Pályázat nyílt települési önkormányzatoknak illegális lerakás felszámolására

  • 2020. október 22.
  • Enikő

Amint ismert, szeptember végén a kormány programot hirdetett az illegális hulladéklerakók felszámolására „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel. A kormany.hu-n most megjelent a pályázat települési önkormányzatok számára a felszámolás támogatására.

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100% .

A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs mód.

A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége legfeljebb:

– budapesti kerület, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetén 20 000 000 forint,

– 25 001–40 000 fő lakosságszám közötti település esetén 15 000 000 forint,

– 10 001–25 000 fő lakosságszám közötti település esetén 7 000 000 forint,

– 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetén 5 000 000 forint,

– 1 000–5 000 fő lakosságszám közötti település esetén 3 000 000 forint,

– 1 000 fő alatti lakosságszámú települések esetén 2 000 000 forint.

 

A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem haladhatja meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át. A Pályázó az I. ütemben csak egy pályázatot jogosult benyújtani a BM felé, a pályázat több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.

 

forrás: https://www.dontwasteit.hu/2020/10/20/palyazat-nyilt-telepulesi-onkorman...