, reméljük, erre a közeljövõben sort keríthetünk.

Tisztelt Urak, kedves Kollégák!

Nagy örömömre szolgált, amikor megláttam, hogy a KukaBúvár címû lapjukban 2 cikk is megjelent a kommunális hulladékok úgynevezett „mechanikai-biológiai kezelésrõl” (MBT), de örömöm csak eddig tartott, hiszen a cikkek elolvasása után döbbenettel tapasztaltam azt, hogy sajnos a cikkek írói nem rendelkeztek elegendõ információval a témában.

Ami talán ennél is nagyobb gond, hogy többször is szerepel a Profikomp Kft. neve, többnyire nem túl pozitív környezetben („amely tényezõkrõl a Profikomp mélyen hallgat”), annak ellenére, hogy cégünket a Hajdúböszörményi projekttel kapcsolatban még soha senki NEM KERESTE, ebben a projektben mi – legalábbis tudtommal – nem veszünk részt. Amennyiben valaki a cégünk nevét felhasználta bármilyen anyagban, akkor kénytelenek leszünk a jogi út lehetõségét is megvizsgálni.

De visszatérve a szakmai dolgokra: Jómagam 13 éve dolgozom azon, hogy Magyarországon a szakszerû komposztálás és a minõségi komposzt elõállítás elterjedjen. Akkor még egyetemistaként Ausztriában ismerkedve a szelektív biohulladék gyûjtéssel és a komposztálással, majd hazatérésem után nemcsak diplomámat és PhD. értekezésemet írtam a komposztálás témakörében, hanem számtalan cikket, kiadványt és könyvet készítettem kollégáimmal, több komposztmesteri tanfolyamot szerveztünk a gödöllõi egyetemen, ahol jelenleg meghívott oktatóként akkreditált Komposztálás címû tárgy felelõs elõadója vagyok. 1997-ben az akkori nevén GATE Zöld klubbal közösen beindítottuk a szelektív biohulladék gyûjtés és a decentralizált komposztálási rendszer kísérletét. 1999-ben megalakult a Magyar Minõségi Komposzt Társaság nevû szakmai szervezet, amelynek alapítója és egyik vezetõje vagyok azóta is. Ezen túlmenõen az Európai Unió „European Compost Network” nevû szervezetének is elnökségi tagja vagyok.

Mindezeket nem szerénytelenségbõl írtam, csak jelezni szerettem volna, hogy a szakmaiság igen fontos szerepet játszik nálunk és ez vonatkozik az általam vezetett Profikomp Kft.-re is, amely valóban a GORE komposztálási rendszer kizárólagos forgalmazója, számtalan jól mûködõ hazai referenciával. Valóban részt vettünk a Vertikál Rt.-vel és a Miskolci egyetemmel közösen egy K+F projektben, amelynek célja a szárazstabilizálás vizsgálata volt. Tehát részigazságok vannak a cikkben, de sajnos csak azok.

Nézzük a tényeket: a szelektív hulladékgyûjtés utáni maradék vegyes kommunális hulladékok mechanikai-biológiai kezelését azért kezdték el elsõsorban Németországban, mert egyrészrõl kiderült, hogy a maradék hulladékban a biohulladékok szinte teljes lefedésû szelektív gyûjtése ellenére is 16-19% biológiailag bontható szerves hulladék marad, amellyel valamit kezdeni kell, másrészt a hulladékok lerakása a legkörnyezetszennyezõbb és ha az externális költségeket is figyelembe vesszük hosszútávon a legdrágább megoldás is. (Megjegyzés: Ez utóbbi, a szakemberek számára triviális tény sem derül ki a cikkekbõl, pedig a fejlettebb országokban már egyáltalán nem lehet lerakót építeni).

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a mechanikai-biológiai kezelés NEM ELLENÉRDEKELT A KOMPOSZTÁLÁSSAL, egy „normális” hulladékgazdálkodási rendszerben csak SZELEKTíV GYÛJTÉS ÉS KOMPOSZTÁLÁS UTÁN képzelhetõ el.

A mechanikai-biológiai kezelés célja a maradék hulladék mennyiségének jelentõs csökkentése, biológiai stabilizálása (a késõbbi környezeti hatások minimalizálása céljából), és amennyiben van rá kapacitás és igény, szabványoknak megfelelõ másodlagos (alternatív) tûzelõanyag elõállítása, ezeknél a rendszereknél ugyanis nem a vegyes hulladék kerül kezeletlenül elégetésre, mint pl. jelenleg Budapesten.

Természetesen tudom, hogy a cikkek íróit messzemenõkig a jószándék vezette, és sajnos feltételezem, hogy az információhiány nemcsak Önöknél, hanem a projekten dolgozóknál is jelentkezik. A cikkekben szereplõ észrevételek, következetések ebbõl az információhiányból erednek, ezért ezúton szeretném Önöknek felajánlani egy személyes találkozó, konzultáció lehetõségét, amelyen nagyon szívesen tájékoztatom Önöket a mechanikai-biológiai kezelés valódi céljairól.

Természetesen szívesen megteszem ezt a hajdúböszörményi kollégáknak is (ha még nem késõ), hiszen nagyon szomorú lenne, ha ez a korszerû hulladékkezelési megoldás valóban a komposztálás rovására menne. Szívesen vállalom továbbá egy szakcikk megírását is az Önök újságjában e témában, amennyiben igénylik.

Válaszukat várva, maradok baráti üdvözlettel,

Alexa László
ügyvezetõ igazgató; Profikomp Kft.