Tiltakoznak a szemétfeldolgozó ellen

  • 2020. április 19.
  • PKata

„Mi, alulírott lakosok nem értünk egyet a magáncég vállalkozói elképzelésével, azzal, hogy kommunális és ipari hulladékot dolgozzanak fel energia-előállítás céljából a cirkuláris gazdasági központban” – olvasható az internetes petícióban, melyet eddig 116-an írtak alá. A petíció megfogalmazói utalnak arra, hogy 2005-ben egy alkalommal a lakosok már elutasítottak hasonló beruházást a város területén, akkor összesen 5502 tiltakozó írta alá a petíciót. 

A februárban indított online petíció megfogalmazói utalnak arra, hogy évi 130 ezer tonna hulladékot dolgozna fel a beruházó, holott Vágsellye csupán évi 8 ezer tonna hulladékot produkál. Nem szeretnék, ha más régiókból vagy külföldről is Vágsellyére szállítanák a hulladékot. A járási székhelyen már most is elviselhetetlen a közlekedési helyzet, és egy ilyen feldolgozó kedvezőtlenül hatna az itt lakók életminőségére, egészségére. A szemétfeldolgozó megnyitása következtében csökkenne a Vágsellyén levő ingatlanok értéke, és a város kevésbé lenne vonzó. Ezáltal csökkenne a produktív lakosok száma, ami rendkívül veszélyes, mivel 2015-től több mint 1300-zal csökkent a város lakosságának száma. A petíciót Vágsellye, Érsekújvár, Dunaszerdahely lakosai írták alá, és csatlakoztak hozzájuk a közeli Mocsonok, Vágtornóc, Vághosszúfalu, Vágfarkasd, Negyed, Vágkirályfa lakosai is.

A petíció egyik vághosszúfalui aláírója megjegyzést is tett közzé, véleménye szerint nem mindegy, milyen környezetet hagyunk örökül az utókor számára. Összesen öt cirkuláris, azaz körforgó gazdasági központ építését tervezik az országban az ipari és háztartási hulladék feldolgozására. Az első centrumot 
a vágsellyei térségben építenék meg egy öthektáros ipari területen, a járási székhely közelében. A petíció megfogalmazói arra kérték a lakosokat, hogy április derekáig fejtsék ki véleményüket.

Új munkahelyek

Az Ewia társaság 600 millió eurót fektetne be az öt szlovákiai központ megépítésébe. A vágsellyei térségbe tervezett központ mintegy 120 millió euróból épülne meg, az építkezést 2023-ban kezdenék meg és 2025 végén, legkésőbb 2026 elején megkezdenék a hulladék feldolgozását. Közép-Európa egyik legmodernebb komplexumának építését tervezik, ahol csaknem kétszáz személyt foglalkoztatnának. Olcsó villamos, illetve hőenergiává változtatnák a hulladékot, amelynek tárolása évről évre többe kerül. A gazdasági központban évi 160 000 megawattóra hő és 55 000 megawattóra villamos energia előállítását tervezik. A környezeti hatástanulmányból kiderült, hogy még tavaly év végén tárgyalt a beruházó a környezetvédelmi tárca szakértőivel, és az ülésen részt vettek az érintett községek Vágsellye, Vágtornóc és Mocsonok önkormányzati képviselői. A cégben oktatóközpontot nyitnának iskolák számára. 

A beruházó válasza

A beruházó cég néhány hete a társaság honlapján reagált a petícióra. Az állásfoglalásban egyebek közt az olvasható, hogy a centrumban nem dolgoznak majd fel veszélyes hulladékot. Kizárólag osztályozott ipari és kommunális hulladékot kívánnak újrahasznosítani, és nem kellene összefüggéseket keresni egy korábbi, 2005-ös beruházással kapcsolatban. 

Az Ewia társaság nem szándékozik más térségekből, vagy külföldről hulladékot szállítani a központba. Azzal számolnak, hogy idővel még több hulladékot kell majd feldolgozni egy-egy régión belül. A cég közlekedési szakértőinek számításai szerint mintegy 0,47 százalékkal emelkedne a forgalom a szemétfeldolgozó megnyitását követően, és alig egy százalékkal emelkedne a levegő szennyezettsége. A beruházó szerint nem csökkenne a vágsellyei térség attraktivitása a hulladék korszerű, ökológiai feldolgozása következtében, épp ellenkezőleg. Közép-Európa egyik legmodernebb szemétfeldolgozója működik majd 
a térségben, olyan műszaki berendezésekkel, amelyeket ma Finnországban vagy Ausztriában alkalmaznak. 

 

Forrás: https://ujszo.com/regio/tiltakoznak-a-szemetfeldolgozo-ellen