Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hírek

Év: 
2000
Szám: 
Tél

Bezárnák, ha hagynák

Taksony önkormányzata a lakosság érdekében kéri a határában található kommunálishulladék-lerakó azonnali bezárását. Kifogásolják, hogy a szomszédos Szigetszentmiklós város tulajdonában lévõ szeméttelepen a hatóságok egy éven belül már négyszer találtak veszélyes hulladékot. A taksonyi képviselõk szerint az ügyben eljáró környezetvédelmi hatóság is hibáztatható. A felügyelõségre nézve is terhelõ adatokat tartalmazó dokumentumot átadták a Pest Megyei Fõügyészségnek.

Engedély nélkül

A Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület feljelentést tett a Naplás-bányák területén folyó engedély nélküli ipari hulladéklerakás miatt. A védett Naplás-tó melletti 72 hektáros terület rendbetételének elmaradása miatt a Fõvárosi Fõügyészség is pert indított.

Csúszás Garén

November végén ismét megindult Garéról a veszélyes klórbenzol-hulladék kiszállítása külföldi égetõkbe. Az osztrák és német hatóságok megadták az engedélyt az ottani megsemmisítés folytatásához. A Garéban lerakott mintegy 16 ezer tonna veszélyes hulladék mintegy felét szállították eddig el. Legalább fél évet csúszik a kármentesítési program, a Környezetvédelmi Minisztérium várhatóan kötbért kíván fizettetni a kármentesítést végzõ GP- konzorciummal.

Lerakó engedélyezve

Megadták az összes hatósági engedélyt a Csömör határába tervezett kommunálishulladék-lerakóra. A község önkormányzata korábban elvi hozzájárulást adott az építkezésre, miközben a beruházás ellen hónapok óta tiltakoznak a környéken mûködõ civil szervezetek. A régi bányagödör egymillió tonna lakossági hulladék lerakására alkalmas.

Szemétkomposztálás Hejõpapin

Brüsszelben egy újabb, összességében a hatodik magyar környezetvédelmi projekt is pozitív elbírálást kapott. A miskolci hulladékgazdálkodási program Miskolc és a vonzáskörzetébe tartozó 35 település hulladékgazdálkodását teszi lehetõvé.

"Elbánnak" a szeméttel

Az Európai Unió környezetvédelmi követelményeinek megfelelõ hulladékgazdálkodási koncepciót fogadott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács. A tervek szerint tizenhárom központban kialakítják a szelektív hulladékgyûjtést, az ipari alapanyag- és energianyerés, illetve a komposztálás módját. A hulladékok ártalmatlanítására egy vagy két égetõmû létrehozását tervezik Szabolcsban. 2002-tõl számítanak az ISPA program támogatására is.

Térségi hulladékudvar

A dél-békési kistérség önkormányzatai közösen terveztek egy hulladékudvart Mezõkovácsházára, ahol mintegy öthektáros területen szelektálják majd a lakossági szemetet. A szemétlerakóra a Sapard program keretében közel 200 milliós pályázatot nyújtottak be a kistérségi önkormányzatok.

Fõvárosi füstölgés

A korábbi 9 milliárd helyett 23 milliárd forintot tervez az önkormányzat a fõvárosi hulladékégetõ teljes rekonstrukciójára. A fejlesztést döntõen hitelbõl, illetve a szemétdíjból fedezik. A következõ években az infláció fölött emelkedne majd a szemétdíj Budapesten, egy családnak ez havonta mintegy 150 forintos többletet jelent. A beruházás várhatóan 2003-ig megvalósulna.

Illés a törvényrõl

A hulladékgazdálkodási törvényt kiegészítõ végrehajtási rendeletek közül várhatóan öt elkészül az év végéig, de jelentõs a lemaradás a jogalkotásban - közölte az Országgyûlés környezetvédelmi bizottságának elnöke. Illés Zoltán szerint elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium a jogszabályok egy részét az üzletágban gazdaságilag is érdekelt külsõ cégek bevonásával dolgozta ki.

Kiterjesztik a környezetvédelmi termékdíjat

A Környezetvédelmi Minisztérium álláspontja szerint 2001. második félévétõl kg-ként 5,90 forint lenne indokolt az újságpapírok környezetvédelmi termékdíjára. A tárca kalkulációi szerint az információhordozó papíroknál 2002-tõl már 6,20 forintos termékdíj segítené a begyûjtést, feldolgozást.

Veszélyes massza Ürömön

A pereskedés véget ért: a Fõgáznak december végéig be kell mutatnia kárelhárítási tervét, és 2001 végéig el kell szállítania a gázgyári masszát Ürömrõl. A Fõgáz 1967-76 között Üröm kõfejtõjében 61 ezer tonna, az akkori jogszabályok szerint még nem veszélyes anyagot helyezett el. A hulladék azóta elszennyezte a talajt, s nem zárható ki a fõváros ivóvízbázisainak szennyezõdése sem.

Folytatódhat a hulladéklerakás

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelõség (KöTiKöFe) határozata szerint 2001. június 30-ig, szigorú környezetvédelmi elõírások mellett a budapesti Hunviron Rt. folytathatja a hulladék-elhelyezést a lõrinci pernyehányón. Az ügy elõzménye: a Hunviron 1992-ben kezdett hozzá az egykori pernyehányó rekultivációjához, vagyis hulladéklerakóként való "hasznosításához". 1998-ban a kiadott környezetvédelmi engedélyt felülvizsgálták. Az elsõ fokon eljáró KöTiKöFe megtiltotta a hulladék további elhelyezését, amit másodfokon a fõfelügyelõség helybenhagyott. A cég keresetet nyújtott be a döntés ellen, amelynek nyomán a bíróság új eljárásra kötelezte a környezetvédelmi hatóságot, mert a szakhatósági állásfoglalások szerint szigorú feltételek mellett folytatható a hulladéklerakás.

Tüntetések Pilisjászfalun

Tiltakoztak a helyi civil szervezetek és a Levegõ Munkacsoport a Pest megyei Pilisjászfaluban megkezdett ipari beruházás ellen. A Johnson Controls Kft. az újságok szerint mûanyag- és bõrfeldolgozó üzemet, Palotás Tibor, a kft ügyvezetõ igazgatója elmondása alapján viszont jármûalkatrészgyártó üzemet kíván létesíteni. A cég 20 millió forintot fizetett a földterületért, illetve 17,5 millió forinttal járult hozzá a település csatornahálózatának fejlesztéséhez. Bár a hatósági engedélyeket megkapták, több eljárási szabálytalanságra derült fény. A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal az építkezést azonnali hatállyal leállíttatta. A környezetvédõk az építkezés jogszerûségét és veszélytelenségét vitatják. Szerintük a valódi probléma az, hogy az érintett környék inkább alkalmas pihenõ-, üdülõövezetnek, mint egy ipari létesítménynek. Így a területfejlesztésnek inkább az ökoturizmus felé kellene irányulnia.

Avarzavar

Õsszel több tízezer köbméter avar, zöldhulladék gyûlik össze csak Budapesten - arra azonban nincs elõírás, hogy mit kell vele csinálni, csak a töredékét komposztálják. A Fõkert Rt. borsos átvételi árát csak a parkfenntartó cégek és nagyobb vállalatok hajlandók megfizetni. A FKf Rt. nem válogatja külön a közterületen összegyûjtött hulladékot, tehát a levelek is lerakóba vagy az égetõbe kerülnek. Külön zsákokat árulnak, ám az így begyûjtött zöldet összekeverik a többi szeméttel, tehát abból sem lesz komposzt.